A cikk szerzője:

Virág István pályaműködtetési vezérigazgató-helyettes
MÁV Zrt.

A pályaműködtetés feladatai és kihívásai

Egy szervezet működésének alapkövetelménye a tervezés, az események nyomon követése, a szükséges döntések és korrekciók végrehajtása. Az események során a külső és belső tényezők egyaránt hatással vannak terveink alakulására, azok megvalósulására. Csak egy nagyon szűk mezsgyén haladva, folyamatosan egyensúlyozva tudjuk kielégíteni a velünk szemben támasztott igényeket. A feladat nem egyszerű, mivel a munkánk során a politikai, gazdasági, műszaki és biztonsági szempontokat egyaránt mérlegre kell tenni. Ez késztetett arra, hogy a mai tudásunk alapján nagyobb időtávú elemzést készítsek, aminek részét képezi a múlt, a jelen és a jövő egyaránt.

Vasútvállalati feladatszegmensek

Vasúti egyeskocsi-fuvarozás támogatása

A vasúton továbbított áruk mennyiségének nem csak növekednie kell, az is fontos, hogy a meglévő teljesítményeket megőrizzük. A kisebb ipari létesítmények, erdőgazdaságok kiszolgálását végző tehervonati rendszer évek óta komoly veszteségeket termel. E forgalmak (sokszor másod-, harmadrendű főutakat érintő) közútra terelődésének megakadályozása érdekében, jól bevált ausztriai, illetve németországi példák alapján a magyar kormány is támogató határozatot hozott még 2020-ban, amelynek EU-s jóváhagyása mára valósult meg.
A vasúti egyeskocsi-fuvarozás támogatása az ügyfelek számára nem koncentráltan, hanem a hazai vasúti pályahálózat szinte teljes egészén lehetővé teszi kocsirakományú küldemények le- és feladását, ezáltal megteremti, fenntartja és elősegíti a nemzetközi kereskedelem vérkeringésébe való bekapcsolódásukat (6. ábra). Ezen túlmenően több száz cég számára biztosít üzleti lehetőséget azzal, hogy egy teljes vonat kiterhelését el nem érő küldeményeiket vasúton továbbíthassák.

6. ábra. Egyes kocsirakományú küldemények bekapcsolódása a nemzetközi vérkeringésbe

A termelővállalatok vasúton történő folyamatos kiszolgálását biztosítva hozzájárul a nemzetgazdaság számára kiemelt jelentőséggel bíró termékek zökkenőmentes előállításához és hozzáféréséhez. Az európai uniós és hazai közlekedéspolitika célkitűzése, hogy a vasút piaci részaránya növekedjen, és a gazdaságosabb energiafelhasználás és környezetkímélő közlekedési mód előtérbe kerülését preferálja. A támogatás bevezetésével egységesen a hazai teljes pályahálózatra vonatkozóan küldeményalapú támogatási rendszer valósul meg, amely során a küldemény teljes fuvarozási ciklusa során kapja a támogatást. Az adott menetvonal tulajdonosa a teljesített árutonna-kilométereknek megfelelően kapja a támogatást.
A támogatási rendszer 2021 nyarán indul, és várhatóan trendfordító hatást tud eredményezni, mert az évről évre csökkenő volumenű egyeskocsi-teherfuvarozás mennyisége növekedésnek fog indulni.

Utolsó mérföldkövek: összekötő és csatlakozó vágányok felújítását célzó program

Az összekötő és csatlakozó vágányok a saját célú vasúti pályahálózatokkal, iparvágányokkal együtt a vasúti árufuvarozáshoz elengedhetetlen vasúti infrastruktúra egyre növekvő jelentőséggel bíró alkotórészei. A hazánkon áthaladó tranzit árufuvarozás mellett azoknak a fuvarozási módoknak van nagy jelentőségük, amelyek „háztól házig” jellegű szolgáltatást biztosítanak az ügyfélnek. A vasúti árufuvarozásban ennek letéteményesei, az áruk és küldemények kiszolgáltatási helyei a saját célú vasúti pályahálózatok, illetve az iparvágányok. 2020-ban ezeken a vágányokon több mint 1 millió kocsi kiszolgálására került sor, amelynek közel 50%-a budapesti területen valósult meg (7. ábra).

7. ábra. Kocsikiszolgálás igazgatóságonként
Az utolsó kilométerek infrastruktúra-támogatására dedikált és nem dedikált programok léteznek Európa-szerte. Ezen vágányok jelentős szerepét felismerve a folyamatosan növekvő fuvarozási volumen hatékony kezelése érdekében vizsgálat alá vontuk a Magyarországon használatban lévő vagy a közelmúltig használatban levő összekötő és csatlakozó vágányok korszerűsítésének finanszírozási lehetőségeit. A vizsgálat során e vágányok korszerűsítési, felújítási igényeinek azonosítása megtörtént, amely alapján elkészült az egyes vágányok közötti prioritási sorrend (8. ábra) (háromprioritású csomag), figyelembe véve műszaki és gazdasági szempontokat egyaránt.
Ilyen paraméterek főként a vágányok gazdasági hasznossága, a lebonyolódó forgalom nagysága, a nemzetgazdasági, stratégiai szerepe. Az összekötő és csatlakozó vágányainkról több esetben elmondható, hogy jelentős korlátozásokkal terheltek, különösen a tengelyterhelés vonatkozásában. Ezek a használhatóságot erősen korlátozzák, különösen, ha az „utolsó mérföldek infrastruktúrájának” problémái miatt a teljes fuvarozási útvonalra „kisugárzik” a korlátozás.

8. ábra. A három­prioritású csomag
 Egyes európai országokban a saját célú vasúti pályahálózatot, illetve az ezek elérését biztosító összekötő és csatlakozó vágányokat, összességében, mint „utolsókilométer-infrastruktúrát” érintő támogatásokat gyakran együtt folyósítják a vasúti egyeskocsi-teherfuvarozás ösztönzésére biztosított támogatásokkal. Bár a kettő korántsem tekinthető azonosnak – hiszen egyes saját célú pályahálózatokon irányvonatok kezelése is megvalósítható –, mégis kimondhatjuk, hogy az átfedés igen nagy: a saját célú vasúti pályahálózatokon több esetben a vasúti egyeskocsi-teherfuvarozás rendszerében kezelt fuvarok kiszolgálása valósul meg. Így lényegében két támogatásra szánt tevékenység szubvencionálása valósulhat meg.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2021 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©