A cikk szerzője:

Dr. Augusztinovicz Fülöp egyetemi tanár
BME

Csortos Gabriella PhD-hallgató
BME

Dr. Kazinczy László † egyetemi docens
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út- és Vasútépítési Tanszék

A vasúti közlekedés zajvédelme (1. rész) – Kutatás-fejlesztés

A MÁV Zrt. és a BME Út és Vasútépítési Tanszék között 2015-ben hároméves kutatás-fejlesztési szerződés jött létre „A vasúti közlekedési zajvédelem pályavasúti vonatkozásainak laboratóriumi és helyszíni vizsgálatai” címmel. A kutatás eredményeit háromrészes cikksorozatban tesszük közzé. Célunk, hogy a vasúti szakemberek átfogó képet kapjanak a vasúti infrastruktúra zaj- és rezgéshatásairól, azok csökkentésének módjairól és a műszaki megoldások lehetőségeiről.

Vasúti járművek gördülése

A vasúti járművek gördülése közben dinamikus erők keletkeznek. A pályán álló vasúti jármű a pályában és annak környezetében mechanikai feszültséget hoz létre. Amint a jármű gördülni kezd, ez a feszültségállapot – a feszültséghullámok véges terjedési sebessége által kissé módosított formában – együtt mozog a járművel. Ez a mozgó feszültségállapot akkor is létrejön, ha a pálya és a rajta gördülő kerék futófelülete ideális, hibamentes, és a futás tökéletesen egyenes vonalú. A valóságban azonban a járműnek számos olyan mozgásformája is kialakul, amely az egyenes vonalú mozgástól eltér. A gördülés közben kialakuló támolygó, bólintó és oldalirányú kígyózó mozgás ingadozó erővel hat a sínekre. A kerekek geometriai hibái, mint az excentricitás, a kiegyensúlyozatlanság és a keréklaposodás (a tuskófék laposít, hullámosít és felhord) további dinamikus erőket keltenek csakúgy, mint a periodikusan változó merevségű sínalátámasztás, illetve annak esetleges folytonossági hibái. A környezeti zajkeltés szempontjából pedig különösen fontosak azok, a fentieknél sokkal gyorsabban változó dinamikus erők, amelyek a sínszál és a rajta gördülő kerekek egyenetlenségeiből, szabálytalanságából és így a sín-kerék kapcsolat erőingadozásaiból adódnak. 
Mindezek a dinamikusan változó erők nagyon különböző rezgésformákat hoznak létre, amelyek egy része követi a gördülő járművet, míg mások lokális hatások maradnak. A keletkező rezgések jellemzőit, azaz rezgésamplitúdóit és frekvencia-összetételét számos további paraméter is befolyásolja: a jármű teljes és rugózatlan tömege, sebessége, a felfüggesztés kialakítása. A gerjesztési mechanizmusok egy része periodikus ingadozást, míg mások véletlen lefolyású dinamikus erőket hoznak létre. Ennek megfelelően különböző rezgéskomponensek keletkeznek, amelyeket frekvenciaelemzéssel viszonylag jól el lehet különíteni.
A jármű és a pálya egy olyan komplex rendszer, amelynek nagyszámú saját frekvenciája van. Ha egy gerjesztő frekvencia megfelel egy saját frekvenciának, különösen erős lengés gerjed. Minél nagyobb az utazósebesség, annál nagyobb lesz a dinamikus erő, és annál magasabb frekvenciájúak lesznek annak összetevői.
A környezeti hatások tehát mindenekelőtt a kerék-sín érintkezési ponton fellépő jelentős erők hatására keletkeznek. Ezek az erők a kerék- és sínegyenetlenségeknek megfelelően ingadoznak. Ezáltal széles frekvenciatartományú, dinamikus erőspektrum keletkezik [3]. A sín és kerék kapcsolatát döntően meghatározó tényezők és az azokból származó zajok és rezgések terjedésének mechanizmusát a 2. ábra mutatja.

2. ábra. Sín és kerék kapcsolatából keletkező zajok és rezgések mechanizmusa [4]

Pályavasúti zaj- és rezgéscsökkentő megoldások

A felépítmény több egymás feletti merev elemből áll, amelyek a dinamikus erőket egymásnak továbbítják. A vasúti zaj és rezgés csökkentésének elsődleges módja a sín és a kerék közötti érintkezés dinamikus erőinek csökkentése, amit egyrészt a vasúti felépítmény elemeinek helyes megválasztásával vagy utólagos szigetelésével érhetünk el. Önmagában a klasszikus zúzottköves pályának is jelentős a rezgéscsillapító hatása, de ez ma már nem elegendő. A vasúti pályák okozta rezgések csillapítására a rezgésterjedési útban elhelyezett rugalmas elemek – elsősorban a modern műanyagipari technológiáknak köszönhetően rendelkezésünkre álló elasztomerek – nyújtanak lehetőséget. Szinte valamennyi pályaszerkezeti elem közvetlen környezetébe beépíthetők rugalmas rezgéscsillapító elemek (lemezek, tömbök, kiöntések stb.). Ezek külön-külön, vagy valamilyen kombinációban helyezhetők el a sínszálak hevederkamráiba, a sínleerősítésekbe, a keresztaljak vagy a zúzottkő ágyazat, illetve speciális pályákon, főként alagutakban, a pályalemez alá. Mindegyik esetre érvényes az a megállapítás, hogy csak akkor várhatunk megfelelő rezgéscsökkentő hatást, ha a rezgésterjedési útban egymást követő elemek mechanikai impedanciája (azaz ellenállása vagy merevsége) jelentősen eltér egymástól.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Debreceni Egyetem MÉKK, Pannon Egyetem GK: Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul. Környezetgazdálkodás. A zaj jellemzői és egészségügyi hatása. Előadás. TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0032 számú projekt.
 • [2] Buskó András: Anomáliák a vasúti zaj­védelem területén. OPAKFI Zajvédelmi Szeminárium, előadás, 2015. október 14–16.
 • [3] Dawn, T. M. and Stanworth, C. G.: Ground vibrations from passing trains. Journal of Sound and Vibration, Vol. 66. No.3. pp. 355–362. (1979).
 • [4] Ludvigh Eszter: Vasúti környezetvédelem. BME UVT, Közlekedési Környezetvédelem c. tantárgy előadási jegyzet, 2., bővített kiadás, Budapest (2003).
 • [5] Buskó András: Tervezett védelem a zajok ellen. Vasutas Magazin 67. évfolyam. 2017. február, 26. o.
 • [6] ISO 3095:2013 Acoustics – Railway applications – Measurement of noise emitted by railbound vehicles.
 • [7] MSZ EN ISO 3095:2013 Akusztika. Vasúti alkalmazások. Sínpályához kötött járművek zajkibocsátásának mérése.
 • [8] Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU) – JRC Reference Report, EUR 25379 EN. Luxembourg, az Európai Unió Kiadóhivatala, 2012, ISBN 978-92-79-25281-5.
 • [9] A Bizottság (EU) 2015/996 Irányelve (2015. május 19.) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek meghatározásáról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 168/1-822, 2015.7.1.
 • [10] Anon: Tanulmány a stratégiai zajtérképek készítéséhez kidolgozott közösségi zajszámítási eljárás (CNOSSOS) hazai bevezetésének feltételeiről, feladatairól. Budapest, 2017.
 • [11] A kormány 106/2017. (IV. 28.) Korm.rendelete a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (IX. 20.) Korm.rendelet módosításáról.
 • [12] A kormány 1237/2017. (IV. 28.) Korm.határozata egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©