A cikk szerzője:

Gyurity Mátyás műszaki igazgató
MSc Kft.

Gondolatok a hidak esztétikájáról – Szép hidak az esztergomi vasút mentén

A jó mérnöki alkotás fő ismérve a funkcionalitás, a biztonság, a tartósság, a gazdaságosság és nem utolsósorban az esztétikai megjelenés. Vagyis az anyag, a szerkezet, a funkció és a forma harmóniája. Egy mérnöki létesítmény – mint például a híd – az építészet egy sajátos alkotóeleme. Egy ilyen objektum épített környezetünk elválaszthatatlan része, sok esetben életterünk súlyponti eleme. Gondoljunk csak az egyetemes építőművészet egyik ékkövére, a Széchenyi lánchídra.


Mivel más lehetőség reális alternatí­va­ként nem kínálkozott, alsópályás megoldást kellett keresni. A közelben lévő Du­na-híd, a Gázgyár szelleme és a viszonylag nagy nyílás igénye is a rácsos főtartós megoldás mellett szólt, így végül párhuzamos övű, rácsos főtartós, ortotróp pályalemezes hidat terveztünk, modernnek tekinthető szimmetrikus rácsozással. A híd szerkezeti magassága (csupán 81 cm), a felszerkezet „alsó övének” szembeötlő könnyedséget kölcsönöz. Erre erősít rá az üzemi járdaszegély homloksíkjának változatlan magasságú továbbvezetése a párhuzamos hídfők teljes hosszán. A híd színe kissé szokatlan, de üdítő hatású. A híd alatti lapos, elnyújtott tér kifejezetten kedvező arányú. A hídfők pengefalas homloksíkja szükségképpen magán viseli egy kényszerű építés közbeni változtatás nyomait, azonban az e vonatkozásban tájékozatlan szemlélő számára kifejezetten esztétikusan, újszerűen hat a tagolt felület (5. kép).
A Szentendrei úti külön szintű keresztezés kissé neuralgikus hídegyüttesének csupán korai fázisú tervezésében vettünk részt. A híd tanulmányterveit az MSc Kft. készítette. Tervezők: Gyurity Mátyás és Szabó Zsolt.

5. kép. A „Jégtörő utcai” híd 6. kép. Szentendrei úti álom
A tanulmányterv készítése során néhány különféle komfort- és esztétikai szintű megoldást vázoltunk fel. A távlati aquincumi Duna-híd Szentendrei úti mű­tár­gya, egy intermodális csomópont és egy új vasúti felüljáró közötti szimbiózis megteremtése volt a cél. A vasúti töltés hosszabb szakaszának elbontása révén biztosítható lett volna az aquincumi, római kori katonai tábor maradványainak teljes feltárhatósága és bemutatása. Az adott városi környezetbe való beilleszkedés egy lehetséges, élhető módját vizionáltuk, egy elegáns, látványos – hosszú szakaszon „lábakra állított” – megoldással (6. kép). A Szentendrei úti főnyílást egy esztétikus acél Langer-tartó hidalta volna át kb. 44,0 m-es támaszközzel. Ehhez kétoldalt nem hivalkodó, ritmusos, 22,0 m-es támaszközök sorozatából álló folytatólagos, süllyesztett pályás vasbeton hídszerkezet csatlakozott volna 385,0 m összhosszban. A körülmények azonban, sajnos, úgy alakultak, hogy anyagi okok miatt csak egy minimál megoldás valósulhatott meg.

Műtárgyak Pilisvörösvár belterületén

Pilisvörösvár belterületén két új közúti felüljáró és egy meglévő vasúti viadukt tervezésében vehettünk részt. A vasútvonal a városon belül nagyrészt bevágásban halad, ám előtte még töltésen fut, ahol egy háromnyílású boltozatos kialakítású vasúti híd található, a Tó utcai völgyhíd. A híd átépítésének és megerősítésének engedélyezési terveit az MSc Kft. készítette el. Tervező: Ecsedi Éva. A kiviteli tervek elké­szítése az UVATERV Zrt. feladata volt. Tervező: Teiter Zoltán.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Palotás–Medved–Nemeskéri-Kiss–Träger: Hidak. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.
  • [2] Kruno Tonković: Oblikovanje mos­tova. Tehnička Knjiga, Zagreb, 1985.
  • [3] Matthew Wells; Introduction by Hugh Pearman: 30 Bridges. Laurence King Publishing Ltd, London, 2002.
  • [4] Dr. Kollár Lajos: Vasúti hidak esztétikája. Sínek Világa, 2000/1 különszám.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©