A cikk szerzője:

Giczi Katalin kiemelt beruházási projekt­­koordinátor
MÁV Zrt.

A Segesdi-Rinya-ág-híd helyreállítása műszaki ellenőri szemmel (2. rész) – A projekt költségeiről bővebben

2020. július 25-én olyan jelentős mennyiségű eső esett a 41. számú vasútvonal Beleg–Somogyszob közötti térségében, hogy a 650+35 szelvényben lévő 10,5 méter nyílású vasúti teknőhidat a megáradt Segesdi-Rinya-ágon levonuló árvíz súlyosan megrongálta, a vasúti pályát járhatatlanná tette. A helyreállítás előkészítése 2020-ban megtörtént, 2021-ben készült el az új létesítmény. A finanszírozás a MÁV havária- és felújítási keretéből valósult meg a SAP-rendszerben történő elszámolással. Cikkünk a projekt pénzügyi összetettségét mutatja be az előkészítés, árajánlat adás-elfogadás, a kivitelezés és a felmerült többlet- és pótmunkák folyamatában.

A helyreállítás előkészítése 2020-ban

A Segesdi-Rinya-ágon a 2020. július 25-i rendkívüli mennyiségű csapadékból képződött árhullám megrongálta a 650+35 szelvényben lévő 10,5 méter nyílású teknőhidat és a vasúti pályát. Már a káresemény utáni bejáráson nyilvánvalóvá vált, hogy komoly döntéseket kell meghozni a helyreállítás módjában, időbeliségében, pénzügyi lehetőségeiben. A Pályalétesítményi Igazgatóság részéről döntés-előkészítő anyag készült a helyreállítási lehetőségek megadásával és költségbecsléssel, javaslatot téve provizórium beépítésére.
A MÁV területén a vasúti pályahálózaton bekövetkező rendkívüli eseményekből származó károk elhárítása és finanszírozása az úgynevezett haváriaszerződéssel és a hozzá kapcsolódó pénzügyi keretből történik. A helyreállítás módja lehet azonnali-ideiglenes vagy végleges helyreállítás. Az ilyen típusú helyreállításokat a MÁV leányvállalat MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. (MÁV FKG) végzi a szerződésben előírt feltételekkel. A havária­munkákhoz évenkénti keretösszeg áll rendelkezésre, amelynek esetenkénti lehívási módját szintén a szerződés határozza meg.
A 2020. október 1-jei helyszíni bejáráson meghatározták a kivitelezési fázisok és az előkészítő munkák árajánlataihoz szükséges műszaki tartalmakat. Az előkészítés részei:
– hídbontás és mederkotrás,
– sérült pálya bontása,
– ideiglenes bejáróút építése.
A kivitelezéshez szükséges nagy mennyiségű építőanyag beszállítására és a kivitelezéshez szükséges gépek, daruk, szállítójárművek bejuttatására (3600 m3 0/125 meddőből származó bazalt, 210 m3 háttöltésanyag, 150 m3 90/250 bazalt kőszóráshoz, 170 m3 transzportbeton, 300 tonna betontörmelék elszállítása, 20 darab cölöp anyagának beszállítása a gépek bejuttatásával, pályaépítéshez 90 m3 alépítményjavító anyag, 230 m3 NZ 35/55 zúzott kő) megoldást kellett találni. A vasúti telekhatáron belüli terület nagyon keskeny ezen a szakaszon, a pályatesten kívül nem biztosított megfelelő bejutási lehetőség. A vasúti és közúti szállítások figyelembevételével a pályatest déli oldalán lévő szomszédos mezőgazdasági terület mutatkozott alkalmasnak arra, hogy ott felvonulási (organizációs) területet kialakítsanak, illetve ezt a területet egy ideiglenes bejáróúttal a 6622. számú közúthoz kapcsolják. A bejáróút a magánterület tulajdonosával kötött megállapodás alapján közel 650 méter hosszban, 3,6 méter szélességben, 40 cm vastagságban vízépítési terméskő, meddős bazalt és rostaalj felhasználásával készült el. A MÁV FKG árajánlatát a pályabontásra és a bejáróút-építésre 2020. október 29-én fogadták el 45 M Ft-os összeggel [1].
A sérült háttöltés, hídszegélyek, vasbeton felszerkezet bontására és a vízelvezetés biztosítását elősegítő mederkotrásra adott 80 M Ft-os árajánlat elfogadása 2020. november 4-én volt. Mindkét munkarészhez a megrendelés kiadása és a forrásbiztosítás a haváriakeretből történt.
Az előkészítő munkákat a MÁV FKG Székesfehérvári Hidász Főépítésvezetősége és a Pécsi Divízió Gyékényesi Főépítésvezetősége 2020 októbere és decembere között elvégezte. A műszaki átadások 2020. december 2-án és 2021. január 5-én megtörténtek. Az üzemeltető (PFT Főnökség, Dombóvár) tételes felmérés alapján az elkészült munkákra összesen 99,6 M Ft-ot ismert el.

Árajánlatadás és -elfogadás, a kivitelezés pénzügyi előkészítése

A megrendelő MÁV Zrt. 2020. december 18-án tételes árajánlatot kért a MÁV FKG Kft.-től. Az árajánlatadás alapját a MÁV BLI Műszaki Tervezési Osztály által készített és a Pályalétesítményi Igazgatóság Hídosztályának jóváhagyott kiviteli tervei adták. A jóváhagyás eltéréseket és pontosításokat fogalmazott meg a terveket és a majdani kivitelezést illetően. A tervekhez mennyiségkimutatás készült minden szakmára a NIF-tételrend alapján. A vállalkozó az I. ütemű saját kivitelezésű helyreállítási munkákra árajánlatot nyújtott be 2021. január 27-én, amelyben szerepelt az ideiglenes árok készítése, vízkizárás, mederfeltöltés, hídprovizórium előkészítése. A következő árajánlat 2021. február 9-én érkezett meg, amely tartalmazta a MÁV FKG hidászainak II. ütemű saját munkáit a provizóriumbeépítésre vonatkozóan – provizóriumdaruzási költségek, mederburkolások, kőszóráskészítés, ideiglenes út elbontása, betontörmelékek elszállítása, járulékos munkák –, továbbá az alvállalkozók által végzendő munkákat – provizórium helyszínre szállítása Bicskéről, mélyalapozás készítése, a kapcsolódó erősáramú és távközlési munkák. A MÁV FKG Kft. Pécsi Divíziója a pályamunkákra külön ajánlatot adott. A 2021. évi helyreállítás becsült forrásigénye 450 M Ft+10% tartalékkeret volt.
Az árajánlatadás és -elfogadás folyamatát lassította, hogy a tervekhez készült NIF-tételrend beárazása után a vállalkozónak a MÁV-nál 2017-ben bevezetett INKA (infrastruktúra- és karbantartási projekt az egységes műszaki és gazdasági irányítás érdekében) SAP-rendszer [2] PM (integrált vállalatirányítási információs rendszer karbantartási modul, művelettervezés, objektum-­nyilvántartás) mo­dul­jában szereplő tételek felhasználásával át kellett konvertálni ajánlatát. Az ajánlatadás idején jelezték, hogy az alvállalkozók által adott ajánlatokat nem tudták SAP-kompatibilis árakká formálni, illetve a korábbi tételrend és az önköltségi előkalkuláció alapján a pályamunkák a SAP-cikktörzsből vett munkákkal nem volt lefedhető. A megrendelő és a beruházáslebonyolító szervezet helyi képviselői a tételek megfelelőségét és a csatolt mennyiségeket ellenőrizték, pontosító észrevételeket tettek. A forrásgazda vállalta a szakfelügyeletek biztosítását, ezzel is csökkentve a költségeket. Az árajánlatot egyeztetve a megrendelővel a Pécsi Pályavasúti Területi Igazgatóság a Rinya-híd 2021. évi helyreállítását 2021. február 15-én megrendelte 516,4 M Ft összegben. Ez az összeg nem tartalmazta a MÁV által biztosított anyagokat (hídfák, mederburkoló lapok, lépcsők, pályaépítés anyagai).
A SAP-rendszerben különböző rendelésfajtákat hoztak létre a MÁV-nál végzett tevékenységekre – például üzemeltetés, tervezett karbantartás, nem tervezett karbantartás, felújítás/beruházás, ciklikus karbantartás. A Rinya-híd 2020. évi munkáit IP04 rendelésben – MÁV nem tervezett karbantartás kapacitáskorlátozással – vették fel, amelyek a haváriamunkákat tartalmazták.

1. ábra. Hídépítés-rendelés SAP felülete. (Forrás: Giczi Katalin)
A számviteli törvény [3] a karbantartás fogalmát a következőképpen definiálja: „A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást… mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.”

A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] MLI Pécs 2021. évi pénzügyi adatai a Rinya-híd lebonyolításáról.
  • [2] MÁV Zrt. Végfelhasználói oktatási anyag SAP bevezetéséhez.
  • [3] 2000. évi C. törvény a számvitelről.
  • [4] 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©