A cikk szerzője:

Kámán Gergely Zsolt vasúti pálya kiemelt szakértő
GYSEV Zrt.

Ikker Tibor pályavasúti igazgató
GYSEV Zrt.

Fejlesztések a GYSEV Zrt. által üzemeltetett vasúti pályákon

A GYSEV Zrt. és a szervezetén belüli Pályavasúti üzletág fejlesztéseit a „GYSEV Zrt. csoportszintű stratégiája” alapján végzi. A közgyűlés 2018-ban fogadta el a 2018–2023-as középtávú stratégiánkat, melynek mottója: „Céltudatos fejlődés és fenntartható hatékonyságnövelés”. A mottóban megfogalmazott mindkét cél megvalósításának fontos eszköze a beruházási tevékenység. Ahhoz, hogy egy vasúttársaság céltudatos lehessen, elengedhetetlen az irányok és célok pontos megfogalmazása és ismertetése, melyek a stratégia kidolgozása által valósulnak meg. Így már „csak” a szükséges fejlesztéseket kell elvégezni, hogy megfelelő szolgáltatást biztosíthassunk az utazóközönség és a szolgáltató vas­- úti társaságok számára.

A Fertőszentmiklós–Fertőújlak országhatár (Fertővidéki HÉV) vonal rekonstrukciója

A Fertővidéki HÉV magyarországi része a 9. sz. Fertőszentmiklós–Fertőújlak (Pamhagen) országhatár vasúti vonalszakasz. A vonal kihasználtsága nem jelentős, csak személyszállítás folyik rajta, nagyobb beruházás nem történt. A több mint 10 km hosszú vonal Fertőszentmiklós állomásból ágazik ki. A vasúti infrastruktúra kiépítésére Ausztria és Magyarország között regionális központok TEN-T hálózathoz csatlakozása miatti, az Interreg V-A Ausztria–Magyarország Program keretében nyert pályázat biztosít forrást, több mint 5 700 000 euró értékben.
A vasúti felépítmény teljes egészében átépül, a jelenlegi 60 km/h pályasebesség 100 km/h-ra emelkedik az osztrák oldalhoz történő egyenkapacitás létrehozása érdekében. Három, műszakilag nem biztosított útátjáróba sorompóberendezés kerül. Fertőszéplak–Fertőd megállóhelyen sk +55 cm magas emelt peron létesül, szintbeni akadálymentes megközelíthető­séggel, esőbeállóval, utastájékoztatással, térvilágítással.
A Fertőszentmiklós–Fertőújlak országhatár vonalszakasz vasúti pálya modernizációjának előkészítését szolgáló műszaki tervek elkészültek. A műszaki tervek alapján a vasútvonal mintegy fele hosszában az előzetesen vártnál nagyobb mértékű beavatkozásra lesz szükség. Komoly szakmai kihívás a beruházáshoz rendelkezésre álló források mértékéig terjedő kivitelezési közbeszerzési dokumentáció véglegesítése.
A műszaki tartalom módosítása és a kivitelezési munkák vállalkozásba adása lehetőségeinek többszöri átgondolása után is várhatóan további mintegy 800 M Ft pluszforrás bevonására lesz szükség.

Szombathely vasúti csomópont modernizálása

Szombathely vasúti csomópont jelenleg is kapacitása határán teljesít, azonban az elvégzett forgalmi vizsgálatok alapján a 16. sz. vasútvonal Csorna–Porpác vonalszakasza, valamint a 17. sz. vasútvonal Szombathely–Zalaszentiván pályaszakasz vil­la­mo­sítása, továbbá a tervezett zalaszentiváni deltavágány megépítésének együttes hatása jelentős mértékű teherforgalmi átrendeződést eredményez a nyugat-dunántúli régióban.
A jelenlegi biztosítóberendezés évtize­dek óta elérte a biztonságosan és megbízhatóan üzemeltethető élettartamot, emiatt gyakori a vonatkésést is okozó meghibásodás.
A vágányhálózat kialakítása során alapvető célként tűztük ki Szombathely vasútállomás jelenlegi kötöttségeinek, forgalmi korlátainak felszámolását.
A megvalósíthatósági tanulmányterv elkészült, következő lépésként az engedélyezési tervekre szeretne pénzügyi forrást találni a GYSEV Zrt.
A nyertes változatban a személypályaudvar kezdő- és végponti állomásfeje teljesen, a rendező pályaudvar állomás­-
fejei részben helyben épülnek át (3. ábra). A tervezett kapcsolatok kialakításához a csatlakozó vasútvonalak bejárati íveinek korrekciója szükséges. A tehervonati átmenő vágány tervezési sebessége 80 km/h.
A 15. és 21. sz. vasútvonalak, valamint a 20-as vonal jobb vágánya és a 17-es vonal átmenő vágányai tervezési sebessége 80 km/h, a többi vágányé 40 km/h. A tervezett tengelyterhelés 225 kN.

3. ábra. Csorna vasútállomásra tervezett infrastruktúra-épület
A változatban nagy sugarú kitérőkapcsolatok épülnek a személypályaudvar kezdőponti oldalán a 15-ös és a 20-as vonal jobb vágánya között, valamint a rendező pályaudvar végponti oldalán a 21-es és 17-es vonal között. A személypályaudvaron a kettős vágánykapcsolatokat megszüntettük. Az állomáson egyszerű és átszelési kitérőket alkalmaztunk. A kisebb beavatkozások érdekében a 4,75 m vágánytengely-távolságot a tervezett állapotban is megtartottuk, kivéve a nagy sugarú kapcsolatok esetén, ahol a vágánytengely-távolság 5,00 m.
Az állomás páros oldalán új műszaki előkészítő vágánycsoport készült el.

Két részre bontott torzított helyszínrajz a Szombathely vasúti csomópont átépítéséről

A kétvágányúsítási projekthez hasonlóan ez a beruházás is nagy léptékű, költséges, és éppen ezért forráshiányos. Az állomás átépítése csaknem zöldmezősnek tekinthető, mivel a jelenlegi vágányhálózatot el kell bontani. Az átépítést természetesen ütemezetten, az állomás kapacitásának korlátozásával, de nem teljes lezárásával kell megvalósítani. Mindaddig viszont amíg ez a fejlesztés el nem indul, nem lehet beruházás nélkül hagyni az állomást. A Pályavasúti Üzletág ütemezett felújítási programot állított fel, melyet 3 év alatt szeretne megvalósítani. A tervezett éves ráfordítási összeg pedig 250 M Ft nagyságrendű.

Saját hatáskörben végzett munkák

A beruházások másik csoportját az összegében kisebb volumenű, de számosságában jelentős „szinten tartó” beruházások adják. Ezeknek a munkáknak a teljes körű tervezését, szervezését és bonyolítását a GYSEV Zrt. üzemeltetési kollégái végzik. A Pályavasúti Üzletágon belül a felújítási és beruházási munkák legnagyobb volumenben a pályafenntartáshoz köthetők, így világossá vált az is, hogy ha a cikk elején olvasható mottóban megfogalmazott hatékonyságnövelést itt kell megkezdeni. Melyek is ezek?

Infrastruktúra-épület építése

A GYSEV Zrt. régi terve egy központi, a vasúti infrastruktúra üzemeltetésére kiépített telephely létesítése. Az is eldöntött tény, hogy ennek egyik legoptimálisabb helye Csorna állomáson lenne, mintegy másik súlypontot képezve Szombathely állomással és annak infrastruktúrájával. Ez a két telephely a vasúti hálózatok csomópontja is egyben, ahonnan az esetleges megmunkálásra veendő vonalrészek a legkönnyebben megközelíthetők mind vasúton, mind közúton.
Az épület magában foglalná a jelenlegi szervezeti felépítésben, a munkák és feladatok szervezésével és a háttérfeladatok elvégzésével megbízott Infrastruktúra
Koordináció irodáit, továbbá a szakszol­gálatok számára biztosítandó szociális blokkokat, műhelyeket, garázsokat és nem utolsósorban tárgyaló- és oktatótermet (3. ábra).
A méretezendő létszám 250-270 fő, ebből 45 fő irodai dolgozó van prognosztizálva. A telephely ellátottságához tartozna 50 fő dolgozói parkoló, fedett kerékpártároló és természetesen önálló beléptető rendszer.
A tervezett raktár és műhely méretei:
– Pályafenntartás: raktár 115 m2, műhely 75 m2;
– Biztosítóberendezés: raktár 60 m2,     műhely 100 m2;
– Távközlés: raktár 82 m2, műhely 25 m2;
– Veszélyesanyag-raktár 50 m2;
A burkolt rakterületek minimum mennyisége 1500 m2, mely kiszolgálását Győr felőli kitérőkörzetből való kiágazással javasoljuk megoldani, e vágány mellett minimum 16 m széles oldalrakodót kérünk biztosítani.
Természetesen a munka volumene nagyobb annál, mintsem azonnal megvalósítható lenne. A munka kivitelezhetősé­gének és egyben a tervezés feltétele volt az ütemezhetőség. Jelenleg öt ütemben képzeli el a Vállalat a megvalósítást.
A beruházás tervezett összköltsége az első ütem megvalósítására: 600 millió Ft.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©