A cikk szerzője:

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

A fogaskerekű vasút rugalmasan ágyazott fogasrúdjának szilárdsági méretezése

A vasúti pályáknál régóta használják a rugalmasan ágyazott sínrögzítést. Új igényként jelent meg a Svábhegyi Fogaskerekű Vasút pályájának és benne a fogasrúdnak hézagnélküli, rugalmas ágyazással történő kialakítása. A rugalmasan ágyazott fogasrúd teher alatti viselkedésének elemzése megkívánja a függőleges, oldal- és hosszirányú ágyazási merevség ismeretét. A cikk módszert kínál a hézagnélküli fogasrúd számítására.

A fogasrúdban ébredő nyomatékok számítása

A fogasrúdban három hatásból keletkezik hajlítónyomaték. Függőleges síkú hajlítás a V erő külpontossága (y) miatt alakul ki, valamint a B erő hatására (6. ábra). Vízszintes síkban pedig szintén a V erő külpontossága (e) miatt alakul ki a nyomaték (7. ábra). Ez a külpontosság okozza a fogtő méretezésekor a csavaró hatást.

6. ábra. A fogasrúdban ébredő függőleges síkú nyomaték7. ábra. A fogas­rúdban ébredő vízszintes síkú nyomaték
Az egyes nyomatékok számítása az alábbi képletek segítségével történik.
ahol:
y: a V erő és a lemunkált fogasrúd súlyponti tengelye közötti távolság [m],
Ih: a lemunkált fogasrúd vízszintes tengelyre vett inerciája [m4],
Uv: a fogasrúd- alátámasztás rugalmassági tényezője [kN/m/m].
ahol:
e: a V erő és a lemunkált fogasrúd súlyponti tengelye közötti távolság vízszintes síkban [m] (e = 0,025 m),
Iv: a lemunkált fogasrúd függőleges tengelyre vett inerciája [m4],
Uh: a fogasrúd oldalirányú megtámasztás rugalmassági tényezője [kN/m/m].

A fogasrúdban ébredő járulékos igénybevételek

Azokon a hidakon, amelyeknél a fogasrúd és a pályasínek hézag nélkül haladnak át az alátámasztó szerkezet diszkontinuitásai felett, ott a hídszerkezet és a vágány együttesen veszik fel az indító- és fékezőerőt. Ezek egy része a háttöltésre, másik része pedig az alépítményen keresztül az alapozásra hárul. Ha a hézagnélküli fogasrúd és pályasín akadályozza a felszerkezet elmozdulásait, akkor hosszirányú erőhatások lépnek fel a sínszálakban és a híd fix alátámasztásaiban. Ezeket a hatásokat nevezzük a híd és vágány kölcsönhatásának, ezeket kell figyelembe venni a felszerkezet, a saruk és az alépítményi szerkezetek számításánál, illetve a fogasrúd, pályasín és a sínleerősítések igénybevételeinek meghatározásánál. A fogasrúdban ébredő hatások végeselemes modellezés segítségével számíthatóvá válnak, és a korábban számított hatásokkal lineáris szuperpozíció segítségével összegezhetőek.

Összegzés

Cikkemben a rugalmasan ágyazott hézagnélküli fogasrúd szilárdsági ellenőrzésének alapjait mutattam be, melynek segítségével elvégezhető egy kiöntött síncsatornás fogasrúd méretezése/ellenőrzése. A fogtő vizsgálatánál a csavarás keresztmetszeti tényező számítását is közöltem, mely a hivatkozott irodalomban nem érhető nyomon. A fogasrúd méretezésénél pedig bemutattam a rugalmas ágyazású tartó igénybevételeinek számítását.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345

Irodalomjegyzék

  • Dr. Horváth, dr. Kerkápoly, dr. Megyeri: Különleges vasutak, Műszaki Könyv­kiadó, Budapest, 1978. Budapest
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©