Farkas Tibor

ny. mérnök főtanácsos
E-mail:
Telefonszám: (30) 264-7400

Farkas Tibor (1950) építőmérnök, mérnök-üzemgazdász a frissen megalakult KTMF legelső végzős évfolyamán 1971-ben szerzett üzemmérnöki diplomát vasútépítési és pályafenntartási szakon. Ezt követően a MÁV-nál dolgozott 2012-ig. Első munkahelye a Budapest Józsefvárosi pályafenntartási főnökség volt, ahol gyakorló-, majd szakaszmérnökként 1977-ig dolgozott. Ezt követően a MÁV Budapesti Igazgatóság II. Osztályán hídvonalbiztos 10 éven át, majd osztályvezető-helyettes 6 esztendeig. A Pénzügyi és Számviteli Főiskola elvégzése után (1993-ban) áthelyezik a MÁV Vezérigazgatóság volt 6. Szakosztályába. Ott (és mindenkori jogutódjában) 19 évig pályalétesítményi beruházási ügyintézőként, mint a szakterület forrásgazdája, majd az utolsó években pályás területi főmérnökként dolgozott. Nyugdíjazása után különböző szakmai tanfolyamokon oktat, ezenkívül hídvizsgálatokban vesz részt pályás és hidász szakértőként.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©