A cikk szerzője:

Udvarhelyi Ádám előkészítő mérnök
MÁV FKG Kft.

Borbély Tamás divízióvezető
MÁV FKG Kft.

A MÁV FKG Kft. vasúti híd munkái

A MÁV FKG Kft. Mérnöki Létesítmények Divíziója vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények karbantartásával, felújításával foglalkozik. A divízió széles körű munkavégzés keretében különböző technológiákkal újítja meg a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő vasúti hidakat és műtárgyakat. Munkavégzéséből kiemelendő a korrózióvédelem, betonfelület-javítás, hídszigetelés, kerethidak beépítése, hídgerendacsere, mederrendezés. Ebben a cikkben elsősorban a főbb munkákat ismertetjük vázlatosan, kiegészítve a divízió általános bemutatásával.

A MÁV FKG Kft.-n belül a Mérnöki Létesítmények Divízió (MLD) 2012. március 1-jén alakult meg, a pályás divíziókból kiválva. Ekkortól a budapesti MLD-központ három fő-építésvezetőség irányításával fedte le a hat pályás divízió területét. A MÁV Zrt. – mint Megrendelő – által kijelölt vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények (pl.: támfalak, alul­járók, felüljárók… stb.) karbantartása és felújítása a fő profilunk.
2016-tól a Mérnöki Létesítmények Divízió tevékenysége a magasépítési munkavégzéssel is kibővült, és már 2017-ben végeztünk kisebb, részben saját kapacitással, nagyobb részben alvállalkozó bevonásával magasépítési munkákat. Mindezeket megelőzően – egy bővülési program keretében – átgondoltuk és az új profil figyelembevételével megújítottuk a divízió szervezeti felépítését. Ennek keretében Pécsett és Szegeden új fő-építésvezetőségek felépítésébe kezdtünk, melyek kapacitásának kiépítése jelenleg is folyamatban van. A bővülés során eddig az új fő-építésvezetőségekhez felvettünk két fő-építésvezetőt, három építésvezetőt, egy adminisztrátort, a divízió központjába pedig egy magasépítési tervezőt és egy magasépítési előkészítő mérnököt (1. ábra).

1. ábra. A MÁV FKG Kft.  szervezeti sémája
A budapesti divízióközpontban jelenleg a divízióvezető munkáját a bővülés után egy hidász tervező, egy anyagos, egy pénzügyes, egy időadat-rögzítő, az igazgatóságok területeihez igazodva hat előkészítő mérnök (akik a hidász munkákon kívül a magasépítési feladatok bonyolításában is részt vesznek), valamint egy-egy magasépítési tervező és magasépítési előkészítő mérnök segíti (akik összefogják a magasépítési feladatokat és a kiemelt munkákat intézik). Fontos, hogy a kollégák bizonyos határokon belül képesek egymás segítésére, helyettesítésére. Az előkészítő mérnökök szoros kapcsolatot tartanak a fő-építésvezetőségekkel, segítik a saját vállalkozásban végzett munkáikat és bonyolítják az alábbi (legfontosabb) feladatokat:

  • a saját kapacitásban nem elvégezhető munkák alvállalkozásba adása;
  • a munkák árazása, költségeinek előkalkulálása;
  • megrendelések kiállítása, azok teljesítésének intézése;
  • kapcsolattartás a „Megrendelővel”, folyamatos tájékoztatás az elvégzett munkákról.

Hídmunkák

A Mérnöki Létesítmények Divízió évről évre a hídfelújítási és hídkarbantartási munkák meglehetősen széles spektrumát végzi el. A MÁV FKG Kft. többi diví­ziójához hasonlóan outsourcing (kiszervezett) keretek között tevékenykedik. A divízió az outsourcing feladatai mellett gyakran vállal kárhelyreállítási munkákat, valamint néha (MÁV-csoporton belüli) egyedi megkeresések kivitelezését is vállalja. Az adott évi munkákat minden egyes területről (SM, PS, BP, MS, DB, SG) a MÁV Zrt. pályavasúti területi igazgatóságainak területi pályalétesítményi osztályainak hidász szakaszmérnökei, valamint híd és alépítményi szakértői határozzák meg a hidak és műtárgyak állapota alapján. Az 1. táblázat naturália szinten mutatja, hogy a divízió az elmúlt öt évben az egyes főbb munkatípusokból évente hány megrendelést kapott és végzett el.


Természetesen a naturália és árbevétel szempontjából meghatározó munkákon kívül kisebb volumenben számos más egyéb típusú munka elvégzésére is kapunk megbízást. Példaként említendő, hogy az acélszerkezet karbantartó mázolását gyakran megelőzik különböző szerkezeti elemek (pl.: csomólemezek, szélrácsok) cseréje, javítása; a betonfelület-javításokkal, hídszigetelésekkel szinte mindig együtt jár éves szinten nem elenyésző mennyiségű hídkorlátjavítás, pótlás, mázolás; a keretelemek beépítéséhez az esetek többségében vizsgálólépcső, monolit vasbeton szikkasztóakna, mederburkolat építése is hozzátartozik. A munkáink legnagyobb részét saját kapacitással végezzük. Alvállalkozók bevonása nagyobb részben technológiai, kisebb részben kapacitáspótló Az céllal történik. Az alábbiakban néhány (kizárólag saját kivitelezésben végzett) specifikus hídmunka rövid bemutatására vállalkozunk a teljesség igénye nélkül, melyek alapján érzékeltetni tudjuk a munkavégzésünk technológiáit, műszaki körülményeit.

Servidek/Servipak rendszerű híd­szigetelés, betonfelület-javítás

2014-ben végeztük el a Fonyód és Kaposvár közti 36. sz. vasútvonal 302+09 hm-szelvényében (Pamuk település közelében) lévő tartóbetétes vasbeton teknőhíd karbantartását. A munka során főképp a felszerkezet folyamatos átázását (2. ábra) kellett meggátolni, hogy megelőzhető legyen a további állapotromlás. Ehhez Servidek/Servipak hídszigetelési rendszert alkalmaztunk (3. ábra). Az ábra jobb oldalán látható az ágyazatmegtámasztó szegély zsaluzata.

2. ábra. Somogyvár-Osztopán 302+09 (Pamuk) szelvényben lévő híd 3. ábra. Servidek-Servipak szigetelési rendszer alkalmazása


A szigetelési munka érdekessége, hogy a hídfők mögötti kőrakatháttöltés nagyon feliszapolódott, ezért a hídfők háttöltés felőli részét is teljes terjedelmében szigetelni kellett. Ehhez Bituthene 5000/Bithushield szigetelési rendszert alkalmaztunk. Mindezeken túl a kőrakatháttöltést is újraépítettük, és ezt a további feliszapolódás megakadályozásának érdekében geotextíliával burkoltuk, melyre tömörített homokos kavics feltöltés került.
A zúzottkő ágyazat hídfők környezetében való lepergésének megakadályozására vasbeton ágyazatmegtámasztó gerendát építettünk be. A tartószerkezet szigetelési tervei előzetes felmérések után az MLD budapesti központjában, saját tervezésként készültek.
A teknőhíd felszerkezetének szigetelése után következhetett a szárnyfalak és az áthidalószerkezet felületeinek betonfelület-javítása. Ehhez a Kerakoll többrétegű, többkomponensű betonjavító anyagait alkalmaztuk a következő technológiai sorrendben:
1. Laza, hámló, feltáskásodott felületek letisztítása magasnyomású mosással;
2. Hézagok kitöltése, tömítése;
3. Felület-előkészítés mélyalapozóval;
4. Betonfelület javítása betonfelület-javító anyaggal.

Carbofol rendszerű hídszigetelés, hídszegély-magasítás

A 11-es vasútvonal Győrszabadhegy és Veszprém állomások közti szakaszában, a 626+13 hm-szelvényben lévő 1 m nyílású terméskő boltozat karbantartása 2014-ben történt. A Megrendelő – MÁV Zrt. – az alábbi megvalósítandó munkarészeket irányozta elő e műtárgynál:

  • Hídszegély-magasítás, szélesítés, mivel a pályakorrekciók miatt az eredeti hídszegély-magasság és szélesség nem volt megfelelő. Ezenfelül az eredeti szegély a teljes keresztmetszetében átrepedt, emiatt megtámasztó szerepét már nem tudta megfelelően ellátni.
  • A boltozat szigetelése, mivel csapadékosabb időjárás után a terméskő teljesen átnedvesedik, ami további állagromláshoz vezet.
  • Fugajavítás, mivel a nedvesség miatti erózió következtében a fuga több helyen kipergett.

A hídszegély monolit vasbeton kivitelben épült vissza. A betonacél armatúra a vágányzár megkezdése előtt a székesfehérvári telephelyünkön készült. A zsaluzatot és annak állványzatát a hídkarbantartók a helyszínen állították össze (4. ábra).

4. ábra. Az ernyőszigetelés kialakítása

A cikk folytatódik, lapozás:123Következő »

Irodalomjegyzék

  • Hídmunkák kiviteli tervei.
  • Hídmunkák Technológiai Utasításai/MMT-i.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©