A cikk szerzője:

Virág István igazgató
MÁV Zrt.

A hídszolgálat elmúlt három éve, a jövő feladatai

Minden visszatekintés, összegzés keres, és jó esetben talál egy vezérfonalat, mely alapján értelmezi helyzetét, és reális célokat fogalmaz meg a jövő feladataként. Jelen helyzetkép a hídszolgálat történéseit, céljait a humán kérdéskör köré kívánja illeszteni, annak tudatában, hogy megfelelő szak­tudás és emberi erőforrás nélkül képtelenek lennénk feladatainkat magas szinten ellátni. Ehhez ismerni kell az eddigi tendenciákat, és erre alapozva fogalmazhatjuk meg céljainkat. Hídszolgálatunk az új és meglévő hídjait a megújult munkafilozófiával kívánja üzemeltetni, és ehhez folyamatosan fejleszti önmagát tudásban, szemléletben és a gondolkodás minőségében.


Ezen a helyen csak az ott megfogalmazottakat kívánjuk újra hangsúlyozni, miszerint a diagnosztikáé és a gondolkodó mérnöké a jövő!
Két, alépítményeinkhez köthető eseményt – külön részletezés nélkül – azonban meg kell említeni: az egyik a 2013. évi dunai árvíz, a másik pedig idén januárban a Déli pu.–Kelenföld közötti alagút környezetében bekövetkezett rézsűszakadás.
Úgy gondolom, mindkét rendkívül nagy zavartatást okozó eseménynél sikeresen vizsgáztak főigazgatóságunk szakmai szervezetei.

12. ábra. A fizikai létszámváltozás 2006–2015 között

Utasításaink, szabályzataink

Már tudjuk, hányan vagyunk, de vajon mi alapján látjuk el a napi munkákat, melyek a vezérfonalak?
Alábbi felsorolásunk – mivel a terjedelmi keretek behatároltak – első körben az elkészült vagy magas készültségi fokú utasításainkat és irányelveinket tartalmazza:
Elkészült vagy kiadás alatt álló utasítások:

 • D.11. Utasítás I–II. kötet
 • Közforgalmú gyalogos-aluljárókra vonatkozó tervezési irányelv
 • Személyfelvonók tervezésére, kialakítására vonatkozó irányelv
 • Vasúti hidak korrózióvédelmére vonatkozó utasítás
 • Hídvizsgáló kocsikra vonatkozó tervezési és üzemeltetési irányelv
 • Rugalmas ágyazású leerősítés karbantartási irányelve
 • P–35 provizórium tervezési irányelve… és a lista folytatható!

Előkészítés alatt álló utasítások:

 • D.5. Utasítás, Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete
 • Vasúti hidak szigetelésére vonatkozó irányelv
 • Vasúti Alépítményi Diagnosztikai Utasítás
 • Rugalmas ágyazású felépítmény tervezési irányelve
 • Aluljárók akadálymentesítésére, kialakítására vonatkozó irányelvek
 • Mozgólépcsők és járdák tervezésére és kialakítására vonatkozó irányelvek
 • Árvízvédelmi Intézkedési Terv
 • H.4. Utasítás befejezése
 • Vasúti Hídszabályzat korszerűsítése az Euro­code szab­ványsorozat előírásai alapján:

            ❖ H.1.1. Vasúti hidak létesítésének általános előírásai
             ❖ H.1.2. Vasúti hidak méretezésének általános előírásai
             ❖ H.1.3. Vasúti acélhidak tervezése
             ❖ H.1.4. Vasúti vb., feszített vb. és betonhidak tervezése
             ❖ H.1.5. Vasúti öszvérszerkezetű hidak tervezése
             ❖ H.1.6. Vasúti hidak geotechnikai tervezése


Úgy vélem, számos hiánypótló, vagy tartalmában eddig nem létező, de mára szükségessé váló mű született meg az elmúlt három évben. Szándékaink szerint alapvetően a megjelenő igények felé mozgunk a hiányok pótlásával egyidejűleg.

13. ábra. A kisműtárgyak területi eloszlása
Külön gondolatot érdemel a HGR-t felváltó MEDINA rendszer. A MEDINA, mely út az új hidász munkafilozófia felé. Tárgyilagosnak kell lennünk: a HGR a maga idejében úttörő és a jövőbe, a mába elvezető alapmegoldás volt. Mára már teljes körűen elavult, és felváltása több mint indokolt. A MEDINA egy minden elemében korszerű és felhasználóbarát alkalmazás lesz. A 2012-ben deklarált valamennyi elvárásunknak meg fog felelni. Részletes bemutatására itt most nincs mód, de néhány lényeges alaptulajdonsága ide kívánkozik:

 • Mérnöki szerkezetek nyilvántartási, vizsgálati, értékelő és minősítő rendszere, alépítményi létesítményekre is kiterjesztve.
 • A mindennapi munkát támogató és hatékonyságát növelő szoftverrendszer, mely több szinten fogja segíteni a kezelői és gazdálkodói feladatok ellátását.
 • Biztosítani fogja megfelelő minőségű, folyamatosan (online) elérhető műszaki adatokat, a mérnöki szerkezetekhez (~ 14 000 db) tartozó letárolt diagnosztikai és törzsadatok, vizsgálati anyagok, tervtári dokumentumok online lekérdezhetőségével.
 • Dokumentálja az előírásoknak megfelelően történő szerkezetvizsgálati felügyeleti tevékenységet.
 • A diagnosztikai eredmények feldolgozása beépített algoritmusok segítségével történik.
 • A döntéshozók számára a beépített költségkalkulátorral becslést lehet készíteni beruházási, felújítási, karbantartási és gondozási költségekre.

Ne feledjük, az alkalmazás éles üzemének dátuma: 2015. november 11.!

Az „Osztály”

A VIII. Pécsi Hidász Találkozónkon mondottak az Osztály jövőjéről egy tényleges hídépítéshez hasonlatos építkezést vizio­náltak. Mára elmondható, hogy a szervezeti és az élet adta – néha tragikus kimenetelű – változásokkal együtt kialakult egy tehetséges és sokra hivatott „kemény mag”. A hidas és alépítményes szekció párbeszéde folyamatossá vált, ideértve a környezetünkben lévő szakmai szervezeteket is. Javult a szakmai és emberi kommunikáció. Komoly szakmai kihívások tesztelik a csapatot nap mint nap, az elvárások életszerűen magasak, és a MEDINA-hoz hasonlóan új minőségű munkafilozófiát követelnek meg, mely talán így szól helyesen: „Adj többet, várj kevesebbet!”
Úgy gondolom, ezt a minőségi átalakulást igazolta vissza a szakmai közvélemény, amikor Erdődi László Zoltán hídszakértő főmérnök a hídszolgálat aktív munkavállalói közül elsőként kapta meg 2014-ben a Korányi-díjat!

Stratégiai kérdések

Az előző hidász találkozó óta eltelt időben nem sikerült elmozdulást elérni a felhagyott/üzemszüneteltett vasútvonalainkban lévő kb. 900 db műtárgyunk további sorsát illetően. Ez a mennyiség a teljes állag közel 10%-át jelenti, és ebből következően felügyeletük, vizsgálatuk, időszakos gondozásuk nem kevés pénzt, időt és energiát emészt fel.
Ebben a „műtárgy csokor”-ban a legkülönfélébb hídtípusok vannak, de jellemző a kisműtárgyak – 2,00 m és alatti nyílás – számossága. Ez a volumen a forgalom alatti átereszekkel együtt kiemelten a pécsi, miskolci és a szombathelyi területet érinti. A kis műtárgyak területi eloszlását a 13. ábra mutatja.
Érzékelhető és belátható, hogy a nagy felügyeleti területtel párosuló magas átereszszám a napi munka során komoly problémák forrása. Megoldás a politikai döntéshozók nélkül nem lehetséges, a jelen helyzet fenntartása pedig a MÁV Zrt. számára nem kívánatos.
A nagy nyílású – P–35 névre keresztelt – provizórium tervezési irányelvei el­készültek, az engedélyezési tervek még hátravannak. A megfogalmazott paraméterekkel bíró ideiglenes híd megléte a MÁV Zrt. számára alapvető szakmai, üzleti érdek, mely nélkül jelenleg csak 3,00 m nyílású műtárgyak építéséhez áll rendelkezésre provizórium.
A hídszabályzatunk alapvetései 2015-ben elkészülnek, ez azonban még nem jelenti a teljességet. További kiegészítő és részletező fejezetek megalkotásával tudjuk pótolni a több évtizedes hiányunkat.

Összegzés

Minden mérleg, beszámoló keres, és jó esetben talál egy vezérfonalat, mely alapján értelmezi helyzetét, és reális célokat fogalmaz meg. Jelen helyzetkép a hídszolgálat történéseit, céljait a humán kérdéskör köré kívánta illeszteni, annak tudatában, hogy minden mindennel összefügg.
Hídszolgálatunk az új és meglévő hídjait a megújult munkafilozófiával kívánja üzemeltetni, és ehhez folyamatosan fejleszti önmagát tudásban, szemléletben és a gondolkodás minőségében.
Záró gondolatnak az alábbiakat írhatjuk, melyben hitünk szerint az összeköttetést a hidak jelentik, és ha helyesen határozzuk meg fejlesztéseink fő irányait, ma is érvényes:
„Csak a vasút képes biztos, gyors, szakadatlan, s olcsó összeköttetést szerezni…”
Gróf Széchenyi István: Javaslat a magyar közlekedésügy rendezésérül, 1848.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©