A cikk szerzője:

Pál László stratégiai vezérigazgató-helyettes
MÁV Zrt.

A MÁV Zrt. pályaműködtetési stratégiája

A stratégiánk legfőbb célkitűzése, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan felhasználó, folyamatosan fejlődő szolgáltatási színvonalat biztosító, ügyfélorientált, fenntartható, biztonságos, a hazai közlekedési célokhoz és az európai hálózatokhoz is illeszkedő magyar vasúti hálózatot működtessünk.

Vasúti infrastruktúra-hálózatunk sűrűsége meghaladja az európai átlagot, azonban műszaki állapota elmarad a stratégia megalkotása során megvizsgált EU-országokétól. Az elmúlt évtizedek forráshiányos működése jelentős avulást eredményezett, amelynek következtében napjainkban egy kimondottan heterogén műszaki színvonalú hálózatot kell működtetnünk.
A MÁV pályahálózatát a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló 913/2010. EU-rendelet által kijelölt kilenc európai, törzshálózati korridor közül három is érinti. Minden stratégiai döntés során figyelembe kell venni az európai törzs- és átfogó hálózatra vonatkozó uniós előírásokat és elvárásokat.
Az elmúlt években, továbbá a jelenlegi európai uniós ciklus során végrehajtandó fejlesztéseknek köszönhetően sikerült megállítani a vasúti pályahálózat legfontosabb részeinek évtizedes avulását. Elkezdődött a kiemelt korridorok fejlesztése. Mindezzel elérhetővé válik, hogy a finanszírozási ciklus végére a főváros elővárosi közlekedése minőségében már megfeleljen az elvártnak, valamint a távolsági Inter­City közlekedés is magasabb színvonalú lesz, amennyiben a főváros területén, illetve a korridorokon is el tudjuk végezni azokat a pályahálózat-rekonstrukciókat, amelyek eddig kimaradtak az európai uniós projektekből.
Ennek megfelelően a stratégia fókuszában azok a vasútvonalak állnak, amelyeken a legnagyobb a forgalom, és amelyek a jövőben is meghatározóak a pályaműködtetési szolgáltatások nyújtása terén. Finanszírozási forrásaink felhasználása során elsődleges fontosságú a legnagyobb hálózati hasznok elérése.
Miért érdemes a társadalmi fejlődés érdekében a vasutat fejleszteni?

1. ábra. Tervezett és javasolt fejlesztések a MÁV Zrt. vonalhálózatán

 • Van egy európai összevetésben jó földrajzi adottságokkal rendelkező, további területet nem igénylő, környezetkímélő vasúti hálózatunk (1. ábra), ezért intenzívebb használatára kell terelni a személy- és áruszállítást. Ennek lehetőségét mutatja, hogy Hollandiában, Svájcban, Ausztriában egy állampolgár sokkal többet utazik vasúton, mint nálunk. A szállítási feladatok vasútra eső részének növelése hozzájárulhat az ország légszennyezés-csökkentésében vállalt fel­­a­datainak teljesítéséhez is.
 • A fejlesztések tovább javíthatják a munkaerőáramlást, elsősorban a nagyvárosok környezetében.
 • A vasúti hálózat a jelenleginél jobban bevonható a nagyvárosi, elsősorban a budapesti összehangolt kötöttpályás közösségi közlekedési rendszerbe, amely területkímélő, környezetbarát és kényelmes utazást biztosít.
 • A tram-train rendszer az együttes hálózat további lehetősége.
 • A meglévő hálózat iparfejlesztési hatást is kifejthet (lásd: Esztergomban a Suzuki, Kecskeméten a Mercedes stb.).
 • Az infrastruktúra- és járműfejlesztés dinamikus utasszám-növekedést eredményez. Jó példa erre Székesfehérvár, Esztergom, Tatabánya. Ez egyben kevesebb autót jelent az országúton és a városokban egyaránt.
 • A vasúti utazás gyakorlatilag már a munka vagy pihenés része lehet, szemben az autóvezetéssel. A kiszámítható utazási idő is jelentős előny. Ezt javítja a gyakori, ütemes, kínálati menetrend, amelynek előfeltétele a megfelelő infrastruktúra.
 • A nagyobb vasútállomások szolgáltatásai fejleszthetők, ezáltal a várakozási idő hasznos időtöltéssé válhat, illetve maga a vasútállomás közösségi térként is funkcionálhat (bevásárlás, vendéglátás, kormányablak, postahivatal stb.).
 • A korszerű vasúti járművek (mindkét végén vezetőállás, automata vonóhorog, kisebb karbantartási igény stb.), a gyakori közlekedés miatti gyors fordulási idők és a megfelelő biztosítóberendezések az üzemi területek jelentős felszabadítását és egyéb célokra való felhasználását teszik lehetővé a régen kiépített állomásokon, pályaudvarokon. Ezen túlmenően a korszerű új járművek (WIFI, utastájékoztatás, alacsony padló, légkondicionálás stb.) utasvonzó hatása ma már bizonyított tény.
 • A szabad kapacitású stabil hálózat gyors, kiszámítható árufuvarozást biztosíthat a gyakori személyvonati közlekedés mellett. A menetrendszerűség legfontosabb előfeltétele a megbízható, egyenkapacitású infrastruktúra.
 • Az ország gazdasági életének, a társadalom mobilitásának egyik meghatározó tényezője a közlekedési infrastruktúra ál­lapota, minősége, hálózati sűrűsége. A kü­lönböző közlekedési ágazatok eltérő mértékben terhelik a környezetet, tehát alapvető stratégiai célkitűzésként kell kezelni a „zöld” közlekedési rendszerek támogatását, fejlesztését.
 • A vasúti közlekedés környezeti előnyei:
 • A vasút területigénye egyharmada a közút és egynegyede a vízi közlekedés területigényének. A magyar vasúthálózat legalább egy évszázada kiépített, tehát fejlesztése alig igényel további területet.
 • A zajterhelés kisebb, 6,5-szer kevesebb háztartást érint, mint a közút esetében.
 • A vasút baleseti kárértéke a közúténak mindössze egykilencede.
 • A közlekedés externális költségeiből mindössze 2% köthető a vasúthoz.
 • A vaskerék/sín kontra gumikerék/aszfalt-beton energiaigény-különbsége legalább ötszörös, azonos tömeg továbbítása esetén.

A villamos vontatású vasút további előnyei:
➢ A magyar vasúti villamos vontatás a teljes hazai villamosenergia-felhasználás mindössze 2%-át teszi ki, ennek is egyre nagyobb hányada megújuló energiaforrásból táplálkozik.
➢ A korszerű villamos vontatójárművek a villamos fékezés segítségével a felhasznált energia 5–25%-át visszatáplálják a hálózatba.
➢ A villamosítás csökkenti a menettartamot a dízelvontatáshoz képest.
Mindezen előnyök ismeretében a fejlesztők alapvető feladata a közösségi közlekedés és azon belül a vasúti személyszállítás arányának növelése, az ehhez szükséges infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztések gyorsítása. A hálózatok összekapcsolása az intermodális csomópontokkal, a menetrendi és a tarifális összehangolás.
Ezzel párhuzamosan a vasúti áruszállítás körülményeinek kedvezőbbé tétele, a tehervonatok menetvonalainak biztosítása, a meglévő iparvágány-hálózatok minél nagyobb mértékű kihasználásának kez­deményezése, ipartelepítési programok esetén a vasúti szállítási lehetőség biztosítása is a stratégia része.
A vasút-üzemeltetők feladata továbbá a költségek csökkentését eredményező fejlesztési és szervezési tevékenység folyamatos végzése.

Legfontosabb céljaink

 • Fenntartható vállalatméret, gazdaságos működés feltételeinek megteremtése.
 • A MÁV Zrt. által kezelt pályahálózat költséghatékony, a bevételképzést segítő és egyszersmind a közszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tevő, hosszú távon fenntartható, a legjobb gyakorlatokra építő működtetése.
 • A személyszállítás és az árufuvarozás volumenének növelése, hatékonyabb kiszolgálása.
 • A közösségi közlekedés egyéb ágazataival történő együttműködés fejlesztése, összehangolása.
 • Az árufuvarozás bevételképző részesedésének növelése, ennek keretében a közúti áruszállítással szembeni verseny­képesség növelése.
 • A legnagyobb bevételképző viszonylatokon az európai benchmarkokhoz közelítő műszaki állapot elérése a legfontosabb paraméterekben (villamosítás, korszerű biztosítóberendezések, szakaszos vagy teljes kétvágányúsítás). Ezáltal a környezetterhelés jelentős csökkentése.
 • A kiszolgáló létesítmények használatának elemzése és szükség szerinti hasznosítása, felesleges állomány felszámolása (hatékonyságközpontú vagyonrendezés).
 • Technológiai és szakmai megújulás. A modern technológiák bevezetése, fia­tal, képzett munkaerő-utánpótlás, és annak megtartása.
 • A vállalati kultúra alapjainak megváltoztatása, az összvállalati szempontok figyelembevételének erősítése (hálózati optimum, költséghatékonyság, műszaki szükségesség alapú tervezés) és a működés markáns egyszerűsítése, hatékonyságának javítása.
 • Független pályahálózat-működtetői státusz megtartása.
 • A napi működésbiztonság további javítása. A közlekedésbiztonság szem előtt tartása minden esetben alapkövetelmény.
 • A napi működés és a korszerűsítések során a környezethasználat optimalizálása, a környezeti terhelés csökkentése és a megelőzést célzó környezetvédelmi intézkedések bevezetése.
A cikk folytatódik, lapozás:12Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©