A cikk szerzője:

Gönczi Emese építőmérnök ügyvezető igazgató
Geosynthetic Kft.

Sándorné Óré Erzsébet vezetőmérnök
MÁV Zrt.

Radarral detektálható geotextília diagnosztikai tapasztalatai (2. rész)

Korábbi cikkeinkben [1], [2] már részletesen bemutattuk a geotextília beépítési technológiáját, és a Mezőberény–Murony vonalon 2015 júniusában végzett első mérések eredményeit. 2016 és 2017 májusában ugyanitt megismétlődött a jobb és bal pályára kiterjedő folytatólagos GPR mérés és az azt követő kiértékelés, így már közel hároméves folyamatos üzemeltetés során bekövetkezett alépítményi változásokról, mérési eredményekről és az ezekből nyert tapasztalatokról számolhatunk be.

Ezen túlmenően a kiértékelt pályaszakaszt kvázi homogén blokkokra osztották, ahol azonos vagy közel azonos kivitelezési minőségi jellemzőket feltételeztek. A hossz-szelvényeken feltüntették a kiértékelt radargramokat, az ágyazati relatív permittivitást, továbbá az átdolgozott 2D ábrákat (3. ábra).

3. ábra. 715+00 – 720+00 szelvényköz, kiértékelt radargramok és a pályatest vonatkoztatott függőleges metszete

2016-os első éves mérés

A referenciamérést követő egyéves mérés [6] már közel a 1,5 éve forgalom alatt lévő átépített pálya alépítményi változásait volt hivatott vizsgálni, melyre – a teljes összehasonlíthatóság érdekében – a kiinduló állapottal azonos körülmények között került sor. Az éves mérés az alépítmény rétegződéseinek, relatív permittivitásának és terepi mérésének feldolgozása mellett kiterjedt a detektálható geotextília 2015/2016 viszonylatában bekövetkezett helyzeti változásának elemzésére is, melyből az alépítményi tükör változását lehet követni.
A radargramokon piros vonallal feltüntették a már 2015-ben tapasztalható anomáliákat, illetve kék vonallal a 2016. évi mérés alapján a reflexiós szalagokról érkező visszaverődések szerint a földmű változásait. Jelölték azokat a helyeket, ahol a 2015/2016. évi eredmények összehasonlításával nem zárható ki a geotextília benyomódása a földműbe (sárga vonallal), illetve lila színnel azokat a részeket, amelyek a 2015/2016. évi mérésnél változást mutattak az alak- (bemélyedés) és in­ten­zitásváltozásoknál (4. ábra). Ezek az elváltozások utalhatnak a földműben egy esetleges hiba kialakulására.

4. ábra. Bal pálya radargram, 2015/2016-os változások
A 2016-os kiértékelt mérések a kezdő referenciaméréssel összevetve helyenként változást mutattak a nem szőtt geotextília síkjának helyzetében (1. táblázat), azonban ezek az alkalmazott mérési módszer érzékenységének és mérési ismételhetőségének a határán belül mozogtak. A viszonylag újonnan átépített alépítménynél a kapott eredmények reálisak, jelentős változások, kivitelezésből eredő hibák nem voltak felfedezhetőek.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Gönczi Emese: Radarral detektálható geotextília alkalmazása a vasúti alépítményben. Sínek Világa, 2014/3.
  • [2] Gönczi Emese, Sándorné Óré Erzsébet: Radarral detektelhátó geotextília diagnosztikai tapasztalatai. Sínek Világa, 2016/3.
  • [3] Kiegészítő geotechnikai terv a Gyoma–Békéscsaba vasútvonal Mező­berény–Murony nyílt vonali szakaszának (698+00–743+56 hm. sz.) korszerűsítéséhez. Magyarország, Project No.: FCH-043. Dátum: 2013. július 12., Infraplan Zrt., Fugro Consult Kft.
  • [4] Sallai Attila, Vörös József: Befejeződött a Gyoma–Békéscsaba közötti vasútvonal átépítése. Sínek Világa, 2015/1.
  • [5] Mezőberény–Murony állomásköz, 697+00 – 745+00 szelvényköz jobb és bal vágány pályatest GPR mérése, 2015. június, G Impuls Praha spol. s r.o. – MÁV KFV Kft. Ikt.sz.: 908/2015, Munkaszám: 736 0004, MÁV iktatószám: 20144/2015/MÁV, MÁV hivatkozás: 2751-14/2014/SZK
  • [6] Mezőberény–Murony állomásköz, 697+00 – 745+00 szelvényköz jobb és bal vágány pályatest GPR mérése, 2016. május, G Impuls Praha spol. s r.o. – MÁV KFV Kft. Ikt.sz.: 1287/2016, Munkaszám: 736 0002, MÁV iktatószám: 30115/2016/MÁV, MÁV hivatkozás: 2751-14/2014/SZK
  • [7] Mezőberény–Murony állomásköz, 697+00 – 745+00 szelvényköz jobb és bal vágány pályatest GPR mérése, 2017. május, G Impuls Praha spol. s r.o. – MÁV KFV Kft. Ikt.sz.: 2230/2014, Munkaszám: 736 0003, MÁV iktatószám: 67172/2014/MÁV, MÁV hivatkozás: 2751-14/2014/MÁV
  • [8] D.11. Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása c. MÁV-utasítás.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©