A cikk szerzője:

Lakatos István híd- és alépítményi szakértő
MÁV Zrt.

A Szajol–Lőkösháza vonal átépítése – Két új közúti aluljáró bemutatása

Európai uniós társfinanszírozással 2004 óta folyik a Szajol (kiz.)–Lőkösháza–országhatár vasútvonalszakasz átépítése. A munkát több ütemben kell elvégezni, egyrészt a forrásokhoz való igazodás, másrészt a forgalom folyamatos fenntartásának igénye miatt. Az építési terület A.1. besorolású (MF-i szám 131.) európai törzshálózati vonal, a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózatba tartozó IV. számú páneurópai folyosó része. E cikk a teljes vonalátépítés jellemző adatait összegzi, kritikusan ismerteti a felmerült nehézségeket, az építés és az azt követő üzemeltetés során észlelt tervezési és kivitelezési hiányosságokat, azok következményeit, továbbá javaslatot tesz a jövőre vonatkozóan, és bemutatja a vonalon épülő két közúti aluljárót.

A vonal elhelyezkedését és szerepét a magyar vasúthálózaton belül az 1. ábra mutatja.
A több mint tíz évre tervezett beruházás építési ütemeit az 1. táblázat foglalja össze.

1. ábra. Piros színnel jelölve a Szajol (kiz.)–Lőkösháza–országhatár vasútvonal

A vonal átépítését meghatározó paraméterek: 225 kN tengelyterhelés, 160 km/h sebesség, az építés ideje alatt maximum 40 km/h sebességkorlátozás, szakaszonként második vágány építése. Előírás volt, hogy az átmenő fővágányok UIC 60 rendszerűek legyenek. A tervezett műtárgyak főbb jellemzői: MSZ 07-2306/2-90T szerinti U jelű teher (4 × 250 kN és 80 kN/m megoszló), 160 km/h sebesség, az építés ideje alatt maximum 40 km/h sebességkorlátozás.

2. ábra. A gyomai Hármas-Körös-hidak

A 160 km/h sebesség miatt a nagy közúti forgalmat lebonyolító szintbeli kereszteződések helyein közúti aluljárók (2 db) és közúti felüljárók (2 db) épülnek, az állomásokban utasaluljárókat, utas- és közforgalmú gyalogos-aluljárókat létesítenek. Nyílt vonalon egy közforgalmú gyalogos- és kerékpáros-aluljáró készült. A vonalszakasz legnagyobb vasúti acélhídja a gyomai Hármas-Körös-híd a 2. ábrán látható. Jellemző állomási műtárgy a mezőberényi gyalogos- és utasaluljáró (3. áb­ra). A munkába vett vasúti terhet viselő új és átépített szerkezeteket a 2. táblázat foglalja össze.

3. ábra. Mezőberényi gyalogos- és utasaluljáró

A cikk folytatódik, lapozás:123Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Dénes Béla: A Szajol–Lőkösháza vonal átépítése. Sínek Világa, 1999/2.
  • [2] Erdődi László: Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán. Sínek Világa, 2012/3–4.
  • [3] Sallai Attila, Vörös József: Befejeződött a Gyoma–Békéscsaba közötti vasútvonal átépítése. Sínek Világa, 2015/1.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©