A cikk szerzője:

Madácsi Gábor osztályvezető
MÁV Zrt.

A MÁV Zrt. építészeti arculatának öröksége, fejlesztési irányai és jövőképe

Az arculat nem más, mint egy cég különböző megjelenési formáinak összessége. Legegyszerűbben úgy képzelhető el, mint egy kirakós játék. A puzzle egyes darabkái az arculati elemek, a kirakott kép pedig maga az egységes arculat, mindaz, amit a cég mutat magáról. Ez a kép akkor lesz tökéletes, ha összeillenek az egyes darabkái. Ha nincs egységes koncepció, nincsenek jól egymásba illeszthető elemek, az arculat nem lesz összefüggő, így a szolgáltatást igénybe vevők fejében, érzelmeiben sem alakul ki teljes bizalom a cég iránt. A jó arculat hozzátesz a céghez, segíti stratégiai üzenetének befogadását, támogatja marketingkommunikációját. Mindezek mellett egy arculat bizonyítványul szolgál a cég igényességéről, hozzáállásáról, megnyilvánulásáról.

Az arculat szó hallatán – helytelenül – gyakran általában csak a formai jegyekre gondolnak a legtöbben: a logóra, a levélpapírra, pedig sokkal többet jelent annál. Az arculat tartalmi és formai oldalból áll.
Tartalmi oldal:

 • Szervezeti struktúra
 • Vállalati kultúra
 • Vállalati filozófia
 • Vállalati misszió és vízió
 • Vállalati azonosság
 • Vállalati stílus és magatartás

Formai oldal – Corporate Design (CD)

 • Vállalati logó, színvilág, betűtípus
 • Szlogen formai kialakítása
 • Zenei azonosítók
 • Grafikai motívumrendszer (piktogramok)
 • Kommunikáció tárgyi, építészeti és egyéb vizuális elemei
 • Dizájnazonosítók

Vizuális világban élünk, ahol a látvány meghatározza döntéseinket, így érthető, hogy egy jól sikerült vizuális arculatváltás a bevételek emelkedéséhez segítheti a céget. Ha viszont egy céges arculat nem megfelelő, azt rendkívül nehéz kommunikálni, nehézkes a vevőszerzés és a célok elérése.
A jó vizuális arculat nem öncélú, hanem a cég értékesítési rendszerének a része, segíti az eladást, azaz a MÁV esetében elősegíti, hogy az utasok és a szállítmányozó cégek a céljuk eléréséhez a vasúti közlekedést részesítsék előnyben.

Az építészeti arculat fogalma

Az építészeti arculat az épületeken és a hozzájuk tartozó építményeken használt építészeti eszközök és elemek felismer­hető, igényes egységessége.
Az építészeti arculati alapokon nyugvó építészeti tervezés az egyik alapvető eszköze annak, hogy az egyszerű és bonyolultabb építmények építésekor az igazi építészeti alkotások funkcionális kialakítása és esztétikai megjelenése a legmagasabb igényeknek is megfeleljen, megvalósításukat pedig magas fokú technológiai fegyelem és kiváló minőség jellemezze.

Vasúttársaságok építészeti arculatának kialakulása

A vasúti áru- és személyszállításhoz épületek és hozzájuk tartozó építmények szükségesek, amelyek fő funkciójuk alapján alapvetően több csoportba oszthatók. Főbb csoportok az utasforgalmat, illetve a technológiai üzemeltetési funkciókat ki­szolgáló épületek. Természetesen egy vas­úttársaságnak másfajta épületekre is szüksége van, de az igazgatási, a jóléti, az oktatási és sportlétesítmények nem speciálisan vasúti épületek.
A vasúttársaságok felismerték, hogy az áru- és személyforgalom volumenének előrejelzése, valamint a jól kidolgozott vasútüzemi technológia alapján kalkulált kapacitásigények elemzése, az állomások egyes létesítményei nagyságuk alapján kategorizálhatók, illetve különböző osztályokba sorolhatók [1].
Korábban a felvételi épületek megvalósítására általában öt vagy hat nagyságrendben dolgoztak ki típusterveket a kalkulálható vevői igények alapján meghatározható ügyféloldali kapacitásnak megfelelően, továbbá a forgalmi személyzet helyigényét is figyelembe véve. Az áruraktárak és a fűtőházak típustervei méretezésének alapjául a raktárkapuk, illetve a mozdonyállások száma szolgált. Egy adott helyszínen az egyes utasforgalmi létesítményeket az állomás, illetve megállóhely forgalmának megfelelő típusterv felhasználásával kivitelezték. A tervezési feladat két részből állt: egyrészt az egyes épületek és építmények típusterveinek a kidolgozását, másrészt ezeknek az adott helyszínekre való adaptálását jelentette.
Az állomások tervezésekor ugyanakkor figyelembe vették a forgalomirányítás, a pálya- és a járműkarbantartás helyi kapacitásigényét, illetve az ezekhez szükséges építmények iránti igényt is, melyeknél szintén nagyságrendi hasonlóság volt kimutatható.
A típustervek alkalmazásának alapvetően három előnye volt: egyrészt minimalizálni lehetett az építési, fenntartási és üzemeltetési költségeket. Másrészt ez a módszer egységes arculati megjelenést biztosított, ami a társasági imázs felépítésének egyik fontos eszköze volt. Harmadrészt az állomások kategorizálásával, valamint az épületek tipizálásával biztosítani lehetett a szolgáltatások és a munkakörülmények azonos színvonalát és komfortját.
Az utasforgalmi épületeken kívül még a különböző osztályba sorolt állomások bútorzatának eltérő részletes tervei is megtalálhatóak voltak. Már az első állomásépületeknél is meghatározó arculati elemként jelentek meg az állomási névtáblák, az órák, a mai piktogramok elődjeinek tekinthető felirati táblák, továbbá jellegzetes volt az épületek forma- és színvilága is.
Az egységes kialakítás eredményeként váltak a vasúttársaságok épületei az egyes települések meghatározó létesítményeivé. Minőségükkel, színvonalas kivitelükkel, rendezett, parkosított környezetükkel pedig egy igényes, jó minőségben szolgál­tató, megbízható vállalat képét sugallták.

A MÁV építészeti arculatának öröksége

A Magyarországon működő magánvasút-táraságok szinte mindegyike kialakította a fentieknek megfelelő, önálló építészeti arculatát. A magánvasutak államosítása után a Magyar Királyi Államvasutak (MÁV), a többi vasúttársasághoz hasonlóan, folytatta az indóházak és egyéb létesítményei típustervek szerinti megvalósítását. A MÁV két típustervsorozatot dolgoztatott ki, me­lyeknek fő- és mellékvonali változatai is voltak. A vasúttársaság épülettípusait modulrendszer jellemezte. Az épület méreteit a középső épülettömb egy- vagy kétoldali bővítésével alakították ki (1. ábra).

1. ábra. MÁV típustervsorozat
Az utasforgalom előtt megnyitott épületbelsőkben az alkalmazott burkolatok, a pénztár- és poggyászhelyiségek portáljai, továbbá a típusbútorzat (2. ábra) határozta meg az építészeti miliőt, amelyet az egységes felirati rendszer tett teljessé (3. ábra).

2. ábra. MÁV I. és II. osztályú bútorzat3. ábra. MÁV felirati táblák
A szabványtervek kidolgozása és alkalmazása elsősorban a vasútvonalak kiépítésekor jelentkező tömeges építési igény és az egységes arculati megjelenítésre való törekvés eredménye. A típus vasúti épületek építésének fénykora ezért az 1850-es és az 1910-es évek eleje közötti időszak volt.

A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Vörös Tibor: Vasúti építészet. Budapest, MÁV Zrt., 2009.
 • [2] Hartmann Erik: Vác állomás korszerűsítése (3. rész). A felvételi épület.
 • Sínek Világa, 2016/4.
 • [3] Madácsi Gábor: Magasépítményi beruházások a Budapest–Újszász–Szolnok vasútvonalon. Az egységes építészeti arculat. Sínek Világa, 2016/5.
 • [4] B. Terbe Erzsébet: Hipotézismentes rekonstrukció Békéscsabán (1. rész) A „régi” romantikus indóház.
 • Sínek Világa, 2017/2.
 • [5] Bánszky Szabolcs: Hipotézismentes rekonstrukció Békéscsabán (2. rész)
 • Az „új” felvételi épület felújítása.
 • Sínek Világa, 2017/2.
 • [6] Pálinkás Ferenc: A XIX. századi indóház újjászületése. A Déli Vasút utolsó I. osztályú felvételi épületének teljes rekonstrukciója. Sínek Világa, 2017/3.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©