A cikk szerzője:

Németh Attila okleveles infrastruktúra-építőmérnök
Széchenyi István Egyetem

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínkötések (2. rész) – Vasúti pályás vizsgálatok

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínkötések (1. rész) Laboratóriumi vizsgálatok (Sínek Világa 2016/6. szám) folytatásaként ebben a cikkünkben a kísérleti jelleggel pályába épített polimer-kompozit (PK) és kontroll acélhevederes vizsgálatra kijelölt ragasztott-szigetelt sínillesztéseken elvégzett egyenességmérési eredmények, valamint a MÁV KFV Kft.-től kapott vágánygeometriai mérési adatok kiértékelését elemezzük. Tanulmányunk célja, hogy a polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés pályában való viselkedését összehasonlítsuk a MÁV-nál már bevált acélhevederes (GTI és MTH-P típusú) ragasztott-szigetelt sínillesztésekkel, és az összehasonlítás eredményét közreadjuk.


Első közelítésként a futófelület és vezetőfelület egyenességmérési eredményeiből az alábbi képzett paramétereket kalkuláltuk:

 • minimum,
 • maximum,
 • „min/max abs” (a legkisebb és legnagyobb mért érték különbségét jelenti),
 • átlag, illetve
 • szórás.

A „min/max abs”, az átlag- és a szórásparaméterek változását a sínillesztés beépítésétől számított átgördült bruttótonna függvényében ábrázoltuk. Korrelációt kerestünk a paramétereknél az átgördült bruttótonna függvényében. Az általunk számított paramétereknél a beépítést követő első mérést tekintettük kiinduló állapotnak. Megemlítjük, hogy a precízebb korrelációs függvény meghatározásához a beépítéskori időpontban szükségünk lett volna egy kiegészítő egyenességmérésre.
Ezután megkíséreltünk kapcsolatot felírni (területelven történő kiértékelés segítségével) a beépítéstől kezdődően a hevederes illesztéseken átgördült bruttótonna adatok, a beépítéstől eltelt napok száma és a polimer-kompozit, illetve a kontrollvizsgálatra kijelölt acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések geometriai torzulása között a futófelületen mért adatok alapján.

A mérési eredmények kiértékelése

Ebben a fejezetben a mérési adatsorok kiértékelése során kapott eredményeket közöljük, beépítési helyszínenként.

Az FMK vágánygeometriai mérési adatok kiértékelése

A vizsgált polimer-kompozit és acélheve­deres ragasztott-szigetelt sínillesztéseknél a hevederek 900 mm hosszúságúak, ami még a 25 cm-enkénti FMK mérési adatok esetén is legfeljebb csak 4 mérési pontot jelent egy illesztésre vonatkozóan, ebből adódóan a kötések állapotának változására nem adható pontos/reális kép a 30 vm hosszra vetítve. Figyelembe kell venni, hogy a vizsgált tartomány a hevederes illesztések közepétől, a sínvégbetét tengelyétől számítva ±15 vm, beleértve a hegesztési tartományokat is, megemlítve az időközi pályában végrehajtott munkáltatásokat is, amelyek nagymértékben befolyásolják a mérési eredmények alakulását. Az értékek elemzése a 2015–2018 közötti süppedésadatokra értendő. A süppedésadatok kiértékelésekor összehasonlítottunk és ábrázoltunk – a mérési időpontok, az eltelt napok száma, valamint az átgördült bruttótonna függvényében – több paramétert, amelyek a következők:

 • a hiba számainak százalékos eloszlása során kapott 15%, az 50% és a 85%-hoz tartozó kvantilisek értékeit,
 • megvizsgáltuk külön sínszálanként a mérési adatsorok szórását külön jobb és bal sínszálra, ezt követően
 • a sínszálakon mért adatok abszolút értékének görbéje alatti terület nagyságának változását elemeztük ki.


Biatorbágy állomás

A 2015–2018 közötti süppedésadatok hossz mentén történő ábrázolása (30 vm hosszban) és korrekciója után azt tapasztaltuk – megvizsgálva a kísérleti kötések beépítését megelőző időszakot –, hogy a bal vágányban a polimer-kompozit hevederes kötés környezetében a süppedést jellemző paraméter értéke kiugróan magas, és hektikusan változik a csatlakozó szakaszokhoz képest. A hektikusság oka az időközben végrehajtott KIAG, illetve FKG szabályozás, ezeket figyelmen kívül hagyja az illesztett függvényvonal. Az idő előrehaladtával, a beépítés utáni időszakban, mindkét kötés környezetében – a bal vágányban – a pálya állapotában jelentős javulás tapasztalható. Ennek oka, hogy 2016. október 12/13-án KIAG szabályozás történt, valamint 2017. május 24/25-én a MÁV FKG Kft. végzett a kitérőkön és a ragasztott-szigetelt sínillesztéseken nagygépes szabályozást.
Az adatsorokra a 2017. augusztus 7. és 2018. augusztus 27. közötti időszakra illesztett egyenesek közül a polimer-kompozit hevederes kötésé a (3. ábra) meredekebb. Megjegyezzük, hogy ez az érték a beépítést követő mérés során számítotthoz viszonyítva is csak kisebb mérvű növekedést jelent. Az adatsorok szórása és a görbék alatti területek abszolút értékének vizsgálata során is a polimer-kompozit hevederes kötésének trendvonala meredekebb, mint a kijelölt kontrollkötésé.

3. ábra. Biatorbágy, bal vágány. Süppedésértékekből számított állapotjellemzők a kísérleti kötések esetében, mérési időpontonként, 30 m-es kiértékelési vágányhosszon.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Polimer-kompozit hevederek vizsgá­la­ta laboratóriumban és dinamikus igénybevételek hatására pályában, ra­­gasz­tott-szigetelt kötésekben. MÁV Zrt. részére közfinanszírozású támogatásból megvalósuló kutatás-fejlesztési (K+F) munka, kutatási zárójelentés. Győr, 2017, 578 o.
 • [2] Polimer-kompozit hevederek kísérleti célú pályába építésének engedélyezéséhez szakvélemény. Győr, 2016, 43 o.
 • [3] Németh A., Fischer Sz. (2018): Investigation Of Glued Insulated Rail Joints With Special Fiber-Glass Reinforced Synthetic Fishplates Using In Continuously Welded Tracks. Pollack Periodica: An International Journal For Engineering And Information Sciences, 13:(2) pp. 77–86.
 • [4] MÁV D.54. Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások, 1. kötet. Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Budapest, 1987, 325 o.
 • [5] Dmitriy Kurhan: Determination of load for quasi-static calculations of rail­­way track stress-strain state. Acta Technica Jaurinensis, Vol. 9, No. 1, 2016, pp. 83–96, DOI: 10.14513/actatechjaur.v9.n1.400.
 • [6] Vitalii Kovalchuk, Mykola Sysyn, Julia Sobolevska, Olga Nabochenko, Bogdan Parneta, Andriy Pentsak: Theoretical study into efficiency of the improved longitudinal profile of frogs at railroad switches. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 4, No. 1 (94), 2018, pp. 27–36, DOI: 10.15587/1729-4061.2018.139502.
 • [7] M. P. Sysyn, V. V. Kovalchuk, D. Jiang: Performance study of the inertial monitoring method for railway turnouts. International Journal of Rail Transportation, 2018, DOI: 10.1080/23248378.2018.1514282.
 • [8] Vitalii Kovalchuk, Mykola Sysyn, Yuriy Hnativ, Olena Bal, Bogdan Parneta, Andriy Pentsak: Development of a promising system for diagnosing the frogs of railroad switches using the transverse profile measurement method. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 2, No. 1 (92), 2018, pp. 33–42, DOI: 10.15587/1729-4061.2018.125699.
 • [9] Vinkó Ákos, Bocz Péter: Experimental investigation on condition monitoring opportunities of tramway tracks. Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 62, No. 1, 2017, pp. 180–190, DOI: 10.3311/PPci.10541.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©