A cikk szerzője:

Vörös József okleveles építőmérnök, ny. mérnök főtanácsos

Hatvanéves a Sínek Világa

Hatvanéves múltra tekint vissza a Sínek Világa szakmai folyóirat, amelynek mindvégig elsődleges célja a vasúti pályával, annak tartozékaival, a vasúti hidakkal kapcsolatos cikkek közzététele, fórumot biztosítva azoknak a szerzőknek, elismert szakembereknek, akik a témában érdekes, tartalmas információt nyújthatnak a pályaépítés és -fenntartás területén dolgozó szakembereknek, tervezőknek, beruházóknak egyaránt. Az alábbiakban a Sínek Világa megjelenését megelőző időszak szakirodalmát, valamint a folyóiratnál hatvan év alatt bekövetkezett változásokat, fejlődést mutatjuk be.

Előzmények

1. ábra. A Pályafenntartás IX. év­folyam 9–10. szám címoldalaA két világháború közötti időszak hazai műszaki szakmai folyóirata volt A Pályafenntartás, amely 1929 és 1944 között jelent meg (1. ábra). Az első szám kelte 1929. március. A lapot az Államvasúti Alkalmazottak Országos Szövetsége keretében működő pályafenntartási mérnökök és pályafelvigyázók szakcsoportja adta ki, a Magyar Szárnyaskerék havonta egyszer megjelenő folyóirat műszaki mellékleteként. Alapító felelős szerkesztője Puskás Tivadar volt, majd ezt a tisztet 1930 és 1944 között Török Kálmán töltötte be. Török Kálmánt 1930. május 26-án a szövetség mérnöki szakcsoportjának választmányi ülése bízta meg a felelős szerkesztői teendőkkel, és a lap megszűntéig, 1944 októberéig nagy szakértelemmel és hihetetlen energiával látta el ezt a feladatot. Nemcsak a szellemi irányítója volt a lapnak, hanem első számú cikkírója is. A legtöbb közleményt ő jegyezte. A lapnak 1929 és 1939 között évente 10 száma jelent meg, minden hó 1-jén, két nyári hónap, július és augusztus kivételével, 1940–44-ig már havonta adták ki. 1944-ben azonban ismét csak 10 szám jelent meg, mivel 1944 októberében a háborús események következtében megszűnt a lap.

1958 januárjában jelent meg a Sínek Világa

A lap megindításában elévülhetetlen érdeme volt dr. Horváth Ferencnek, aki az akkori MÁV-vezérigazgatónak Németh Józsefnek javasolta, hogy mivel a szakszolgálatnak abban az időben nem volt nívós szakmai lapja, ezért A Pályafenntartás mintájára új szakmai folyóiratot kell indítani. Ennek alapján indult útjára 1958 januárjában a mai napig működő és elismert folyóirat, a Sínek Világa (2. ábra).

2. ábra. A lap első számának borítólapja 1958-ból

A lap első felelős kiadói, szerkesztői

Az 1958 és 1962 közötti évfolyamok egyes számaiban csak a felelős kiadó nevét tüntették fel. Ezt a tisztséget kezdetben Gajári József, 1960-tól Búza Kiss Lajos töltötte be. 1963 januárjában változott a felelősök megjelölése, különvált a szerkesztői és a kiadói tiszt, a felelős szerkesztő Papp Károly lett, a felelős kiadó Búza Kiss Lajos maradt, akit 1968 IV. negyedében Doskár Ferenc váltott, Papp Károly megtartotta korábbi tisztét.

A szerkesztőbizottság vezetői 1976-tól:

1976. 3. számig: Papp Károly
1976. 4.–1979. 3. számig: dr. Telek János
1979. 4.–1982. 2. számig: Kummer István
1983. 3.–1991. 4. számig: Pál József
1992. 1.–1994. 4. számig: Tóth András
1995. 1.–2002. 2. számig: Pál József
A felelős szerkesztő 2002 közepéig Ambrus Zoltán volt.

Az első közel ötven év

A lap arculata az 1958-as megjelenéstől 1985-ig nem változott. A borító előrenyomtatott zöld háttérrel, példányszámonként új felirattal látták el, a belívek előállítása gépeléssel és a házinyomdában, sokszorosítással történt (3. ábra). Az impresszum szerint a Sínek Világa a KPM Vasúti Főosztály MÁV Vezérigazgatóság építési és pályafenntartási szerveinek és dolgozóinak oktatását, továbbképzését, valamint a műszaki fejlesztést szolgáló tájékoztató volt. Évi négy megjelenéssel változó (lapszámonként 40–60 oldal) terjedelemmel adtak közre műszaki információkat kéziratként. A cikkeket műszaki rajzoló által szerkesztett feliratokkal, jellegzetes betűtípusokkal indították (4. ábra). Az első két évtizedben a cikkek témái között szerepeltek a munkaversennyel, a balesetekkel kapcsolatos írások.
Az 1979. évi 4. számtól volt német és orosz nyelvű tartalomjegyzék, ez utóbbi a rendszerváltásig megmaradt. Az első színes borítóval ellátott lapot 1985-ben, hazánk felszabadulásának 40. évfordulójára adták ki (5. ábra). Az első belíveken is színes ábrákat tartalmazó lapszám 1998-ban, a III. Vasúti Hidász Találkozó alkalmából kiadott különszám volt (6. ábra). A szám sikerén felbuzdulva megkezdődött a teljes egészében színesben megjelenő lap kiadásának előkészítése, így 2000-től már színesben jelenik meg a lap. A színes megjelenést nagymértékben segítette a számítógépek elterjedése.

3. ábra. A lap belső oldala az impresszummal 1958-ból

Változások 2006-tól

6. ábra. Az első, színes belívekkel megjelenő lapA 2006. év első számától felelős szerkesztő Vörös József, az ötfős szerkesztőbizottság tagjai változtak: Both Tamás, Csek Károly, Erdődi László, Mozga István és Varga Zoltán. Jelenleg a felelős kiadó Virág István, a főszerkesztő Vörös József, a szerkesztőbizottsági tagok Both Tamás, dr. Horvát Ferenc, Szőke Ferenc, Virág István.
2006-tól új arculattal jelenik meg a lap. A változtatás jelentős eredményei az alábbiak voltak:

 • a korábbi, írógéppel szerkesztett szövegek helyett számítógépes szerkesztés és tördelés;
 • a háromhasábos tördelés az ábrák, grafikonok, képek jobb elhelyezését tette lehetővé (7. ábra);
 • az így szerkesztett oldalak ábrák nélkül már 7700 karaktert tartalmaztak a korábbi 2000 karakter/oldalhoz képest, vagyis csaknem négyszer annyi információ közlése vált lehetővé.
 • nagymértékben javult a képek, rajzok, grafikonok megjelenése, a korábbi fekete-fehér fénymásolatokhoz képest
 • az arculatváltással egy időben hivatásos tördelőszerkesztő, nyelvi lektor és grafikus kapcsolódott be a lap szerkesztésébe;
 • új arculati elemként jelent meg a szerzői névjegy, amely alapján az olvasók közvetlenül fel tudják venni a szerzővel a kapcsolatot;
 • a házinyomda helyett hivatásos nyomda megfelelő minőségű papírra nyomtatja a lapot;
 • ekkortól van angol tartalomjegyzék és rövid angol nyelvű összefoglaló;
 • a cikk végén feltüntetett irodalomjegyzék segítséget nyújt a további informá­ciók megszerzéséhez;
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál hivatalosan bejegyezték a lapot,  és ISSN számot kapott.

Még 2006-ban megszületik a szakfolyóirat önálló honlapja, mely folyamatos frissítés mellett a mai napig működik (8. ábra). 2009-ben megjelenik a Sínek Világa a MÁV Zrt. intranet hálózatán is, így a MÁV-alkalmazottak közvetlenül juthatnak az információhoz.

7. ábra. 2006-tól új arculattal készül a lap2010-től kéthavonként jelenik meg a lap, így az új tördelésű, évi hat szám jóval több (hatszor annyi) információt nyújt az olvasóknak, mint az 1958-as induláskor. 2014-ben a Magyar Tudományos Akadémia mellett működő Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) elismeri a szakfolyóiratot, ezzel egyidejűleg az MTMT előírása alapján anonim lektori testület kezdte meg működését.
Folyóiratunk széles körben jut el az olvasókhoz az alábbi módokon:

 • szolgálati helyekre postázva;
 • előfizetőknek kiküldve;
 • tiszteletpéldányok a MÁV-vezetők és nyugdíjas szakemberek részére;
 • a Sínek Világa honlapon;
 • a MÁV intranet hálózatán;
 • a Matarkán (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisában);
 • az Országos Széchényi Könyvtár (a köteles példányon keresztül);
 • MÁV Levéltárként;
 • számonként megvásárolható a MÁV Nosztalgia Kft. boltjában.

A lap kiadásával kapcsolatos további terveink:

 • több megkeresés érkezett a szerkesztőséghez, hogy a 2010 előtti cikkeket is szeretnék a honlapon letölthető formában elérni. Ezért tervezzük valamennyi cikk feltöltését a honlapunkra.
 • bekötött évfolyamok árusítását tervezzük azoknak, akik hosszú távon szeretnék megőrizni a Sínek Világát;
 • szeretnénk a szerkesztőbizottságot fiata­lítani, hogy az új generáció bekapcsolódásával együtt fiatalodjon a lap, és így közvetlenebbül jussanak el az információk az X, Y, sőt a Z generációhoz is.

8. ábra. A honlap nyitó oldala 2006-ból

8. ábra. A honlap nyitó oldala 2006-ból

Kapcsolat az olvasókkal

Olvasóink gyakran keresik meg lapunkat észrevételeikkel. Ezeknek kisebb része helyreigazítás vagy kiegészítés kérése. Többségük azonban a lap megjelenésével kapcsolatos pozitív élmények közreadása (lásd a keretes részt az előző oldalon).
Büszkék vagyunk arra, hogy lapunk idén ünnepelheti fennállása 60. évfordulóját. A 60 év a 150 éves MÁV életében is jelentős időszak. Ez alatt a Sínek Világa folyamatosan szolgálta azt a fejlődést, amelyet a MÁV képviselt. 60 év nagy idő egy szakmai folyóirat történetében. Ez azt jelenti, hogy több generáció is kézbe vehette a lapot és épülhetett belőle. A legfrissebb kutatási eredmények bemutatása, új összefüggések és eljárások feltárása mind jelentős segítség volt a MÁV szakemberei számára. Napjainkban, amikor a 150 éves MÁV pályahálózata óriási fejlődésnek indult az infrastruktúra minden területén, továbbra is rendszeresen szeretnénk hírt adni a fejlődésről, az új kutatási eredményekről, tájékoztatni olvasóinkat a jogszabályok változásáról, hogy ezzel is hozzájáruljunk a szakma fejlődéséhez.

A cikk folytatódik, lapozás:1

Irodalomjegyzék

 • Dr. Horváth Ferenc: A Pályafenntartás című folyóirat története. Sínek Világa, 2006/1. szám.
 • Dr. Horváth Ferenc: 50 éves a pályaépítési és fenntartási szolgálat „Sínek Világa” c. szakmai folyóirata. Sínek Világa, 2008/1–2. szám.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©