A cikk szerzője:

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

Nagy sebességre alkalmas előfeszített vasbeton keresztalj (1. rész) – Igénybevételek számítása

Az előfeszített vasbeton aljak tervezésével foglalkozó szakirodalmat hazánkban utoljára 1965-ben adtak ki. A Műszaki Könyvkiadó Vasúti betonaljak [1] című könyve foglalta össze az adott kor technológiai és szabályozási szintjén fellelhető ismereteket. A technika fejlődése, a szabályozási háttér megváltozása, valamint a nagyobb sebességű vasúti pályák hazai létesítése megkövetelte a betonaljak fejlődését. Ez azonban a szakirodalomban nem volt érzékelhető. Jelen tanulmányban a témával kapcsolatos hazai szakirodalomban tapasztalható hiányt szeretném pótolni.


A nyíró-igénybevételek tervezési értéke esetén a középértékek felszorzása hasonló módon történik, mint a nyomatékok esetén. A különbség abból fakad, hogy ha az 1. képletet megvizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a γi mennyiség nem szerepel benne szorzó tényezőként.
Mivel a γi mennyiség nem kerül felhasználásra, így a mértékadó nyíróerő értéke a 23. képlet segítségével számítható:

A nyíróerő tervezési értéke:

A kapott 43,85 kN érték az UIC-ajánlás alapján a biztonság javára közelítő 48,15 kN értéktől 9,8%-kal tér el, amely jó korrelációnak tekinthető az UIC-ajánlásnál [5] tett nagyvonalú közelítés miatt.
Megjegyzés: Az UIC-ajánlás [5] a nyíróerő számításának kérdésétől eltekint, így az általam alkalmazott felszorzás egyedi elgondolás, nem szakmai konszenzuson alapuló, kiforrott megoldás.
A nyíró-igénybevételek meghatározása mellett a végeselemes modellezés nagy előnye, hogy az ágyazatra ható felületi nyomás is meghatározható. Az UIC-ajánlás esetén becslés már nehezebben tehető, mint a nyíró-igénybevétel esetén, hiszen az alj feltámaszkodása nem tisztázott. A végeselemmodell által meghatározott vonal menti támaszerőkre egy-egy példát a 21. és 22. ábra szemléltet.

21. ábra. Vonal menti támasz­erő ábrája C=0,05 N/mm3 ágyazási tényező esetén fellovagolt alj feltételezésé­vel külpontos terhelés mellett22. ábra. Vonal menti támasz­erő ábrája C=0,05 N/mm3 ágyazási tényező esetén megfelelően alávert alj feltételezésé­vel külpontos terhelés mellett
A modellezés során a vonal menti támaszerő középértékeire kapott maximumértékeket a 12. táblázat foglalja össze.
A 12. táblázat alapján látható, hogy az alátámasztási merevség növekedése esetén a vonal menti támaszerő értéke nő, valamint a kisebb feltámaszkodási felülettel rendelkező, megfelelően alávert aljak esetén nagyobb értékű. A vonal menti támaszerő maximális értéke 43,80 kN/m.
Mivel a támaszerő a sínszékre átadódó terhelésből számítható, így a mértékadó felszorzás esetén az ott leírtak érvényesek itt is. Mivel a vonal menti támaszerő önmagában a szakma számára keveset mondó mennyiség, így a mértékadó felszorzással egy lépésben elosztom az értéket a keresztalj talpszélességével (b1). Ezáltal az ágyazatra ható mértékadó nyomófeszültség értékét kapom meg a 24. képlet alapján:

Megjegyzés: Az UIC-ajánlás [5] az ágyazati nyomás számításának kérdésétől eltekint, így az általam alkalmazott felszorzás egyedi elgondolás, nem szakmai konszenzuson alapuló, kiforrott megoldás.
Behelyettesítve a 24. képletbe az alábbi, egyszerűsített összefüggést kapjuk a konkrét tervezési feladat esetén:
amelybe behelyettesítve, az ágyazatra ható nyomás maximális értékére az alábbi eredményt kaptam:

A Vasúti betonaljak [1] című könyv 136. oldalán az ágyazati feszültségek értékére OSzZsD-ajánlást találunk, amely szerint a dinamikus terhelés hatására, feszített betonaljak esetén 5,0 kp/cm2 értéknél nagyobb feszültség nem keletkezhet, ami 0,5 N/mm2-nek felel meg. Az elvégzett számítás ennél kisebb értéket eredményezett, így a prototípusalj vasúti alkalmazása lehetséges.
Megjegyzés: Az elvégzett számítások alapján látható, hogy a kisebb alátámasztási merevség kedvezően befolyásolja az ágyazati szemcsékre jutó nyomás értékét. Ezt a keresztaljon elhelyezett aljtalpak alkalmazásával el lehet érni. Az aljtalp másik előnye, hogy növeli az ágyazati szemcsék keresztaljjal érintkező felületét és csökkenti a szemcsecsúcsokon kialakuló feszültség értékét.

Összefoglalás

Cikkemben megoldást mutattam be a vasúti keresztaljak igénybevételének meghatározására, amely végeselemes modelle­zé­sen alapul és felhasználja az UIC 713 ajánlás bizonyos elemeit. Látható, hogy a nyomatéki igénybevételek esetén rendkívül jól korrelál a módszer az UIC 713 alapján elvégzett számítással. A nyíróigénybevétel és az ágyazatra ható nyomás meghatározásakor kiegészíti az ajánlás pontjait, mivel az nem foglalkozik ezen paraméterek vizsgálatával. Az alternatív módszer előnye, hogy a paraméterek észszerű határok között történő változtatása esetén a tervezett keresztalj külön vizsgálat és elemzés nélkül is alkalmazható aljtalppal ellátott kialakítással is. A publikáció tervezett folytatásában kívánom bemutatni a keresztaljak szilárdsági tervezését, bemutatni a repesztő- és törőnyomaték meghatározását.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345678

Irodalomjegyzék

  • [1] Vasúti betonaljak. Budapest: Műszaki Könyvkiadó; 1965.
  • [2] Beluzsár János. LW-60, a nagy sebességű vasúti pályák beton­­alja. Vasbetonépítés 1999;4.
  • [3] Roland Fischer. Feszített betonaljak az ÖBB hálózatán. Innorail Magazin 2015;1. http://innorail.hu/feszitett-beton­aljak-az-obb-halozatan/
  • [4] Dr. Kormos Gyula, Dr. Lógó János, Dr. Pintyőke Gábor. Beton­aljak új modellezése. Innorail Magazin 2015;1. http://innorail.hu/betonaljak-uj-modellezese/
  • [5] UIC 713: Design of monoblock concrete sleepers. UIC, 2004.
  • [6] MSZ EN 1991-2: 2006 Eurocode 1. A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: Hidak forgalmi terhei. Budapest: MSZT; 2006.
  • [7] Stephan Freudenstein, Konstantin Geisler, Tristan Mölter, Michael Mißler, Crhistian Stolz. BetonKalender – Ballastless Track. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn Verlag; 2018.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2021 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©