A cikk szerzője:

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

Németh Attila okleveles infrastruktúra-építőmérnök
Széchenyi István Egyetem

A polimer-kompozit hevederes ragasztott szigetelt sínkötések (1. rész) – Laboratóriumi vizsgálatok

A „Polimer-kompozit hevederek vizsgálata laboratóriumban és dinamikus igénybevételek hatására pályában, ragasztott szigetelt kötésekben” című, MÁV Zrt. finanszírozású kutatás-fejlesztési projekt célja, hogy megvizsgáljuk egy új típusú, üvegszál-erősítésű polimer-kompozit anyagból készült ragasztott szigetelt kötés alkalmazhatóságát. A sorozat első részében a hevederek laboratóriumi vizsgálatát és azok mérési eredményeit mutatjuk be.

2.3. Kísérleti kötések vizsgálata

2.3.1. Hajlítóvizsgálatok

A vizsgálatokat három sínrendszer esetén (MÁV 48 – jelen esetben 48,5 kg/m –, 54 E1 és 60 E1), sínrendszerenként három próbatesten végeztük. A szabványban [2] előírt:

  • statikus hajlítás törés nélkül három különböző támaszközön, fárasztás előtt (1490 mm, 1200 mm és 1000 mm);
  • fárasztás 3,5 milliós terhelési ciklussal (a 60A1 és 60B1 próbakötés fárasztási támaszköze 1490 mm, egyébként a többi kísérleti kötésnél 1200 mm);
  • statikus hajlítás törés nélkül három különböző támaszközön, fárasztás után;
  • hevederes kapcsolat tönkremenetelig (hajlított-nyírt tartóként törés) való terhelése (1490 mm támaszközön).

A MÁV-Thermit Kft. munkatársai a vizsgálatok elvégzéséhez elkészítették a 9 db kísérleti kötést. A sínszálakat egyenként közel 85 cm hosszúságúakra vágták le a vizsgálati körülményekhez igazodva (a kötés teljes hossza 1700 mm volt). Összehasonlításképpen megvizsgáltunk sínrendszerenként 1-1 db próbatestet ragasztóanyag alkalmazása nélkül mind a három támaszközön.
Az alábbi képlet és a [2] szabvány segítségével meghatároztuk a különböző sínrendszerekkel készült kísérleti kötések vizsgálati támaszközeihez tartozó maximális terhelőerő nagyságát. Az eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk össze.


MF . L / 4
ahol:
M – hajlítónyomaték [kNm],
F – maximális terhelőerő nagysága a támaszköz függvényében [kN],
L – támaszköz [m].
A fárasztás előtti (FE), a 3,5 millió ciklusig tartó fárasztás utáni (FU) és maximális tönkremeneteli erőhöz tartozó lehajlásértékeket mutatja a 2. táblázat, 54 rendszerű kísérleti kötések, három vizsgálati támaszköz esetén. Az A1 és B1 jelölések a próbadarabok elkészítéséhez felhasznált két különböző ragasztóanyagot jelölik. Egy darab kötést megvizsgáltunk fárasztás előtt, ragasztóanyag felhasználása nélkül, az az RN jelölést kapta. Az 54B1 jelű kísérleti kötés lehajlásvizsgálati elrendezését szemlélteti a 2. ábra 1000 mm-es támaszközön történő 3,5 millió fárasztási ciklust megelőzően.

2. ábra. 54B1 próba­kötés vizsgálati elrendezése 1000 mm támaszközön

A vizsgálatok során kapott eredményekből ábrázoltuk a lehajlásértékeket a terhelőerő függvényében a 3,5 millió ciklusú fárasztás előtt és után, külön sínrendszerenként és külön támaszközönként. A 3. ábrán látható a lehajlásértékek alakulása a függőleges terhelőerő függvényében a 3,5 millió ciklusú fárasztás előtt és után, 54 r. esetén, 1490 mm-es támaszközön. Az adatok kiértékeléséhez közelítésként 90 kN-os terhelőerőig lineáris regressziós egyenest fektettünk az adatsorokra, ami a felterhelő ágakra illeszkedik. Az eredmények kiértékelése során az 1. táblázatban feltüntetett maximális terhelőerőkből látható, hogy jó közelítés lehet a 90 kN-os terhelőerő figyelembevétele minden alkalmazott sínrendszer és támaszköz esetében. A lineáris regressziós egyenesek figyelembevétele során számítható egy meredekségérték, ha azt elosztjuk a 90 kN-os terhelőerővel, egy közelítő lehajlásértéket kapunk. A számításainkhoz felhasználtuk az alábbi képletet [5]:

 

ahol:
e: a hevederes sínillesztés lehajlása [m],
F – terhelőerő [kN],
L – támaszköz (esetünkben 1,49 m, 1,2 m, 1,0 m)
E – hajlítási rugalmassági modulus
[kN/m2],
I – a kötés inerciája, vízszintes tengelyre [m4],
G – hajlítási/nyírási rugalmassági modulus [kN/m2],
A = keresztmetszeti terület [m2].

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Polimer-kompozit hevederek vizsgálata laboratóriumban és dinamikus igénybevételek hatására pályában, ragasztott szigetelt kötésekben. MÁV Zrt. részére közfinan­szírozású támogatásból megvalósuló kutatás-fejlesztési (K+F) munka, kutatási részjelentés. Győr, 2015, 271 o.
  • [2] CEN/CENELEC: WG18/DG11: Mechanical requirements for joints in running rails, 2010, 32 o.
  • [3] Polimer-kompozit hevederek kísérleti célú pályába építésének engedélyezéséhez. Szakvélemény. Győr, 2016, 43 o.
  • [4] Németh A, Dr. Fischer Sz.: A polimer-kompozit hevederes ragasztott szigetelt sínkötések vizsgálata. Közlekedéstervezés és irányítás a 21. században. Közlekedéstudományi konferencia, Győr, 2016. március 24–25. (ISBN 978-615-5298-82-0). Konferenciakiadvány, 2016, 403–412. o.
  • [5] EK megfelelőségvizsgálati szakvélemény. APATEK gyártmányú, SZPPSZ–240 és SZPPSZ–340 típusú, profilozott, ré­te­ges üvegszál-erősítésű, építőipari szer­kezeti műanyag elemekből építendő gyaloghidak engedélyeztetéséhez. MÁV-Thermit Hegesztő Kft., Győr, 2013, 134 o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©