A cikk szerzője:

Kis Gábor értékesítési osztályvezető
VAMAV Vasúti Berendezések Kft.

Eged Krisztián értékesítési munkatárs
VAMAV Vasúti Berendezések Kft.

Hőnfutásjelző berendezések és más diagnosztikai megoldások

A cikkben bemutatjuk a MÁV Zrt. hálózatán az utóbbi években kifejlesztett és üzembe helyezett hőnfutásjelző berendezések működési elvét és kialakítását, majd röviden áttekintjük azokat a lehetőségeket, amelyek révén a már telepített különálló diagnosztikai eszközök akár a teljes hálózat szintjén egyetlen komplex és rugalmas rendszerré integrálhatók. Rávilágítunk arra is, hogy a kiépült rendszer moduláris bővítés révén alkalmassá tehető különféle egyéb diagnosztikai feladatokra, és bizonyos esetekben a rendellenességek kiszűrése mellett azok előrejelzésére, valamint karbantartás-támogatásra is.

Jövőbeni elképzelések

További telepítések

A Szajol–Püspökladány vonalszakasz re­kon­st­rukciója során 2015-ben Törökszentmiklós és Karcag térségében telepítettek további két berendezést, melyek kialakítása megegyezik a „nagyprojektben” üzembe helyezett berendezésekével. Előreláthatóan 2020-ig valósul meg a Békéscsaba–Szabadkígyós vonalszakaszon lévő rendszer bővítése kétvágányú berendezéssé. Előkészítés alatt áll a Százha­lom­batta–Pusztaszabolcs vonalszakasz biz­to­sí­tóberendezési munkáihoz kapcsolódóan egy kétvágányú berendezés telepítése. Ez utóbbi helyszínen a tervezett kialakítás különlegessége az, hogy a mérőhelynek a jelentéseket nemcsak a szomszédos beavatkozási lehetőséggel rendelkező állomásra kell küldenie, hanem emellett a MÁV Zrt. Technológiai Központba is. Ez a megoldás a jövőben lehetőséget teremthet a rendszerek központi felügyeletére és a berendezés esetleges működési zavarainak hatékonyabb kezelésére.

Különféle diagnosztikai funkciók integrálása

A vasúti diagnosztikai eszközök közelmúltban bekövetkezett dinamikus terje­dése várhatóan a következő években tovább fokozódik. Az információ online hozzáférhetősége és a trendek elemezhetősége újabb lehetőségek előtt nyitnak majd utat. A rendszerek fejlődési iránya egyre inkább a központosított adatfeldolgozás, valamint a centralizált, szakértői döntéstámogatás irányába mutat. 
A voestalpine SIGNALING GmbH a Phoenix MB típusú hőnfutásjelzők fejlesztése és gyártása mellett a diagnosztikai eszközök széles palettáját kínálja [3]. A különféle megoldások egységes platformra integrálása vezetett a PhoenixCMS, (Central Management Software) és az azzal együttműködő PhoenixMDS (Modular Diagnostic System) rendszerek kifejlesztéséhez. A fejlesztők szándéka, hogy az üzemeltetőknek rugalmasan testre szabható és igény szerint bővíthető alkalmazáscsomagot nyújtsanak, melynek egyes elemei a közös felhasználói felület révén egységes és hatékony rendszerré válnak. Ebben a ke­ret­rendszerben különálló diagnosztikai funkciókként jelennek meg például a korábban ismertetett hőnfutásjelző, így a PhoenixHBD (Hot Box Detector) és szorulófék-ellenőrző PhoenixHWD (Hot Wheel Detector) funkciók is. A teljesség igénye nélkül említést érdemel még a hasonló alkalmazások sorában a PhoenixCWD és PhoenixABD funkció. Az első (Cold Wheel Detector) a nem megfelelően működő (re­latíve alacsonyabb hőmérsékleten üzemelő) fékek kiszűrésére, míg a második (Acoustic Bearing Detector) egy alapvetően eltérő fizikai alapokon, akusztikus méréssel képes előre jelezni a csapágyak várható tönkremenetelét. A mérési adatok kiértékelését hatékonyan támogathatja a PhoenixAVI (Automatic Vehicle Identification), amely az egyes vonat-összeállításokon belül az egyedi kocsik azonosítására használható.

Diagnosztikai központok

Számos előnnyel járhat, ha a mérőhelyi adatokat a lokális jelentőhelyek mellett vagy helyett egy központi feldolgozóhelyre is továbbítják. Az egyedi jelentőhelyek személyzetének még akkor is komoly és felelősségteljes feladatot jelent a külön­féle diagnosztikai rendszerek felügyelete és a szükséges intézkedések meghozatala, ha azok egységes felhasználói felületen kommunikálnak. A központokba rendezett jelentőhelyeken szakemberek döntenek a szükséges intézkedésekről. A rendszer alapos ismerete a riasztások gyors kielemzését, a téves riasztások miatti korlátozások csökkenését, a helyi szolgálat tehermentesítését eredményezheti.

Diagnosztikai adatok használata az állapotfüggő karbantartásban

A közlekedő vonatok biztonsági kockázatot jelentő rendellenességeinek kiszűrése mellett a vasúti diagnosztikai rendszerek manapság az állapotfüggő vagy proaktív karbantartási stratégiák számára is nélkülözhetetlen segítséget nyújthatnak. A korszerű karbantartási stratégiák megvalósításához megbízható adatok és ezekből képzett trendek vizsgálata szükséges. Tekintettel arra, hogy a vasútvállalatok szempontjából a gördülőállományt és az infrastruktúra-elemeket egyaránt magába foglaló komplex vasúti rendszer hibamentes működése a feladat, így akár a járműdiagnosztikai és az infrastruktúra-diagnosztikai elemek integrálása is szükségessé válhat. Jó példája ennek a PhoenixMDS rendszerbe illesztett kitérődiagnosztikai megoldás, a Roadmaster® vagy újabb megnevezéssel PhoenixSCM (Switch Condition Monitoring).

Kitérődiagnosztika a PhoenixMDS platformon

Az infrastruktúrához kapcsolódó késések és a nem tervezett karbantartási munkák jelentős részét a váltók és a váltóállítóművek váratlan meghibásodásai teszik ki. A Roadmaster® lehetővé teszi ezeknek a hibáknak az előrejelzését, így a tényleges meghibásodás előtt lehetőséget ad a karbantartási folyamatok optimalizálására, a váratlan üzemzavarok elkerülésére. Ez a diagnosztikai rendszer folyamatosan értékes információt szolgáltat a váltók, állítóművek és a hozzájuk kapcsolódó elemek állapotáról és teljesítményéről. A rendszer minden váltóállításkor összehasonlítja az aktuális mért értékeket a referenciaértékkel. Az adatok változásának elemzésével és az automatikus figyelmeztetések segítségével létfontosságú időkeret biztosítható a karbantartási munkákhoz. A szükséges beavatkozások a rendelkezésre álló erőforrásoknak és feltételeknek megfelelően rangsorolhatók; a karbantartási tevékenység pontosan megtervezhetővé, célzottan elvégezhetővé válik. A rendszer teljes mértékben konfigurálható, azaz tetszőleges állítómű és biztosítóberendezés kombinációja esetén, valamint Vignol és Phoenix rendszerű váltók esetén egyaránt alkalmazható. Az üzemeltetők munkáját egy integrált hibakatalógus segíti, amely a saját tapasztalatok rögzítésével tovább bővíthető.

Összefoglalás

A hazai vasúthálózaton a közelmúltban telepített hőnfutásjelző berendezések lehetővé teszik a közlekedő vonatokra nézve biztonsági kockázatot jelentő, rendellene­sen melegedő kerékcsapágyak, illetve szoruló fékberendezések megbízható kiszűrését. A felügyeleti rendszer által generált riasztások hatékony feldolgozása, valamint a hőnfutásjelző berendezések működésének monitorozása és karbantartása érdekében megfontolásra javasoljuk a központosított jelentőhely-kialakításban rejlő lehetőségek további elemzését is. Bemutattuk, hogy a meglévő berendezések a moduláris felépítés és a variálható funk­ciók révén rugalmasan alakíthatók, további diagnosztikai funkciókkal bővíthetők. A diagnosztikai berendezések fejlesztése során – az üzemveszélyes állapotok kiszűrése mellett – egyre nagyobb hangsúlyt kap a trendek elemzésén alapuló karbantartás-támogatás. Ez a funkció mind a gördülőállomány, mind pedig az infrastruktúra üzemeltetői számára meghatározó jelentőségűvé válik a jövőben. A folyamatok mérése teremtheti meg az alapjait annak, hogy a fókusz a hibák feltárása és kijavítása helyett egyre inkább a hibák előrejelzésére és azok elkerülésére irányulhasson.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12

Irodalomjegyzék

  • [1] Kirilly Kálmán előadása. Siófok, 2015. november 25. Biztber konferencia, Siófok.
  • [2] http://d-rail-project.eu/
  • [3] http://www.voestalpine.com/signaling/en/products/diagnostic-and-monitoring-technologies/
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©