A cikk szerzője:

Kiss Józsefné nyugalmazott mérnök főtanácsos

Száz éve született Nemeskéri-Kiss Géza, a magyar vasúti hidászat kiemelkedő alakja

A magyar vasúti hídépítés bővelkedett nagy tudású, elismert szakemberekben. Róluk a hálás utókor szívesen megemlékezik, életútjukat, kiemelkedő munkáikat különböző cikkekben, kiadványokban, esetleg könyv formájában teszi közzé. Cikkünkben a 100 éve született Nemeskéri-Kiss Gézára emlékezünk, akinek munkássága a háborús pusztítás miatti hídhelyreállításokkal (Komárom, Újpest, Simontornya), a vasúti vasbeton szerkezetek előregyártásának hazai kezdeményezésével és fejlesztésével (kerethidak, teknőhidak, gyalogfelüljárók), tudományos kutatómunkával (repedésképződés, tartóbetétes vasbeton szerkezetek méretezéselmélete) és a széles körű szakirodalmi tevékenységgel jellemezhető.


A 2004-ben a VHA által szervezett „Ötven éve épült újjá a komáromi vasúti híd” emlékülésen „A komáromi vasúti Duna-híd falazatainak újjáépítése (1952-54)” című előadásában e különleges feladat megoldásáról számolt be, amelynek megvalósításában is részt vett (5. ábra).

5. ábra. Nemeskéri-Kiss előadása a komáromi Duna-híd emlékülésén
Ahol nem előadóként, ott résztvevőként is fontosnak tartotta a megjelenést, mivel aktív és nyugdíjas korában is lelkes kezdeményezője, támogatója volt a hidászemlékek megőrzésének. Örömmel vett részt az újpesti vasúti Duna-híd emlékműállítás-ünnepségén is, amikor a Vasúti Hidak Alapítvány kezdeményezésére, 2009 novemberében a Magyar Vasúttörténeti Parkban az elbontott és ott emlékműként, az eredeti sarukon felállított hídszakaszon emléktáblát avattak (6. ábra).

6. ábra. Az újpesti Duna-híd emlékműavatásán. Dr. Nemeskéri-Kiss Géza a kép jobb oldalán látható. (Fotó: Gyukics Péter)
Nem mulasztotta el a lehetőséget, hogy régi kollégáival a VHA által szervezett nyugdíjastalálkozókon, illetve idősebb kollégái jelentős születési évfordulóin részt vegyen (7. és 8. ábra). Az újpesti vasúti Duna-híd „K” szerkezetének bontása előtt a Nyugati pályaudvar Királyi várójából indulva, egy ünnepélyes utazáson vett búcsút az öreg hídtól (9. ábra).
2002. szeptember 26-án a Vasúti Hidak Alapítvány első alkalommal adta át az általa alapított Korányi Imre-díjat a kuratórium egyhangú szavazata alapján, az akkor 80 éves dr. Nemeskéri-Kiss Gézának. Az ünnepélyes átadásra az „Acélszerkezetek stabilitása és nyúlása” című nemzetközi szakmai konferencia keretében az MTA könyvtárában került sor. A díjat Korányi Ilona, a professzor úr lánya adta át (10. ábra).

7. ábra. Balról Nemeskéri-Kiss, jobbról Evers Antal. (Fotó: Kiss Józsefné)

8. ábra. Hidász nyugdíjastalálkozó, 2007. A Hadtörténeti Múzeum előtti csoportban jobb oldalon áll Nemeskéri-Kiss Géza. (Fotó: Kiss Józsefné)

9. ábra. A „K” híd utolsó vonatára várva. (Fotó: Legeza István)10. ábra. Nemeskéri-Kiss Géza a Korányi-díját veszi át Korányi Ilonától (2002)

Munkatársak visszaemlékezései

Kiss Józsefné

Nagyon megtisztelő élményben volt részem, amikor 2003-ban a debreceni konferencia-előadásom után, amit az utolsó 50 év vasúti hidakat ért káreseményeiről „Vasúti árvízkárok krónikája” címmel tartottam, gratulált, és örömét fejezte ki, hogy van, aki folytatja az ő egyik kedves szakterületi munkáját.
Örömömre szolgált 2005-ben, a Híd­osztály és Vasúti Hidak Alapítvány által közösen rendezett „Százéves a vasúti vasbeton hídépítés Magyarországon” című emlékülésen vele társelőadó lenni. Géza bácsival a hazai beton-vasbeton hidak építéséről tartottunk előadást, ahol ő vállalva a nagyobb részt, 80 évet dolgozott fel. Előadásában beszámolt arról, hogy a MÁV vonalain az 1880-as években kezdték meg a beton csőátereszek és a beton hídfalazatok építését.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Lánchíd füzetek 12. Közúti és vasúti hidász almanach 2008. Első Lánchíd Bt. Mérnökportrék 154. oldal. Dr. Nemeskéri-Kiss Géza
 • [2] Vörös József. Megemlékezés Dr. Nemes­kéri-Kiss Gézáról. Hídépítők Lapja 2010;39:6.
 • [3] Nemeskéri-Kiss Géza. Az újpesti vasúti Duna-híd újjáépítése. Közlekedéstudományi Szemle 1955;10.
 • [4] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza. Franciaországi hídépítési tapasztalatok. Sínek Világa 1971;14(1):1.
 • [5] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza. Vietnámi vasutasok hősi helytállása. Sínek Világa 1967;10(1):34.
 • [6] Nemeskéri-Kiss Géza dr. Fejezetek a MÁV hídépítés történetéből. Vasúthistóriai évkönyv 1993. MÁV
 • [7] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza. Lerombolt vasúti hidak helyreállítása. Sínek Világa 1985;28(1):10.
 • [8] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza. A MÁV első feszített betonhídjának építése. Sínek Világa 1967;10(1):3.
 • [9] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza. Talajvízben lévő vasúti aluljáró építése teljes előregyártással. Sínek Világa 1970;13(4):191.
 • [10] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza. Vasúti vasbeton hidak előregyártásának nemzetközi helyzete. Sínek Világa1973;16(4):63.
 • [11] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza. A Párizs–Lyon közötti nagysebességű vasútvonal hídjai. Sínek Világa 1982;25(2):1.
 • [12] Vörös József. Az Infrastruktúra Albizottság megemlékezése. Előadás a MÁV História Bizottság 30 éves jubileumi, kibővített emlékülésén.
 • [13] Vasúti hidak a Szegedi igazgatóság területén Dr. Nemeskéri-Kiss Géza. Előregyártott vasúti gyalogaluljáró építése oldalról való behúzással.
 • [14] Dr. Nemeskéri-Kiss Géza. Korányi Imre vasúti hidakkal kapcsolatos munkássága. Sínek világa 2007;1-2:6.
 • [15] Zöldréti Ilona, Darvas Endre. Az Üllői úti vasúti híd rekonstrukciója. 1981. UVA/81.2042-81.2064/81.2063. –Lechner Tudásközpont, Dokumentációs Központ/Fotótár, Állomány.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2022 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©