Kézdy Gyula 1940–2013

Kézdy Gyula 1940–2013


Kézdy Gyula 1940-ben, Budapesten született. Felsőfokú tanulmányait az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki Karán végezte, ahol 1965-ben szerezte meg a mérnöki oklevelet.
Ezt követően 23 éven át a Magyar Államvasutaknál dolgozott, az Angyalföldi Pályafenntartási Főnökségen, majd a Vasútigazgatóság II. osztályán a vasúti pálya fenntartásával és felügyeletével kapcsolatos üzemeltetői feladatokat végzett. Utóbbi helyen 1979-ben kinevezték a vonalbiztosi csoport vezetőjének. Második munkahelyére az országos vasúti hatósági teendőket ellátó Közlekedési Főfelügyelet Vasúti Felügyeletére addigi munkája elismeréseként hívták meg 1988-ban. Ott köztisztviselőként 22 éven keresztül fő feladatként a MÁV Szegedi Igazgatóság területén történt vasúti pályaépítésekkel, valamint a Budapest–Hegyeshalom vasútvonal átépítésével kapcsolatos engedélyezési hatósági tennivalókat látta el. Emellett részt vett a vasúti pályával kapcsolatos ellenőrzésekben és elvi ügyek intézésében. 1994-ben megbízást kapott a Vasúti Pályacsoport vezetésére is.
A hatósági munka mellett közreműködött a vasúti pályával kapcsolatos szakmai anyagok tervezetének véleményezésében, továbbá témafelelősként intézte a kitérőszerkezetekkel és a különleges felépítményi szerkezetekkel kapcsolatban a Vasúti Felügyeletnél felmerült elvi ügyeket.
Munkájában alapos volt, minden részletre odafigyelt, alapossága azonban kellő nagyvonalúsággal is párosult. Mindig meg tudta különböztetni a lényegest a lényegtelentől. Jól ismerte a munkája során figyelembe veendő jogi és műszaki szabályokat. Azokkal nem mindig volt kibékülve, s ennek időnként hangot is adott. Határozott véleménye volt mindenről. Néha makacsul ragaszkodott az elképzeléseihez, ám a kötelező jogszabályi előírásokat a munkavégzése során mindig betartotta.
A köztisztviselőkre előírt minősítésekben munkáltatója mindig elismerte kiváló teljesítményét. 1997-ben a MÁV részesítette kitüntetésben, a Vasúti Felügyelet mérnökeként 2000-ben és 2005-ben főigazgatói dicséretben részesült. 
Bár működése idején a közlekedési hatóságot többször átszervezték, Kézdy Gyula végig változatlan munkakörben dolgozott egészen a törvény által megengedett időpontig. Munkaviszonya a 70. születésnapján szűnt meg. Szakmai tevékenységét 45 éven át folytatta, s mindvégig ugyanazon a területen, amihez élete végéig hűséges maradt. Ezt csak nagyon kevesekről lehet elmondani.
Emlékét megőrizzük.


Major Péter

 

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat ában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©