A cikk szerzője:

Szigeti-Szászné Nagy Csilla építőmérnök-mérnöktanár
Jáky József Technikum, Székesfehérvár

A Jáky 70 év elteltével is építi a pályát

A cikk lehetőséget ad az iskolám, mint épület, és az abban folyó munka, a diákélet és az új képzés szerkezetének, a duális képzésnek a bemutatására. Nem titkolt célom, hogy a középiskolába lépő korosztály elképzeléseit, a saját jövőjüket befolyásoló iskolaválasztást akár felénk irányulóan is befolyásoljam. További célom a leendő duális partnerek figyelmét felkelteni, miszerint az új képzési struktúrában iskolánk nyitott az új kapcsolatok kiépítésére, meglévő kapcsolatok szélesítésére.

Diákélet az iskolában

A diákéletünk fontos sarokpontjait a diákok maguk határozzák meg. Jellemzője a célszerűen történő változás, ahhoz, ahogyan és ami által ma fiataljaink igénylik a közösség összetartó erejének megtartását, hatásának megmutatását. Rendezvényeik, választott alkalmaik a neves ünnepekhez és ahhoz az igényekhez kötődik, amellyel fiatalságuknak, jókedvüknek, az iskolai közösséghez való tartozásuknak adhatnak hangot és megjelenést. Ilyen ünnepek és alkalmak az Újonc Party, a Sportnap, a Téli bál, az Adventi gyertyagyújtás, a Valentin-napi fotózkodás, kívánságok közvetítése, a pedagógusnap, amikor saját maguk által készített, apró figyelmességekkel kitüntetett figyelmet kapunk diákjainktól. Van azonban, amire a cikk írójaként különösen büszke vagyok: az önkormányzat fiatal alkalmazottjai megvalósítottak egy saját díjat, ez az Üvegdíj – természetesen csupa finomsággal tele –, amelynek célja megjutalmazni azokat a diákokat, akik a közösségért a legtöbbet tették.
Képzési szerkezetünk ötvözi a „régi” OKJ-s képzéseket és a 2019-ben elindított, majd 2020-ban életbe lépett, a Szakképzés 4.0 program keretében megjelenő legújabb szakmai képzéseket. Mivel a régi, úgymond kifutóban van, ezekre jelentkezni már nem lehet, azonban az e rendszerben tanuló diákokat, a 11. évfolyamtól a végzős nappali technikusévfolyamokkal bezárólag felkészítjük a most még hagyományosnak mondott közismereti és szakmai érettségikre, illetve a technikusvizsgára, a továbbtanulásra és/vagy a választott szakmai irányban, a munka világában való helytállásra.
Képzésünk másik és egyben új pillére a már az új szakképzési rendszerbe jelentkezett középiskolás fiatalok 9. és 10. évfolyamai, illetve a szakmai életből hozzánk jelentkező és felvett felnőttek évfolyamai. Itt a 10. évfolyamon először lesz ágazati alapvizsga, a felnőtteknél pedig idén először lesz új típusú szakmai vizsga. Ezek a feladatok kihívást jelentenek diáknak és tanárnak egyaránt.

4. ábra. A Jáky József Technikum épülete

Képzések

Az iskola épületében (4. ábra) öt szakirányon folyik technikusképzés:

  • magasépítő technikus,
  • útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus,
  • informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus,
  • földmérő, földügyi és térinformatikai technikus,
  • közszolgálati technikus, rendészeti technikus szakirány, nyelvi előkészítő (NYEK) évfolyammal.

Duális partner az új oktatási struktúrában

Az alábbiakban a korábbihoz képest másként közelítem meg a szakmai képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó feladatainkat, hiszen az új struktúrában belép a munkaerőpiac részéről a leendő munkaadó, a duális partner.
A technikum ötéves képzést jelent, akik ebben a rendszerben végeznek, már egyszerre kapják meg az érettségi és a technikusbizonyítványt.
A technikumi képzés a kétéves ágazati alapoktatással kezdődik. Az útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus képzés az építőipari ágazat része. A leendő 9. és 10. évfolyamos diákok az iskolában tanulnak és ösztöndíjat kapnak. Ebben az időszakban cél az ágazati alapvizsga sikeres megszerzése, amelyet a 10. év végén kell teljesítenie a tanulónak, ezzel zárul első szakasza a tanulmányaiknak. Ekkortól lehetőség van ágazaton belül szakmát választani, és a 11–13. évfolyamon elkezdődik a szakmai képzés, a szakmai vizsgára való felkészítés.
A szakmai felkészítés két színtere az iskola és a duális partner. Az ágazati alapvizsga után a duális partner kiválaszthatja azokat a tanulókat, akik majd náluk szerezhetnek gyakorlatot, versenyképes tudást és megismerhetik a vállalati kultúrát. A duális képzőhely (kis- vagy nagyvállalat) ebben a szakaszban munkaszerződést köt a diákokkal. A képzésben részt vevő vállalatoknak megéri a diákok foglalkoztatása, mert az általuk alkalmazott technológiát ismerő, az ő vállalati kultúráját elsajátító munkaerőt nevelhetnek ki, akik már a képzés közben is részt vesznek a termelési tevékenységben. Ezzel enyhíthető a munkaerőhiány is, és ezért a tevékenységükért jelentős adókedvezményben is részesülnek.  A duális képzés azért is fontos és kedvelt új irány, mert így nagyobb esélye van a tanulóknak arra, hogy az ötéves képzési idő alatt, a hihetetlen mértékben felgyorsult fejlődés miatt, a gyakorlatban alkalmazott legújabb módszereket, eszközöket, anyagokat és irányokat megismerhessék.
Duális képzőhely az a gazdálkodó szervezet lehet:

  • amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak,
  • amelyek meghatározott végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztatnak,
  • a szakirányú oktatáshoz szükséges eszközökkel és felszereléssel rendelkeznek,
  • és a szakképzési törvény szerinti minőségirányítási rendszert működtetnek.

A szakmai vizsgára való felkészítésért a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel, a tanuló előmenetelét közösen értékelik és minősítik. A duális képzőhely a képzést tanműhelyi és munkahelyi körülmények között is megszervezheti. A képzés részleteit az oktatási intézmény és a duális partner közös képzési programban dolgozza ki, amely rugalmasan követi a felmerülő igényeket. Ebben a dokumentumban rögzítjük, hogy a duális partner milyen mértékben kapcsolódik be a képzésbe.
A bevezetésben kitűzött célom szerint újra lehetőségem nyílt a 70 éves építőipari szakmai múlttal rendelkező iskolámat bemutatni, az iskolát, a szakmát, a pályát választó diákoknak ugyanis a Sínek Világa 2010/4. számában jelent meg „60 éve építjük a pályát a Jákyban” című írásom. Reményeim szerint sikerült érzékeltetnem annak fontosságát, hogy az iskolák és a gazdálkodó szervezetek kapcsolatépítése, a meglévő kapcsolatok kiszélesítése nélkül ez az új szakmai képzés nagyon nehezen lenne megvalósítható, és hittel szeretném gondolni, hogy szülő és gyermeke részére kellő tájékoztatást és ösztönzést adott az írás, hogy bátran válasszon szakmát már akár ilyen fiatalon is. (Az ábrák forrása: www.jaky.hu)

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2022 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©