A cikk szerzője:

Gönczi Emese építőmérnök ügyvezető igazgató
Geosynthetic Kft.

Sándorné Óré Erzsébet vezetőmérnök
MÁV Zrt.

Radarral detektálható geotextília diagnosztikai tapasztalatai (2. rész)

Korábbi cikkeinkben [1], [2] már részletesen bemutattuk a geotextília beépítési technológiáját, és a Mezőberény–Murony vonalon 2015 júniusában végzett első mérések eredményeit. 2016 és 2017 májusában ugyanitt megismétlődött a jobb és bal pályára kiterjedő folytatólagos GPR mérés és az azt követő kiértékelés, így már közel hároméves folyamatos üzemeltetés során bekövetkezett alépítményi változásokról, mérési eredményekről és az ezekből nyert tapasztalatokról számolhatunk be.

Előzmények

A Mezőberény–Murony állomásköz 697+00–745+00  szelvényköz jobb és bal vágány átépítése a Gyoma (kiz.) Békés­csaba (kiz.) vasúti vonalszakasz (1. ábra) rekonstrukciója beruházás részeként valósult meg. A tervezett beruházás célja a vonalszakasz engedélyezett sebességének 160 km/h-ra, megengedett tengelyterhelésének 225 kN-ra növelése volt.

1. ábra. Az átépített és talaj­radarral évente vizsgált szakasz
2012 júliusában a Fugro Consult Kft. CPT nyomószondázást végzett, ennek eredményei és a tervezett alépítményi beavatkozások alapján az átépítendő vonalat szakaszolták, és az altalaj teherbírásának függvényében alépítményi ré­teg­ren­dtípusokat határoztak meg, az sk –113 cm és sk –123 cm szinten, geoműanyagok és SZK1 védőréteg beépítésével. A védőréteg mind a bal, mind a jobb pályában szelvényenként meghatározott változó 35 és 45 cm vastagságú, 1 rtg. min. 200 g/m² területi sűrűségű, GRK2 kategóriájú detektálható geotextília és 1 rtg. 30 kN/m szakítószilárdságú georács beépítésével. A munkák beindulásával a talajmechanikai vizsgálatok folytatódtak, és a Fugro Consult Kft. 2013. július 12-én kiegészítő geotechnikai szakvéleményt adott ki [3].
A vonalszakasz kivitelezési munkáit a BÉKÉS-2012 Konzorcium tagjaként a Swietelsky Vasúttechnika Kft. végezte el PM 200-2 típusú alépítmény-javító géplánc segítségével. A géplánc sajátossága, hogy kaparóláncával a teljes ágyazatot és a földmű felső rétegét is el tudja távolítani. A kivitelezés az első vágányzárral, 2012. szeptember 1-jén kezdődött, az ünnepélyes forgalomba helyezésre pedig 2014. december 17-én került sor [4].
Jól átgondolt megközelítése a folyamatos alépítményi monitoringnak, hogy évi rendszerességgel és ugyanazon cég megbízásával történik a mérés és az adatok feldolgozása. Mindhárom alkalommal a MÁV KFV Kft. megbízásából a G Imuls Praha diagnosztikai cég végezte a georadaros vizsgálatokat. A mérés két részben történt. Elsőként a vágánytengelyben mértek, melyhez egy kétcsatornás SIR20-as típusú radarberendezést és egy 2 × 500 MHz-es frekvenciájú antennarendszert alkalmaztak. Ezt követően sűrű mintavételi gyakoriság (500 scan/sec) mellett szintén vágánytengelyben 1 db 500 MHZ-es antennával megismételték a mérést. Az említett antennák a megrendelő által biztosított 40 km/h mérési sebességgel haladó UDJ ütközőjére voltak konzolosan felszerelve. Mivel az UDJ nem volt beépített útjeladóval felszerelve, ezért a mérés során idő szerinti üzemmódot alkalmaztak (ilyen esetben szabályos időközönként a mérés automatikusan indul). Irányadó tájékozódási pontokként a szelvényköveket használták. A terepen gyűjtött GPR adatokat – a valódi helyzetüknek megfelelően – az irodai feldolgozás során természetesen tovább finomították.

2015. évi első mérés

Az első „0”-s mérés [5] célja nem a nem szőtt geotextília helyének geometriai azonosítása, hanem a rajta lévő alumínium­érzékelők és hatásuk kimutatása a radarjelek visszaverődése, és a teljes alépítmény terepi adatfelvétele volt. Tekintettel arra, hogy az átépített pályát fél évvel a mérés előtt helyezték forgalomba, a vizsgálat nem tárt fel jelentősebb hibákat az alépítményben. Az ágyazat nedvességtartalma, melynek növekedése a szemszerkezet felaprózódására és szennyezettségének növekedésére, egyúttal pedig a teherbírás csökkenésére utal, mindenhol a normál tartományon belül volt. A nem szőtt geotextília, mely kijelöli az altalaj síkját, néhol kisebb eltérésekkel, de az eredetileg tervezett szinten haladt (2. ábra).

2. ábra. Tervezett tükörszint és detektálható geotextília kimutatott helyzete
A detektálható geotextília helyének ké­sőbbi esetleges geometriai változása hivatott megmutatni az alépítményi tükör alakváltozását, az éves mérések referenciaméréshez viszonyított elmozdulásával. Az elvégzett kezdeti mérés igazolta a detektálható geotextília pozicionálhatóságát, illetve az alumíniumérzékelők által visszatükröződött és felerősített jelek bizonyítottan javították az adott réteg megfigyelhetőségét.

A cikk folytatódik, lapozás:123Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Gönczi Emese: Radarral detektálható geotextília alkalmazása a vasúti alépítményben. Sínek Világa, 2014/3.
  • [2] Gönczi Emese, Sándorné Óré Erzsébet: Radarral detektelhátó geotextília diagnosztikai tapasztalatai. Sínek Világa, 2016/3.
  • [3] Kiegészítő geotechnikai terv a Gyoma–Békéscsaba vasútvonal Mező­berény–Murony nyílt vonali szakaszának (698+00–743+56 hm. sz.) korszerűsítéséhez. Magyarország, Project No.: FCH-043. Dátum: 2013. július 12., Infraplan Zrt., Fugro Consult Kft.
  • [4] Sallai Attila, Vörös József: Befejeződött a Gyoma–Békéscsaba közötti vasútvonal átépítése. Sínek Világa, 2015/1.
  • [5] Mezőberény–Murony állomásköz, 697+00 – 745+00 szelvényköz jobb és bal vágány pályatest GPR mérése, 2015. június, G Impuls Praha spol. s r.o. – MÁV KFV Kft. Ikt.sz.: 908/2015, Munkaszám: 736 0004, MÁV iktatószám: 20144/2015/MÁV, MÁV hivatkozás: 2751-14/2014/SZK
  • [6] Mezőberény–Murony állomásköz, 697+00 – 745+00 szelvényköz jobb és bal vágány pályatest GPR mérése, 2016. május, G Impuls Praha spol. s r.o. – MÁV KFV Kft. Ikt.sz.: 1287/2016, Munkaszám: 736 0002, MÁV iktatószám: 30115/2016/MÁV, MÁV hivatkozás: 2751-14/2014/SZK
  • [7] Mezőberény–Murony állomásköz, 697+00 – 745+00 szelvényköz jobb és bal vágány pályatest GPR mérése, 2017. május, G Impuls Praha spol. s r.o. – MÁV KFV Kft. Ikt.sz.: 2230/2014, Munkaszám: 736 0003, MÁV iktatószám: 67172/2014/MÁV, MÁV hivatkozás: 2751-14/2014/MÁV
  • [8] D.11. Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása c. MÁV-utasítás.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©