A cikk szerzője:

Both Tamás pályavasúti szakértő
MÁV Zrt.

Lékó Ferenc biztosítóberendezési szakértő
MÁV Zrt.

IV. Pályavasúti Nap a Füstiben

A Magyar Vasúttörténeti Parkban negyedik alkalommal rendeztük meg a Pályavasúti Napot. A rendezvénysorozat 2010-ben az I. Krampácsversennyel kezdődött, és 2014-ben egészült ki szakmai nappá, azóta minden évben kiemelten egy-egy szakterületre koncentrálva áll össze a program. A szakmai előadásokon, bemutatókon ezúttal a vasúti biztosítóberendezések érdekességeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A szakterület nagy múltra tekint vissza, és az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül. A szakmai nap kiemelt programjai ezt a fejlődést mutatták be. Természetesen most sem maradt el a hagyományos Aranycsákány Krampácsverseny sem, amelyről ezúttal is beszámoluk.

Az 1913-ban megnyitott, és 1997-ben felhagyott Északi fűtőház területén 1999-2000-ben létesült a Magyar Vasúttörténeti Park, melynek működése több mint másfél évtizede egyértelmű sikertörténet. Bátran állíthatjuk, hogy gyűjteménye európai szintű, és ezt a hazai és külföldi látogatók száma is alátámasztja. Rendszeres és alkalmi programjait mindig tömegek látogatják. A Park kiállítóterületének legnagyobb részét a különféle vontatójárművek és vasúti kocsik foglalják el, ezek vonzzák a legnagyobb közönséget, és ez természetes is. A többi szakterület fejlődését, nevezetesen a pályavasúti infrastruktúrát bemutató állandó kiállítások viszont az utóbbi időben örvendetesen bővülnek. A főépület első emeletén szimulált működéssel látható a többi között a komáromi (VWS) típusú berendezés és a szegedi régi KÖFE berendezés három szegmense. A tervek között szerepel a székesfehérvári híres toronyépület megmentett berendezésének kiállítása, továbbá egy Domino 55 típusú berendezés – egy részletének – bemutatása is.
A pályavasúti infrastruktúra szakág a vasút egyik legfontosabb szakterülete, nélküle nincs vasúti közlekedés. A biztonságos közlekedés alapfeltétele a jól karbantartott pálya és távközlés, a jól szervezett forgalomirányítás, valamint a megbízhatóan működő biztosítóberendezés. Az infrastruktúrával kapcsolatos tevékenység éppúgy jelenti a mindennapi üzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzését, mint annak fejlesztését, korszerűsítését. A szerteágazó szakterületek – pálya, híd, forgalom, távközlés, felsővezeték – meghatározó feladata, hogy megteremtsék a közlekedés biztonságos lebonyolításának a feltételeit. A balesetmentes közlekedés egyik legfőbb záloga a jól működő biztosítóberendezés.
Tekintettel a korábban elhatározottakra, miszerint az évente megrendezendő Pályavasúti Napok kiemelten egy-egy szakterületre koncentrálnak, az idei program címe: A vasúti biztosítóberendezések fejlődése a kezdetektől napjainkig volt. A szakterület az elmúlt évtizedekben hatalmas fejlődésen ment keresztül. A szakmai nap kiemelt programjai ezt a fejlődést mutatták be, a legkorszerűbb eszközöket is felvonultatva. A helyszíni kiállítások, az elhangzott ismeretterjesztő előadások és a szakmai bemutatók célja a kezdeti mechanikus, majd  a jelfogós berendezések és a legkorszerűbb digitális rendszerek bemutatása volt.
A Magyar Vasúttörténeti Parkban június 10-én megrendezett Pályavasúti Nap szervezői nagy érdeklődésre számítva készültek a rendezvényre. Az utólagos vélemények és a tapasztalatok alapján a napot egyöntetűen sikeresnek ítélhetjük, mind a szervezést, mind az előadásokat és különösen a szakmai kiállítások magas színvonalát illetően.
A Pályavasúti Nap felett a MÁV Zrt. védnökséget vállalt, és maximálisan támogatta annak megszervezését. A rendezvény egyben családi programként is kitűnő szórakozásra adott lehetőséget, főleg hogy a belépés ingyenes volt ezen a napon, mi több, az időjárás is kellemes volt. Bár a csarnok területén nem volt tömeg – mert a jó időnek köszönhetően a kinti programokat választották többen –, ennek ellenére folyamatosan voltak érdeklődők a kiállítóasztaloknál. A program szakmai jellegéből adódóan célunk volt az is, hogy közelebb vigyük az érdeklődőket a biztosítóberendezési szakmához, netán reménybeli munkatársakat is toborozva. Emellett lehetőséget nyújtott munkatársainknak, valamint családtagjaiknak, hogy a kellemes környezetben ismerkedjenek, beszélgessenek, cseréljék ki tapasztalataikat.
A szakmai programok mellett persze sokan kihasználták a Vasúttörténeti Park egyéb lehetőségeit, mentek egy kört a kerti vasúttal, meghajtották a kézihajtányt, utaztak a lóvasúttal, kipróbálták a mozdonyfordítót, finomakat ettek-ittak. Úgy láttuk, mindenki jól érezte magát.
A nagycsarnokban a megnyitó után előadások hangzottak el, s az előadások mellett számos kiállító mutatta be eszközeit.
A szakmai nap levezetője Kis Marianna, az egyik szervező volt. Bevezetőként Horváth Lajos, a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány vezetője, Veszprémi László üzemeltetési vezérigazgató-helyettes és Sánta Zoltán TEB főosztályvezető szólt a meg­jelentekhez. 

Szakmai előadások

Az előadásokat a nagycsarnok Keleti pályaudvari makettje előtti területen tartották. Gadnai Mihály biztosítóberendezési főnökségvezető Miskolcról jött, előadásának címe: A biztosítóberendezések jelentősége, fejlődése volt, amelyhez fényképkiállítás is társult. A MÁV Zrt. Technológiai központból Európai egységes vonatbefolyásoló rendszer címmel Jóvér Balázs fejlesztőmérnök, A vasúti áramellátó rendszerek a hőskortól napjainkig címmel pedig Puskás Szilveszter energiaellátási szakértő tartott előadást.

Kiállítások

A kiállítások – amelyeket a csarnokban és a park szabad területén egész nap meg lehetett tekinteni – változatosak és gazdagok voltak.
A Prolan Kft. a hidasnémeti vonalszakasz KÖFI rendszerét szimulátoron, a Po­wer Quattro Zrt. a szigeteltsín adó-vevő rendszert és a jelfeladás működését mutatta be, egy terepasztalon működő vasútmodell (pálya menti jelző és mozdony) segítségével, ahol a modellvasút mozgása igazodott a jelzési képekkel adott sebességparancsokhoz. Mindemellett a cég a világszínvonalú áramellátó rendszeréről is tartott bemutatót.
A Siemens Zrt. az ETCS vonatbefolyásoló rendszer balíz eszközét programozási lehetőséggel, jelzőszekrénnyel, jelzőfény-átkapcsolással, egy diagnosztikai programmal mutatta be. Eszközeik között egy tengelyszámláló pont, egy járműre szerelhető vevőantenna és egy kinyitott bemutatási balíz is szerepelt.
A Thales RSS Kft. váltóhajtóművet és LED optikás jelzőt, a Műszer Automatika Kft. egy működő félcsapórudas fénysorompó-berendezést állított ki.
A Bi-Logik Kft. biztosítóberendezési tervezőprogramokat, különböző terveket, dokumentációt és egy hagyományos rajzasztalt, a GTKB Kft. Baja különféle biztosítóberendezési jelfogókat, egységeket, alkatrészeket hozott a kiállításra.
A VAMAV Kft. vályúaljas váltórögzítő és váltóhajtómű szerkezetet mutatott be működés közben.
A MÁV Baross Gábor Oktatási Központ számítógépes oktatószimulátor-rendszeren mutatta be a különféle biztosítóberendezés kezelését-visszajelentését, miközben folyamatosan archív és új ok­tatófilmeket vetítettek.
Szegedről vonóvezetékes váltószerelvényeket, csengetőművet és rengeteg vasúti relikviát mutattak be.
A Budapest-Nyugat Biztosítóberende­zé­si Főnökség igen sok tárgyat hozott. Ezek között voltak különböző biztosítóberendezési elektronikus kártyák, ETCS berendezésrészek, D55 váltóvezérlő egység, D70 ÜT egység Frauser tengelyszámláló beltéri egységgel, működő ETCS egység Siemens balízzal (az egység működését egy sorompó adatbázissal feltöltve laptopon lehetett megtekinteni). Siemens MSTT térköz „egység”, Siemens jelzőoptika (LED fényforrással), egy 3 fényű jelzőlap, melyen a fények felváltva jelentek meg, mozdonysátorjelző, számítógépes vezérlőkártyák. A kivetített képeken a székesfehérvári és a martonvásári biztosító­berendezés képei peregtek.
A Budapest-Kelet Biztosítóberendezési Főnökség történeti könyveket, doku­men­tumokat, régi táblafelíratokat, ther­moblinkert és pendelblinkert, szerelt jel­zőlámpafejeket, Ghielmetti időzítőórát, valamint egy játékos „kulcsos” berendezést hozott számítógépes monitorba beszerelve.
Debrecen Biztosítóberendezési Főnökség és Fényeslitke váltóhajtómű-javító üzem többféle váltóhajtóművet hozott, némelyik működött is. Kábelkiállítást és kábelszerelési bemutatót is tartottak.
Pécs egy működő sorompó fényjelző modellel szerepelt, a MÁV Zrt. Technológiai Központ egy hőnfutásjelző és tengelyterhelés-mérő berendezést, valamint egy vonatbefolyásoló berendezést állított ki. A Keleti pályaudvar makettje mellett szerelt két és három lámpahelyes jelzők álltak, LED- és hagyományos optikával, csőárbóccal.

Krampácsverseny

A szakmai napnak idén is a nagy érdeklődéssel várt, immár 8. alkalommal megrendezett Krampácsverseny volt a talán legvonzóbb rendezvénye. Ez hagyományosan az aljcsere, aláverés, vágányszabályozás embert próbáló fizikai munkáját és a munkaeszközeit mutatta be. Most az időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz, ideális körülmények között mérkőzhettek meg a csapatok.
Ezúttal öt csapat nevezett a versenyre, a Park 20. és 21. sz. vágányain, egy a közönség számára is jól áttekinthető területen jelölték ki az elhatárolt munkaterületeket. Az eddigiekkel ellentétben – a csapat­vezetők és zsűritagok részvételével – idén két sorsolást tartottak. Az egyik azt volt hivatva eldönteni, hogy a csapatoknak melyik munkaterületet kellett megfelelően előkészíteni a közel azonos versenyfeltételek biztosításához. Ennek során a fölös földanyagot kellett eltávolítani a talpfa felső síkjáig, a nyomtávtartók leszerelése, az osztott leerősítéseknél a GEO csavarok és 2 db V csavar eltávolítása történt meg. Ezután következett a munkaterület kisorsolása. Ezúttal is minden csapatnak 2-2 alj cseréjét kellett elvégeznie a hozzá tartozó aláveréssel, szabályozással, tereprendezéssel. Két aljat a hagyományos kézi módszerrel kellett kicserélni, kettőnél pedig kisgépes technológiát lehetett alkalmazni. A munkához a szervezők idén is új talpfát és kapcsolószereket biztosítottak.
A csapatok, a már megszokott módon, mozdony kürtjelére kezdték meg a munkát. A korábbi évekhez hasonlóan Ikker Tibor, a GYSEV Pályavasúti Üzletágának vezetője adott helyszíni közvetítést a folyamatban levő, éppen aktuális munkaelemekről, részletesen ismertetve a feladat lényegét, a kézbe vett eszközök használatának fortélyait. Folyamatosan mutatta be a csapatokat, fölolvasta azok bemutatkozó versét, szlogenjét. Az szembetűnő volt, hogy a már több Krampácsversenyen edződött csapatoknál szervezettebben, gyorsabban ment a munka.
Az elmúlt évi szűk területtel szemben idén a közönség lényegesen kedvezőbb távolságból, de közvetlenül a munkaterületek mellett élvezhette a látványos munkát, biztathatta az izzadó versenyzőket.
A leggyorsabb csapatnak 37 percre volt szüksége, de a többiek is általában 45 perc körüli idő alatt fejezték be a kemény munkát. Az értékelőbizottság azonnal megkezdhette a dolgát, a munkaterületek szemrevételezését, a vaksüppedések mérését. A tavaly bevezetett értékelési szempontok szerint, a szubjektivitást minimumra csökkentve, idén is a feladat minőségi elvégzésének objektív értékelési szempontjai – az elvégzésére fordított idő és a munkaterületen átgördülő mozdony okozta vaksüppedés-értékek összessége – voltak a döntő elemek. Az értékelést a csapatoktól független, elismert szakemberekből álló zsűri végezte.
A Krampácsverseny győztese – immár harmadik alkalommal – a GYSEV Kanárik nevű csapata lett. A csapat tagjai: Gyűrű János, Béres Ferenc, Gulyás Zoltán, Győrvári István, Karsay Lajos, Káldi Gyula, Molnár Vilmos, Papp István, Vörös Géza voltak. Bár nem ők végezték el a leggyorsabban a munkát, vaksüppedésmérési eredményeikkel azonban megelőzték a többieket. Második a Piás Fiúk Társasága (Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Pft. szakasz, Mezőtúr), harmadik a Borsodi Sínhajlítók (Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc) lett. A negyedik helyen a Gladiátorok (Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged, Pft. szakasz Kiskunfélegyháza), az ötödiken pedig a Szögedi Sínszögelők (FKG Kft.) csapata végzett. A győztes csapat harmadik sikerével véglegesen elnyerte az Aranycsákányt.
A szakmai nap zárásaként a Krampács­verseny és az utána megrendezett hajtányverseny eredményhirdetésére, illetve a programok értékelésére került sor. Veszprémi László, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese megköszönte a sokszínű programokat, az előadóknak a színvonalas előadásokat a szabadtéri bemutatókat, a szakmai gyűjtemények bemutatását, és a szakmai napot sikeresnek minősítette. Végezetül átadta a díjakat, ajándékokat a győzteseknek, helyezetteknek, illetve a Pályavasúti Nap előkészítésében, lebonyolításában közreműködőknek.
A program szakmai szervezője Lékó Ferenc volt. A színvonalas program megszervezéséért, lebonyolításáért köszönet illeti a szervezőket, előadókat, kiállítókat, közreműködőket. Köszönetet kell mondanunk a szponzoroknak a támogatásukért, hozzájárulásuk ugyanis nélkülözhetetlen volt a rendezvény megvalósításához. Azok, akik vállalták, hogy sok-sok fáradsággal a kiállítótérben bemutatót is tartottak, külön köszönet illeti, hogy ilyen magas színvonalú volt a rendezvény.
Végezetül köszönet a Magyar Vasúttörténeti Park vezetésének és minden közreműködő munkatársának az előkészítésért és lebonyolításért.
Találkozzunk jövőre is, 2018 júniusának első szombatján, amikor egy újabb szakág bemutatkozásra kerülhet sor.

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©