A cikk szerzője:

Kámán Gergely Zsolt vasúti pálya kiemelt szakértő
GYSEV Zrt.

Ikker Tibor pályavasúti igazgató
GYSEV Zrt.

Fejlesztések a GYSEV Zrt. által üzemeltetett vasúti pályákon

A GYSEV Zrt. és a szervezetén belüli Pályavasúti üzletág fejlesztéseit a „GYSEV Zrt. csoportszintű stratégiája” alapján végzi. A közgyűlés 2018-ban fogadta el a 2018–2023-as középtávú stratégiánkat, melynek mottója: „Céltudatos fejlődés és fenntartható hatékonyságnövelés”. A mottóban megfogalmazott mindkét cél megvalósításának fontos eszköze a beruházási tevékenység. Ahhoz, hogy egy vasúttársaság céltudatos lehessen, elengedhetetlen az irányok és célok pontos megfogalmazása és ismertetése, melyek a stratégia kidolgozása által valósulnak meg. Így már „csak” a szükséges fejlesztéseket kell elvégezni, hogy megfelelő szolgáltatást biztosíthassunk az utazóközönség és a szolgáltató vas­- úti társaságok számára.

A GYSEV Zrt. a beruházásait és felújításait maga bonyolítja le, jelentsen ez akár átfogó, tervezést és engedélyezést is magába foglaló, néha akár „zöldmezős” beruházást (Zalaszentiván deltavágány létesítése), vagy esetleg egy útátjáró, állomási vágány átépítését. Az elmúlt évtizedben a valamikor egy vonalat üzemeltető GYSEV Zrt. folyamatosan bővült. Jelenleg a Nyugat-Dunántúl területének nagy részén, Zalaszentivántól Rajkáig, a korábbi hálózat többszörösét működteti, és felel a biztonságért. Bár számos területen igyekezett megőrizni korábbi, a köznyelvben is megjelenő rugalmasságát, a szervezetét és a régi eljárási gyakorlatokat sem hagyta érintetlenül a változás.
Ahogy azt korábban, a Sínek Világa 2017/2. számában leírtuk, a fejlesztéseket a vállalat két eljárás szerint valósítja meg. A nagyobb léptékű, gyakran külső finanszírozású (Európai Unió, Magyar Állam) projektek a GYSEV Zrt. Projektiroda hatáskörébe kerülnek, míg az üzemeltetéssel szorosabban összefüggő, kisebb horderejű és zömében saját finanszírozású állagjavító, megőrző vagy néha növelő vasúti pálya és tartozékaira vonatkozó beruházások a Pályavasút hatáskörében maradnak.
Néha a két eljárás között keskeny a határvonal, de a két szakmai terület nem is különülhet el markánsan. Az üzem tapasztalatai és véleménye minden esetben a tervezés és építési munka alapját képezik, ahogy a projektmenedzserek is gyakran nyújtanak szakmai támogatást egy-egy munkavállalónak a lebonyolítás, a hatósági és műszaki eljárások tekintetében. Utóbbira kiváló példa az idén megvalósuló Lajta bal parti csatornahíd rekonstrukciója, ahol a hidász szakaszmérnökkel együtt dolgozik a projektmenedzser.
Az elmúlt évekre visszatekintve, a GYSEV Zrt. sok nagy fejlesztésen van már túl. Büszkeséggel tekinthetünk vissza az elmúlt évekre, akár csak a Projektiroda munkájával elért eredményeket nézve is.
Hegyeshalom–Csorna–Porpác vasútvonal villamosítása és állomási biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása
A projektek összköltsége:
11 981 500 000 Ft
ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Hegyeshalom (kiz.)–Rajka–Rajka országhatár között
A projekt összköltsége: 620 515 000 Ft
Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán, II. ütem
A projektek összköltsége:
2 325 000 000 Ft
Sopron-Nyugat vontatási alállomás teljes korszerűsítésének megvalósítása
A projektek összköltsége:
1 450 000 000 Ft
Szombathely–Zalaszentiván vonal villamosítása és korszerűsítése
A projekt összköltsége:
13 932 493 467 Ft
GYSEV üzemirányító központ létrehozása a szükséges biztosítóberendezési felül­vezérlések kialakításával
Érthető, hogy összegben nem érik el ezt a szintet a saját hatáskörben végzett tevékenységek, hisz itt mind a forrás, mind a kapacitás jóval szerényebb. Ugyanakkor arányait tekintve, valamint a munkák összetettségét és szervezési igényét alapul véve itt is komoly munkát végeztek a kollégák (1. táblázat).
Egyedi munkák alatt az alábbiak szerepelnek:

  • Vasúti karbantartó nagygépek beszerzése (FJ, UDJ + 3 db pótkocsi);
  • A Hegyeshalom–Rajka állomásközben Lajta bal parti csatornahíd átépítése;
  • Csorna állomáson infrastruktúra-épület építése;
  • VVF számára közúti tehergépjármű beszerzése;
  • Használt FJ és használt UDJ vásárlása;
  • Közúti gépjárműre szerelt permetező­­-be­rendezés beszerzése;
  • Vasúti kocsira szerelt permetező­be­ren­dezés beszerzése;
  • Teleszkópos rakodó (és pótkocsi) beszerzése.

Fejlesztési tervek a Projektiroda menedzselésében

A korábbi időszak nagy munkáit 2018-ban nyugodtabb időszak követte. Bár több fejlesztési területre vonatkozóan is állnak rendelkezésre akár engedélyszintű tervek is, ebben az évben nagyszabású, látványos kivitelezési munkára nem került sor, pedig lenne hova előrelépni. Ugyanakkor nem telik tétlenül ez az időszak sem, még ha a kivitelező gépek motorjai nem dübörögnek hangosan, további előkészítő munkák folynak a háttérben.

A Kőszeg–Szombathely vasútvonal korszerűsítése

A vonal a korábbi Kőszegi HÉV-vonal maradványa, mely Harkáról kiágazva Kőszegen át ért Szombathelyre. A viharos sorsú vonalszakaszon jelenleg személyszállítás folyik, és Kőszeg állomást leszámítva éppen csak létezik. Ebből származóan vonatkeresztezésre nincs lehetőség.
A felépítmény vegyes kiépítésű (különböző típusú és állapotú keresztaljakon [LX, LM, TU, L], Geo leerősítéssel), a több évtizedes, főleg csak karbantartási munkák eredményeként. Egy része hézag­nélküli, de a 6+20 és a 10+46 szelvények között jelenleg is hagyományos kialakítású, melyet a projekt keretében összehegesztünk. Ez nem egyszerű feladat, ha figyelembe vesszük az érvényben lévő D. 12./H Utasítás vonatkozó előírásait, továbbá a pálya al- és felépítményi állapotát. A sínek korossága és oldalkopása is komoly kérdés, továbbá az eltérő gyártási évek, amiből az adódik, hogy a sínek egységes cseréje vagy komoly léptékű, hosszirányú szállítása is szükséges lehet.
A projekt keretein belül a megálló­helyek, a mai elvárásoknak megfelelően, sk +55 magasperonnal, akadálymentes kialakítással készülnének, továbbá Kőszeg állomás is részben átépülne, egyedi megoldásban. Az állomáson a mostani peron helyén új, sk +55 cm magas és 100 m hosszú peron létesül. A peron a vasúti járművek és a buszok közötti közvetlen átszállást
teszik lehetővé az utasok számára. A peron a vasút oldaláról sk +55 cm magas,
míg a közúti oldalról burkolatmagasság +15 cm kialakítású, ahol természetesen az akadálymentes feljutás biztosított. A buszok új bekötőutat kapnak, innen érik el a közös peront (1. ábra).

1. ábra. Kőszeg állomási előtér kialakítása
A beruházás az IKOP-3.2.0-15-2016-00006 azonosító számú projekt keretében valósulhat meg, és a beruházás Megvalósíthatósági tanulmánya (MT) már elkészült, jelenleg a tervezés folyik, mely egyik részen az engedélyköteles pályaépítési tervek, másik részén pedig az Üzemeltető jóváhagyására váró tervek készítését foglalja magában. A megvalósításra az EU fejlesztési alapja biztosít 2,40 Mrd Ft-ot. Annyi bizonyos, hogy a költségek optimalizá­-
lá­sa fontos eleme lesz a projekt megvalósításának.

Zalaszentiváni deltavágány építése

A GYSEV Zrt. menedzselésével készülő projekt eredményeként a deltavágány hiányzó ága épülne ki a 17. és 25. sz. vonalak közvetlen összekötésével. A beruházás lényegében egy új vágány létesítését jelentené (2. ábra), és ezzel egy régi cél valósulhatna meg.

2. ábra. A zalaszentiváni deltavágány helyszínrajza
A tervezett tengelyterhelés – a TSI és a nyilvánvaló áruszállítási érdekeknek megfelelően – 225 kN, melyről a deltavágány UIC 60-as rendszerű, LW vagy azzal egyenértékű vasbeton aljakon, 57 cm vastag zúzottkő ágyazatban, hézagnélküli kivitelben létesítendő felépítménye és a hozzá tartozó megfelelő rétegrendű alépítmény gondoskodik. A tervezett engedélyezési sebesség 60 km/h.

A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©