A cikk szerzője:

Berente János pályalétesítményi szakértő
MÁV Zrt.

A pályalétesítményi utasításrendszer megújítása

A cikk átfogó képet ad a pályalétesítményi utasításrendszer megújításának indokairól, az utasítások átdolgozása során követett alapelvekről, az elmúlt néhány év eredményeiről, a hatályos utasítások módosításairól és a közeljövőben tervezett szabályozási feladatokról. Terjedelmi okokból a pályalétesítményi szakterület utasításaival kapcsolatos tevékenységeinkről számolok be, mindössze a vállalati szabályozásokhoz kapcsolódóan térek ki a MÁV Zrt. mint pályahálózat-működtető hatáskörén túlmutató előírásokra. A hidász szakterület vonatkozásában csak a pályafenntartással közös szabályozások (például D.5.) szerepelnek az összeállításban.

Jelenleg folyamatban lévő utasítás, korszerűsítések, új utasítások kidolgozása

A D.7. Pályalétesítményi szakmai oktatási rendszer utasítás kidolgozása

Az elmúlt évek során igény mutatkozott egy olyan összefoglaló, átfogó jellegű utasításra, amely a pályalétesítményi szakmai oktatásokra vonatkozó előírásokat tartalmazza. Feladata az egy helyen szabályozás, szokásjog alapján végzett tevékenységek (például szakaszmérnök-felkészítés és -vizsgáztatás) egységes szabályozása, a szakszolgálat szakemberekkel szemben támasztott elvárásainak megfogalmazása és a szakmai oktatások jelentőségének, fontosságának erősítése.
Az utasítás kidolgozása 2020-ban kezdődött meg, várhatóan 2021-ben elkészül és ezt követően hatályba léptethető lesz.

A D.12. utasításcsalád megújítása

A D.12. utasításcsalád – amelynek jelenleg a D.12. Vasúti felépítmény műszaki útmutató 1435 mm nyomtávolságú pályákra és a D.12/H Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete utasítás a tagja – jelentős korszerűsítés alatt áll. Az elmúlt években K+F munka keretében tervezetek készültek a megújításra, amelyek nyomán a D.12. utasításcsalád kiadása az alábbiak szerint tervezett:
• D.12/F Vasúti felépítmény utasítás 1435 mm nyomtávolságú pályákra. A vasúti felépítmény szerkezeti kialakítása. A hagyományos (illesztéses) vágány fektetése, cserélése és karbantartása.
• D.12/K Vasúti felépítmény utasítás 1435 mm nyomtávolságú pályákra. Kitérők és vágányátszelések.
• D.12/H Hézagnélküli felépítmény.
A D.12/F és a D.12/K utasítások tekintetében jelenleg már a struktúra és a tartalom véglegesítése történik, előkészítve a MÁV Zrt.-n belüli jóváhagyási és hatályba léptetési feladatot. A D.12/H utasítás esetében is teljes szerkezeti és tartalmi megújítás van folyamatban. Az utasítások véglegesítése során figyelembe kell venni a vonatkozó vasúti műszaki előírások (VME) rendelkezéseit is, amennyiben az időközben hatályba lép. Célunk, hogy 2021-ben a megújított három szabályozás hatályba lépjen.

A D.16. Vasúti pálya védelmének tervezése, kialakítása és gondozása műszaki biotechnikai módszerekkel utasítás kidolgozása

A korábbi D.16. Műszaki útmutató (fásítás, kertészet, parkosítás) szabályozás aktualizálása, profiltisztítása és korszerűsítése 2020-ban kezdődött meg. A korábbi utasítás kiadása (1976) óta eltelt évtizedek műszaki, technológiai változásai, a klímaváltozás, a vasúti pálya védelme érdekében a biotechnikai módszerek alkalmazásának szükségessége és a MÁV Zrt. szervezeti átalakulása indokolta, hogy a témakör a pályafenntartás szemszögéből kerüljön szabályozásra.
Az utasítás tervezett hatályba lépése 2022-ben várható.

A D.20. Vasúti sínek hegesztése utasítás aktualizálása

Az utasítás 2010. évi hatályba lépése óta eltelt időszak műszaki-technológiai-szervezeti-működési változásai indokolják az aktualizálást, amely várhatóan 2021-ben fog elkezdődni.

A D.21. Használt felépítményi anyagok utasítás kidolgozása

A korábbi P-9119/2005. A használt felépítményi anyagok minőségének biztosítása utasítás átdolgozásának, korszerűsítésének oka a jogszabályok, kapcsolódó utasítások változása, a mérési, minősítési technológiák fejlődése, régi-új fenntartási filozófiák (mint az egyszerűsített korszerűsítés) alkalmazása és a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználásának igénye. Az új utasítás kidolgozása 2020-ban kezdődött meg, várhatóan 2021-ben véglegesítésre kerül és hatályba léptetése is megtörténik.

D.22. Nagygépes munkálatok (FKG, KIAG, rostálás) technológiai szabályozása utasítás kidolgozása

A nagygépes munkavégzés technológiai utasításainak összevonása, valamint a mai követelményeknek megfelelő aktualizálása vált szükségessé az elmúlt években. Az összevont utasítás kidolgozása 2020-ban kezdődött, várható hatályba lépése 2022-ben történik.

D.23. Pályafenntartási anyagok, szerkezetek, eszközök bevezető rendeletei utasítás

Az elmúlt évtizedekben százszámra keletkeztek egy-két oldalas bevezető rendelkezések egy-egy anyag, eszköz, szerkezet vonatkozásában. Az átláthatóság és használhatóság érdekében ezek összegyűjtése és felülvizsgálata szükséges, amelyet követően gyűjteményjelleggel egy utasításban összefoglalva kívánjuk szabályozni. A munka várhatóan 2021-ben indul el.

D.24. Pályafenntartási technológiai leírások utasítás

A bevezető rendeletekhez hasonlóan szükséges elkészíteni a technológiai leírások gyűjteményét is, amelyet egy utasításban fogunk szabályozni. A munka megkezdése 2021-ben várható.
A széles nyomtávolságú pályák mérethatár-előírásainak kidolgozása, a keskeny nyomtávolságú pályák mérethatár-előírásainak aktualizálása.
A mérethatár-bizottság a keskeny nyomtávolságú pályák mérethatárainak aktualizálását és a széles nyomtávolságú pályák mérethatár-előírásainak kidolgozását várhatóan 2021-ben kezdi meg.

D.25. Iparvágány utasítás „A saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány és azok tartozékainak, a rakodóterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos eljárásrend a 2005. évi CLXXXIII. törvény alapján” szabályozás aktualizálása

A hatályos utasítás 2019-ben lépett hatályba, azonban az elmúlt időszak jogszabályi és szervezeti-működési változásai miatt szükséges az előírás aktualizálása, amelyet már várhatóan D.25. számon fogunk hatályba léptetni 2021-ben.

A D.54. 51. fejezet: Vágánygeometriai mérethatárok aktualizálása

Az aktualizálás indoka a nyomtávolság-paramétert érintő, közelmúltban történt változások alapján a mérethatár-bizottság által felülvizsgált és véglegesített mérethatárszintek átvezetése a szabályozáson. A módosítást az időközben esetleg hatályba lépő VME-k befolyásolhatják.
Az eddig ismertetett hatályos és az átdolgozás vagy kidolgozás alatt álló utasításokat az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Összegzés

A pályalétesítményi utasításrendszer működtetése ugyan a MÁV Zrt. Pályalé­te­sít­ményi Igazgatóságának a feladata, azonban a rendszer tartalmi megfelelősége, naprakészsége, átláthatósága és hozzáférhetősége a teljes szakterület munkáját befolyásolja. Egy jól működő, stabil alapokra helyezett, folyamatosan aktualizált utasításrendszer a vasúti pályaépítésben és -fenntartásban szerepet vállaló valamennyi résztvevő alapvető érdeke, hiszen csak így valósulhat meg az, hogy „egy kottából játszunk”, vitás kérdésekben pedig egy közös megoldásra jutunk.
A hatályba lépett szabályozások a MÁV Zrt.-n belül a megújult utasítástárban, külső felek részére pedig a MÁV Zrt. és a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság kezelésében lévő e-VASUT digitális vasútügyi előírástárban érhetők el.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2021 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©