A cikk szerzője:

Kámán Gergely Zsolt vasúti pálya kiemelt szakértő
GYSEV Zrt.

Hauser Miklós projektmenedzser
GYSEV Zrt.

Fejlesztések a GYSEV Zrt. területén

A Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. az elmúlt 20 évben jelentősen túlnőtte a névadó, Győr–Sopron–országhatár vonal kereteit. 2001-ben a 15-ös, majd 2006-ban a 21-es és 22-es, végül 2011-ben az 1d, 16-os, 17(2), 18-as és 20-as számú vonalak, valamint a Szombathely személy- és rendező pályaudvar MÁV Zrt.-től történt átvételével 10 vonalon több mint 430 km vasúti hálózat üzemeltetését végzi. Villamosított vonalai 2017-re elérik a 390 km-t, azaz 90%-ot. Alapfeladatain túl igyekszik modern, energiahatékony és utasközpontú vasúti infrastruktúrát kiépíteni. A menetrendszerű közlekedés kialakítása érdekében folyamatosan csökkenti a lassújelek számát. Ennek elérése csak fejlesztések és beruházások megvalósításával lehetséges.

A vágányépítéshez elengedhetetlen sza­­bályozó gépek, vasúti daruk, továbbá a földmunkagépek, amennyiben szükségesek, keretszerződés alapján vehetők igénybe. Így minden feltétel adott a saját munkák elvégzéséhez, illetve azok kapacitásának és hatékonyságának növeléséhez (7. kép).

7. kép. Munkában a GYVSZ Sopron személy­pályaudvaron, 2014. május
Elmondható, hogy a Pályafenntartás megszokott jó és pontos munkavégzése mellett a vasútépítési szakasz is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Összességében a GYSEV Zrt. dolgozói, ahol csak lehet, magas színvonalon, maguknak építik a vasutat. Ez nem jelenti azt, hogy a konkrét vonalszakaszok felügyeletével és karbantartásával megbízott PFT szakaszok nem végeznek felújításokat. A vágányzári idők, a rendelkezésre álló anyagok és az építésre alkalmas időjárás kihasználása érdekében szükséges, hogy ezek a munkavállalók is kivegyék a részüket a beruházásokból. Önállóan is végzik, továbbá nagyobb volumenű, komoly összehangolást igénylő munkák esetén, mint állomási fővágány átépítése (pl.: Ölbő–Alsószeleste átmenő fővágány, Beled átmenő fővágány, Csorna VII. stb.), rostálások (Pinnye–Fertőboz, Vép–Szombathely bal vágány stb.), útátjárók átépítése, felújítása, támogatással (létszám, eszköz, műszak) kisegítik egymást.
Jánossomorján a 2015. júniusban végrehajtott 2., 6., 8. sz. kitérő cseréje és a 4. sz. kitérő elbontása  a 8. képen látható.

8. kép. Kitérőcsere a PFT Csorna II., GYVSZ, hidász szakaszok ki­vitelezésében
Hasonló feladatokat lát el a GYSEV Zrt. szervezeti felépítésében néhány éve meglévő hidász szakasz is. A Pályafenntartási vezetőmérnök alá rendelt munkavállalók feladata, hogy a hidak éves felügyeletét ellássák és a karbantartási, felújítási munkákat elvégezzék. A hidász szakaszmérnök irányításával az éves terv alapján önállóan vagy közös vágányzárban, esetleg támogató szakaszként a többi szakszolgálattal együtt végeznek felújítási munkákat (9. kép).

9. kép. A hidász szakasz által készített új támfal, 2015A jelenlegi szervezettel és szellemben végzett karbantartások, felújítások jellemzésére a legjobb példa, hogy 2013 és 2016 között, vagyis a GYVSZ megalakulásától a Pályafenntartás 155 munkájából csak 27-et (18%) végzett idegen kivitelező.

Fejlesztési elképzelések a jövőben

A jövőre vonatkozó fejlesztési elképzelések leginkább a nagyobb, átfogó projektekben valósulnak meg. A GYSEV Zrt. koncepciója, hogy mindig legyen sikeres pályázat! Amikor reális forráslehetőség merül fel, azt a lehető leghatékonyabban ki kell használni! Az ilyen irányú előkészítő munkák nagyrészt már lezárultak, ezeket az aláb­biakban foglaljuk össze.

Győr–Sopron vasúti vonal két­vá­gá­nyú­sí­tá­si projekt

A fejlesztés a Győr–Sopron jelenleg egyvágányú, 120 (100) km/h sebességre és 210 kN tengelyterhelésre alkalmas vasútvonal korszerűsítésére irányul, és a határon átnyúló beavatkozás miatt nem része a Sopron–Sopron–országhatár szakasz.
A KÖZOP-2.4.0-09-2010-0003 és KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0012 azonosító számú projektek keretében a fejlesztés előkészítése 2013–2015-ben megvalósíthatósági tanulmány-, majd engedélyezési tervekkel megkezdődött, és jelenleg jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A tényleges kivitelezés vagy annak első üteme még nem látható, de a GYSEV Zrt. szakemberei bíznak a pozitív bírálatban, és lehetőség szerint a legkritikusabb Győr kiz.–Csorna bez. ütem mielőbbi megindításában.
A tervkészítése során a műszaki szempontok az alábbiak voltak:

  • Győr–Sopron vonalszakasz teljes átépítése;
  • A forgalmilag indokolt részeken (Győr–Kapuvár, Fertőboz–Sopron) kétvágányú pálya kiépítése;
  • Átkötés a 8-as és a 15-ös sz. vonalak, vagyis a jelenlegi Fertőboz állomás és Kóp­háza mh. között. Így megvalósulhat a jelenleg párhuzamosan haladó 8-as és 15-ös sz. vonalak egy nyomra terelése a Sopron–Harka–Kópháza mh. nyom­vonalon, továbbá a Sopron–Fertőboz vonalszakasz elbonthatóvá válik.
  • Ütemekre bonthatóság.
A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Maller László: Szombathely Csaba utcai csomópont építése. Sínek Világa, 2012/3–4.
  • [2] Pál László: Műtárgyépítések a GYSEV magyarországi vonalhálózatán. Sínek Világa, 2012/3–4.
  • [3] Legeza István: Képek a magyar vasúti hidakról. Sínek Világa, 2012/3–4.
  • [4] FLIRT és Desiró motorvonatok a GYSEV-nél. Sínek Világa, 2016/6.
  • [5] Nagy József, Mihály István, Vadnai Attila: Szintetikus szálerősítésű, rugalmas sínágyazású, nagypaneles beton útátjáró rendszer. Sínek Világa, 2016/4.
  • [6] Szengofszky Oszkár: Újdonságok a vasúti alépítmény kialakításában. Sínek Világa, 2009/1.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©