A cikk szerzője:

Nagy Richárd egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

A vágánygeometria romlási modelljének összehasonlító elemzése

A cikk a vasúti pálya geometriai romlási modelljeinek elemző vizsgálatával foglalkozik. Bemutat négy, egyszerűbb előrejelző alapmodellt, valamint egy lineáris és egy exponenciális regressziós modellt. Ezt követően a szerző a modellekkel készített előrejelzéseket összehasonlítja a mesterséges neurális hálózatot használó előrejelző modellel. Az eljárás célja annak bemutatása, hogy az eddig használt modellek közül van olyan, amit nagyon korlátozott kereteken belül tarthatunk alkalmasnak előrejelzésre és leírásra, van olyan, amelyik az állapot leírására tágabb keretek között is alkalmas, míg van olyan, amely az előrejelzéseket illetően a legpontosabb eredményeket szolgáltatja.

Regressziós modellek

Az itt bemutatott lineáris, illetve exponenciális regressziós egyenletek mindegyikének determinisztikus együtthatója rendre legalább R2 = 0,75.

Lineáris regressziós modell

Általános egyenlet:

(5),

ahol
y – magyarázó, függő vagy eredményváltozó,
α – becsült paraméter,
β – becsült paraméter, koefficiens,
x – magyarázó vagy független változó,
u – hibatag, maradékváltozó.
jelenleg használt egyenlet:

(6),

ahol a
SADt – az előre becsült minősítőszám értéke a t-dik fél évben,
SAD0 – a minősítőszám értéke a munkáltatás utáni első fél évben,
b – a pályára jellemző felépítmény méretezettségi tényező,
t – az utolsó munkáltatás óta eltelt fél évek száma.

Exponenciális regressziós modell

Általános egyenlet:

(7),

jelenleg használt egyenlet:

(8),

ahol a betűk jelentése megegyezik az (5) és (6) képlet esetében közöltekkel.

Mesterséges neurális hálózat modell

A neurális hálózatokat a Mesterséges intelligencia elektronikus almanach című könyvet [10] felhasználva mutatom be.
Neurális hálózatnak nevezzük azt a hardver- vagy szoftvermegvalósítású, pár­huzamos, elosztott működésre képes in­for­mációfeldolgozó eljárást, amely:

 • azonos vagy hasonló típusú – általában nagyszámú – lokális feldolgozást végző műveleti elem, neuron, többnyire rendezett topológiájú, nagymértékben összekapcsolt rendszeréből áll;
 • rendelkezik tanulási algoritmussal, amely általában minta alapján történő tanulást jelent, és amely az információfeldolgozás módját határozza meg;
 • rendelkezik a megtanult információ felhasználását lehetővé tevő információ-előhívási vagy röviden előhívási algoritmussal.

A fentiek értelmében a neurális hálózatok működésénél tipikusan két fázist különböztethetünk meg. Az első fázis, amelyet tanulási fázisnak nevezünk, a hálózat kialakítására szolgál. Ennek során a hálózatba valamilyen módon beépítjük, eltároljuk a rendelkezésre álló mintákban rejtve meglévő információt. Eredményként egy információfeldolgozó rendszert kapunk, amelynek használatára általában a második fázisban, az előhívási fázisban kerül sor. A két fázis a legtöbb esetben időben szétválik. A tanulási fázis rendszerint lassú, hosszú iterációkat, tranzienseket, esetleg sikertelen tanulási szakaszokat is hordoz. Ezzel szemben az előhívási fázis tipikusan gyors feldolgozást jelent.
A neuronrétegek anatómiája [11] a következőképpen írható le (2. ábra):
A neurális hálózatok rendszerint legalább három funkcionálisan és strukturálisan jól elkülöníthető részből állnak:
Bemeneti réteg: módosítatlanul továbbítja a bemenetként átadott adatot a hálózat többi részének. Egy neurális hálózatnak több bemeneti rétege is lehet, ha elágazásokat is tartalmaz. A neuronok számát a bemeneti adat határozza meg.

2. ábra. 3-4-2 neuronszámú, háromrétegű, teljesen kapcsolt mesterséges neurális hálózat. Különböző színekkel a hálózat fő részei jelöltek [11]
Rejtett rétegek: a bemenet és a kimenet között helyezkednek el, feladatuk az információ transzformációja, kódolása, illetve absztrakciók, köztes reprezentációk létrehozása. Számuk, típusuk, egymáshoz való kapcsolódásuk sorrendje és a bennük lévő neuronok száma a hálózat változtatható paramétereit jelentik.
Kimeneti réteg: a kimeneti függvényt és a kimeneti neuronok számát az adott probléma jellege határozza meg. Osztályozás esetében jellemzően annyi kimeneti neuron van, ahány kategória áll a rendelkezésre, a kimeneti függvény pedig az adott osztályba tartozás valószínűségét hivatott reprezentálni a kategóriák között.
Vizsgálatomhoz olyan vasútvonalat kellett találnom, amelynél a legtöbb az összefüggő munkáltatás nélküli fél év. Ehhez egy olyan programot kellett készítenem, amely az egész országos hálózaton végigfutva megszámolja vonalanként a munkáltatás nélküli fél évek számát. Így esett a választás a program által kigyűjtött 60. számú (Pécs–Gyékényes-) vonalra, ennek az 500 m-es szakaszait az alábbi paraméterekkel ruháztam fel:

 • ágyazat (40 cm, 50 cm): X1i és X2i;
 • sínrendszer (48,5, UIC 54, UIC 60): X3i, X4i és X5i;
 • görbület: X6i;
 • egyenes vagy ív: X7i;
 • a vágány kora, avagy a SAD-szám évszáma és fél éve: X8i;
 • SAD1-SAD6: X9i-X14i.

Az egyes indexek az X mátrix oszlopainak a sorszámát jelölik.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Wen M, Li R, Salling KB. Optimization of preventive condition-based tamping for railway tracks. European Journal of Operational Research Elsevier BV 2016;252(2):455-65. DOI: 10.1016/j.ejor.2016.01.024.
 • [2] Mishra M, et al. Particle filter-based prognostic approach for railway track geometry. Mechanical Systems and Signal Processing. Elsevier Ltd. 2017;96:226-38. DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.04.010.
 • [3] Chiachío J, et al. A knowledge-based prognostics framework for railway track geometry degradation. Reliability Engineering and System Safety 2019;181:127-41. DOI: 10.1016/j.ress.2018.07.004.
 • [4] Lasisi A, Attoh-Okine N. Principal components analysis and track quality index: A machine learning approach. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. Elsevier 2018;91:230-48. DOI: 10.1016/j.trc.2018.04.001.
 • [5] Xin T, et al. Grey-system-theory-based model for the prediction of track geometry quality. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit 2016;230(7):1735-44. DOI: 10.1177/0954409715610603.
 • [6] Quiroga L, Schneider E. Modelling of high speed rail geometry aging as a discrete-continuous process. 2010
 • [7] Jia C, et al. Track irregularity time series analysis and trend forecasting. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2012. DOI: 10.1155/2012/38785
 • [8] Andrade AR, Teixeira PF. Hierarchical Bayesian modelling of rail track geometry degradation. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit 2013;227(4):364-75. DOI: 10.1177/0954409713486619.
 • [9] Sharma S, et al. Data-driven optimization of railway maintenance for track geometry. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. Elsevier 2018;90:34-58. DOI: 10.1016/j.trc.2018.02.019.
 • [10] Altrichter, et al. Mesterséges intelligencia elektronikus almanach. 2006
 • [11] Csaji BC. Approximatino with artiificial Neural Networks. 2001
 • [12] Levenberg K. A method for the solution of certain non-linear problems in least squares. Quarterly of Applied Mathematics 1944;2(2):164-8.
 • [13] Marquardt DW. An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics 1963;11(2):431-41.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2021 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©