A cikk szerzője:

Velő Zsuzsanna pályavasúti szakértő
MÁV Zrt.

Vágányzárak tervezése

Napjainkban rég nem tapasztalt tempóban folynak vasútvonalainkon az átépítések. Az állomásokon gyalogos- és utasaluljárók, a nyílt vonalon külön szintű keresztezések épülnek tömegesen. A vasúti pálya átépítésével egyidejű­leg átépülnek az alépítmények, a koros műtárgyak, a fel­ső­vezetékek és a biztosítóberendezések. A hazai és a nemzetközi személy- és teherforgalom lebonyolítása különösen nehéz feladat elé állítja a forgalmi szakembereket, hogy az utasok és fuvaroztatók minél kevésbé érezzék a vágányzárak miatti korlátozások kellemetlen hatásait.

A MÁV Zrt. hálózatán zajló jelentős pályafelújítások, átépítések és karbantartások a tervezési folyamatok újragondolását követelték meg annak érdekében, hogy biztosított legyen a vasút közszolgáltatásban betöltött szerepe, valamint a vállalkozó vasúti társaságok elvárásainak is eleget lehessen tenni.
A tervezésnél kiemelkedő szerepet kapott a törzshálózaton folyó egyidejű beruházások összehangolása a vágányzári menetrenddel, továbbá a kisebb felújítások és karbantartások vágányzári menetrendbe illesztése.
A tervezési folyamat újragondolásával a rövid távú (operatív) vágányzári tervezésben pozitív eredményeket értünk el annak ellenére, hogy a vágányzárak száma növekszik. A hosszú távú cél, hogy 3-5 év távlatában tudjunk előre tervezni. A hosszú távú tervezés megvalósításán nemcsak a Hálózati Üzletszabályzatban (továbbiakban HÜSZ) előre meghirdetett pályaműködtetői kapacitásigényeket kell érteni, hanem az egyéb okok miatt az ott meg nem hirdethető vágányzárakat is. A HÜSZ-ben meghirdetett pályaműködtetői kapacitásigényekkel csak abban az esetben indokolt élni, ha a tervezett vágányzár megtartásának valamennyi feltétele biztosított. A kapcsolódó műszaki tervezéssel olyan mértékben és minőségben kell felzárkózni, hogy előre meg kell tudni határozni a kapacitáskorlátozás ideje alatti egyéb zavartatásokat, mint például felsővezetéki kikapcsolásokat, munkavédelmi és technológiai lassúmeneteket, biztosítóberendezési kikapcsolásokat stb., melyek a vágányzári menetrendre kihatnak. A HÜSZ-ben meg nem hirdetett, minden kiutalt menetvonal-zavartatással járó vágányzárat – a meghirdetett vágányzárakra ráépítve – előre el kell tudni helyezni a rendszerben valamennyi jogszabályi előírás figyelembevételével és betartásával.

Folyamatban levő vasútépítések a MÁV Zrt. hálózatán

2014 tavaszán új módszert vezettünk be az operatív vágányzári tervezésnél az év második felére vonatkozóan. Az eddigi gyakorlattól eltérően, igazgatóságonként külön-külön történő tervezés helyett a menetrendileg összefüggő törzshálózati vonalakat együtt kezelve, igazgatósági határok nélkül terveztük be az év második felére a menetrend-módosítással járó vágányzári igényeket a területi vágányzári ügyintézők közreműködésével úgy, hogy az egyeztetésbe bevontuk az üzemeltetőket, kivitelezőket, az érintett vasútvállalatokat és a VPE Kft. munkatársait is.
Megkezdtük a 2015. évi vágányzári egyeztetéseket az 1. sz. vasútvonallal, és ez év október végéig bezárólag az egész törzshálózatot le kívánjuk fedni.
Ezt a tervezési folyamatot kell felgyorsítani úgy, hogy 3-5 évre előre ezzel a módszerrel a teljes hálózatot lefedjük. A hosszú távú tervezés feltétele, hogy a tervezett időszakra a források is előre ismertek és biz­tosítottak legyenek.
A vágányzári tervezés csak abban az esetben éri el célját, ha a vágányzárak a tervezett időben és tartalommal valósulnak meg, továbbá az utasok, valamint a vállalkozó vasúttársaságok részére kiszámíthatóságot tudunk biztosítani.

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©