A cikk szerzője:

Dr. Horvát Ferenc ny. főiskolai tanár

Dr. Csizmazia Ferencné főiskolai docens
Széchenyi István Egyetem

A sínfej-hajszálrepedések műszaki és gazdasági alapú kezelése

A sínfej-hajszálrepedések (HC hibák) keletkezésének okaival, a hibák mérési és osztályozási módszereivel, a beavatkozások fajtáival és szük­ségességükkel a nemzetközi szakirodalom hosszú évek óta foglalkozik. Tapasztalatok, vizsgálati eredmények sora segíti a jelenség megértését, ugyan­akkor számos kérdés a mai napig is nyitott. A fejlett vasútvállalatok gyakorlata megegyezik abban, hogy a folyamatot rendszeres mérésekkel, az eredmények kiértékelésével kell ellenőrizni, és csak műszaki és gazdasági szempontból összehangolt beavatkozási stratégia alkalmazásával lehet megfelelően kezelni. A szerzők saját laborvizsgálati eredményeikre támaszkodva ismertetik a hajszálrepedések geometriáját, majd javaslatokat fogalmaznak meg a hazai hálózaton kialakult, meglehetősen súlyos helyzet kezelésére.

 

A 10. ábrán a vizsgált minta sínfejben elfoglalt eredeti helyzetét látjuk. A 11. ábra pedig a kiértékeléssel nyert felületeket mutatja, színskálával érzékeltetve a szabálytalan alakú repedési sík mélységi helyzetét.

10. ábra. A kimunkált próbatest eredeti helyzete

11. ábra. A kiértékeléssel kapott felületek

Az összefoglaló adatok a 4. táblázatban olvashatók.

A repedések geometriai adataiból levonható megállapítás 

Valamennyi repedésadat értékelése után megállapítottuk, hogy behatolási mélysé­gük kisebb volt, mint amit a megelőző örvényáramos mérések osztályba sorolása alapján várni lehetett. Azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a bizonyos fokig véletlenszerűnek minősíthető mintavételek alapján nem állítható, hogy a legsérültebb síndarabokkal dolgoztunk, illetve a sínminták hajszálrepedésekkel legjobban terhelt szakaszaiból munkáltuk ki a próbatesteket. Hiszen a kijelöléshez csak a szemrevételezéses megítélés szolgáltathatta az alapot.
Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az örvényáramos mérés nem közvetlen behatolási mélységértéket szolgáltat. Károsodási mélységet számol, s a minősítési osztályozással nem egyenként jellemzi a re­pedéseket, hanem adott sínhosszra vonatkozóan adja meg a besorolást.

A HC repedések problémájának kezelése

A HC hibák kezelésével kapcsolatos stratégia két pilléren nyugszik. Az első a megelőző intézkedések meghozatala, a második pedig a kialakult helyzet műszakilag és gazdaságilag összehangolt elvű kezelése.

A HC hibák megelőzésének lehetőségei

A HC hibák kialakulásának megelőzésére, illetve kifejlődésük jelentős mértékű lassítására két lehetőség van. Az egyik a sínacél osztály megválasztása, a másik az ún. AntiHeadCheck (AHC) profil kialakítása a pályába beépített új síneken.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234567Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Innotrack D4.5.5 – Guidelines for Ma­na­ge­ment of Rail Grinding. Integrated Project. Project No. TIP5_CT-2006-031415.
  • [2] T. Hempe – T. Siefer: Schienenschleifen als Bestandteil einer technisch-wirtschaftlichen Gleisinstandhaltung. ZEVrail, 2007. März.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©