A cikk szerzője:

Udvarhelyi Ádám előkészítő mérnök
MÁV FKG Kft.

Borbély Tamás divízióvezető
MÁV FKG Kft.

A MÁV FKG Kft. vasúti híd munkái

A MÁV FKG Kft. Mérnöki Létesítmények Divíziója vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények karbantartásával, felújításával foglalkozik. A divízió széles körű munkavégzés keretében különböző technológiákkal újítja meg a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő vasúti hidakat és műtárgyakat. Munkavégzéséből kiemelendő a korrózióvédelem, betonfelület-javítás, hídszigetelés, kerethidak beépítése, hídgerendacsere, mederrendezés. Ebben a cikkben elsősorban a főbb munkákat ismertetjük vázlatosan, kiegészítve a divízió általános bemutatásával.

A szigetelés tükörszintjének kialakítása kétéltű forgó felsővázas kotróval készült. A C30/37-XC1-F1-16 jelű beton mixerkocsiban Veszprémből érkezett a helyszínre, és az ott dolgozó brigád azonnal bedolgozta. A beton szilárdulásával párhuzamosan a szerkezet szigetelése zajlott. A tervező ún. Carbofol ernyőszigetelést alkalmazott. Az ernyőszigetelési rendszer a boltozat felett, a híd hosszmetszetével párhuzamosan két irányban lejtő és szivárgóban végződő ernyőként nyújt védelmet a felülről bejutó nedvesség ellen. A laza, kifagyott fugadarabok eltávolításáról, valamint a híd szárnyfalainak tisztításáról a magasnyomású vizes mosás gondoskodott. A fugázás és injektálás célja, hogy a terméskő repedéseit és a terméskő fal nagyobb hézagait tömítse.
Az ismertetett híd szegélyeinek vasalási tervei, az ernyőszigetelés szigetelési tervei előzetes felmérések után az MLD budapesti központjában, saját tervezésben készültek.

Kerethíd (áteresz) építése

A 11-es vasútvonal 725+14 hm-szelvényében Eplény és Veszprém állomások között 2014-ben építettük be a 3,00 × 4,00 m-es kerethidat. Az eredeti műtárgy egy kalodázott provizóriummal szélesített tartóbetétes teknőhíd volt. Ez a híd azonban az állapotát tekintve már nem felelt meg a modern műszaki követelményeknek, ezért elbontása szükségszerűvé vált. A kerethíd terveit alvállalkozásban az MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. készítette el.
Az építés az előkészítő munkálatokkal kezdődött, ugyanis egyrészt gondoskodni kellett a híd alatt átfolyó patak vízhozamának munkagödör feletti átemeléséről, másrészt a daru letalpalásához szükséges terület kialakításáról. A vasúti felépítményt az FKG Kft. veszprémi pályás fő-építésvezetősége bontotta el. A 3,00 × 4,00 m nyílású elemek üzemi előregyártással készültek, és közúton érkeztek a munkaterületre.
A kerethíd a vágánytengelyre merőlegesen 12,15 m hosszú és összesen 6 db, közel 30 t-s előregyártott elemből áll az alábbiak szerint: két fejelem (a befolyási és kifolyási oldalon), egy váltóelem (mely a keretelemek megfelelő csatlakozását biztosítja) és három általános elem. Az elemek egymáshoz gumiszalaggal tömített csapos, hornyos kialakításban csatlakoznak. A daruzáshoz Liebherr LTM1300/1 típusú, 300 t-s közúti autódarut használtunk (5. ábra).

5. ábra. A kerethídépítésnél a fejelem beemeléseAz elemek pontos összeillesztése az egyes elemek két oldalsó felületére erősített (már az üzemi előregyártás során beépített) „összehúzó csapokba” rögzített, „kézi működtetésű láncos vonszoló szerszámmal” történt. Az összehúzást a közúti autódaru is segítette, a 30 t-s elemeket megemelve csökkentette a vasalt alaplemez és a keretelemek alsó síkja közötti súrlódást. Az összehúzott elemek vágánytengelyre merőleges összetartását, valamint az alámosás megakadályozását a fejelemek végéhez épített lezárófog biztosítja. A keretelemek beépítése után következett a rétegekben tömörített háttöltés visszaépítése. Az építés során szükségessé vált a biztosítóberendezési kábelek kiváltása is, amit a MÁV Zrt. veszprémi TEB Osztálya végzett el. Ez a munka a Mérnöki Létesítmények Divíziójának eddigi legnagyobb méretű kerethíd-beépítése volt.

Hídgerendacsere

Városlőd-Kislőd

A 20-as vasútvonal Szentgál és Városlőd-Kislőd állomások közötti szakaszán, a 717+60 hm-szelvényben, 2014-re szükségessé vált a szegecselt acélszerkezet híd­ge­ren­dá­inak cseréje (6. ábra). Erre egyrészt a hídgerendák állapota, másrészt az újonnan tervezett vasúti pálya magassági és ívbeli korrekciója miatt volt szükség. A kivitelezést komoly tervezés előzte meg, ugyanis a hídgerendák megmunkálásának értékeit és az alálemezelés mértékét a korrekció miatt mind a magassági, mind a vízszintes vonalvezetésében módosult pálya adatai alapján kellett megadni. E tervek a felmérések alapján az MLD budapesti központjában, saját tervezésben készültek. A szegecselt hídon a hídgerendák a híd hossztartójának felső övéhez hídgerendacsavarral közvetlenül kapcsolódnak. Az alátétlemezek terv szerinti legyártását (hegesztését) a Gépészeti Üzletág végezte el. A 24 × 26 × 250 cm méretű hídgerendákat a vágányzár előtt a székesfehérvári telephelyen előzetesen megmunkálták. Mivel a vasúti híd közút felett van, a munkálatokhoz félútzárat is kellett kérni. Az útlezárást forgalomtechnikai tervezés és táblázás előzte meg.

6. ábra. Az előzetesen megmunkált hídfák a végleges beépítés előtt

7. ábra. A Déli összekötő vasúti híd repedt hídgerendái

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123Következő »

Irodalomjegyzék

  • Hídmunkák kiviteli tervei.
  • Hídmunkák Technológiai Utasításai/MMT-i.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©