Megemlékezés dr. Szittner Antalról

Dr. Szittner Antal 1926-ban Szegeden született. A budapesti Műegyetem Híd- és Szerkezetépítő Mérnöki Karán 1957-ben szerzett oklevelet. Aktív oktatói és kutatói munkásságát 1950-ben kezdte az I. Hídépítéstani Tanszéken tanársegédként, majd folytatta adjunktusként. Néhány évig a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Mechanika Tanszéki Munkaközösségének, utána az I. Hídépítés tani Tanszék jogutódjának, az Acélszerkezetek Tanszéknek a tudományos főmunkatársa. Bár töretlen munkakedvvel és igényességgel több mint 43 éven át végzett eredményes tevékenység után 1993 végén nyugdíjba vonult, azt követően is aktív részt vállalt a tanszék számos oktatási-kutatási feladatának megoldásában. Egyik alapítója és évtizedeken át vezetője volt a tanszéki laboratóriumnak, mely több mérnökgeneráció korszerű gyakorlati képzését szolgálta. Magas színvonalú és eredményes munkát végzett a hazai viszonylatban újszerű statikai modellkísérletek és a kísérleti feszültséganalízis elméleti és gyakorlati kutatásának, oktatásának és alkalmazásának területén. Az acélszerkezeti szakmérnök hallgatók részére írt Kísérleti feszültséganalízis című kétkötetes MTI-jegyzete általános szakmai sikert aratott. Az irányításával és gyakorlati közreműködésével folytatott méréstechnikai, mérésmetodikai és műszerfejlesztések alapján elért eredmények már a hatvanas években hazai elismerést szereztek a laboratóriumnak. Nagy energiával és munkabírással dolgozott az új építőipari laboratórium létrehozásán. Fő kutatási területének a tartószerkezetek erőjátékának elméleti és kísérleti vizsgálatát választotta. Kis mintákon végzett statikai modellkísérleteinek, továbbá meglévő és új nagyszerkezeteken végrehajtott mérésprogramjainak száma csak becsülhető, a hatalmas tapasztalat és a fejlesztőmunkának a jóval száz fölötti publikációban, valamint hazai és külföldi konferenciákon bemutatott eredményei viszont pontosan követhetők. Jelentős szakmai tevékenysége kapcsolódik az acélszerkezetek, elsősorban hidak rekonstrukciójához, illetve új hidak próbaterhelési módszertanához, méréstechnikájához. Különösen említésre méltó a Szabadság híd helyreállítása során végzett irányító munkája. A kutatást és a tudományszervezést szolgálta a Gépipari Tudományos Egyesület feszültségmérési munkabizottságának elnökeként és az OTKA Műszerbizottság titkáraként is. Munkájának eredményeit Árvíz védelmi Emlékérem, MTA elnöki jutalom, Munka Érdemrend, Haza Szolgálatáért Érdemérem, Kiváló Munkáért, Felsőoktatási emlékérem és Korányi Imre-díj kitüntetésekkel ismerték el.

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2009 / Különszámában.
A lapszám PDF dokumentumként való letöltéséhez kattintson ide!
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©