A cikk szerzője:

Giczi Katalin kiemelt beruházási projekt­­koordinátor
MÁV Zrt.

A Segesdi-Rinya-ág-híd helyreállítása műszaki ellenőri szemmel (1. rész) – Vasúti pályaépítés

A 41. számú vasútvonal Beleg–Somogyszob közötti térségében 2020. július 25-én olyan jelentős mennyiségű eső esett, hogy a 650+35 szelvényben lévő Segesdi-Rinya-ág 10,5 m nyílású vasúti teknőhídját megrongálta, a vasúti pályát járhatatlanná tette. A helyreállítás előkészítése 2020-ban megtörtént, 2021-ben elkészült az új létesítmény tartozékaival együtt. A híd helyreállításáról Simon Ilona hidász területi főmérnök tollából a Sínek Világa 2021/4-5. számában már jelent meg cikk. Jelen írásunk a vasúti pálya helyreállítását, a hídmunkákkal kapcsolatos közös feladatokat mutatja be.

Előzmények

2020. július 25-én lehullott rendkívüli mennyiségű csapadék rekordot döntött a Rinya-patak vízgyűjtőjén, amely szinte valamennyi oldalági szakaszon árvizet okozott a Segesd–Nagyatád közötti térségben. A Segesdi-Rinya-ágon levonuló árhullám megbontotta a hídfők és a szárnyfalak mögötti háttöltéseket, a mederburkolatot és alámosta a hídfőket. A hídszerkezet kimozdult a helyéről. A vasúti töltésen az átcsapó víz a zúzott követ kimosta a pályából, a sínek deformálódtak, a vasúti forgalmat le kellett állítani (1. ábra).

1. ábra. Sérült műtárgy és pályarész a 41. vv. Beleg-Somogyszob 650+35 szelvényében. (Fotó: PFT. Főnökség Dombóvár)
A helyszíni bejárások és vezetői egyeztetések után az a döntés született, hogy egy P20,4-80 típusú provizórium épül be a vasúti pálya helyreállításával. A helyreállítás terveinek elkészítésére a MÁV Beruházás Lebonyolító Igazgatóság Műszaki Tervezési Osztálya kapott megbízást. Tervek készültek a sérült híd elbontására, geotechnikai terv készült az új műtárgy beépítéséhez, a sérült vasúti pálya, felsővezeték és távközlési alépítmény helyreállítási munkáihoz. A kivitelezés elvégzésével a MÁV-csoporthoz tartozó MÁV FKG Kft.-t bízták meg.

Kivitelezés előkészítése

A helyreállítási stratégia 2020-ra az előkészítő munkákat írta elő – sérült híd és pálya bontása, mederkotrás, bejáróút építése, tervkészítés, -jóváhagyás, árajánlatok megkérése a MÁV FKG Kft.-től. Az új műtárgy kivitelezését 2021-re tervezték a forgalom felvételével együtt.
A 41. számú vasútvonal Beleg–Somogyszob közötti része 1963-ban épült át 100 km/h sebességre, 48-as rendszerű 120 mh sínekkel, L jelű vasbeton aljakkal, geoleerősítéssel, 50 cm-es zúzottkő ágyazattal, hézagnélküli kivitelben, néhol homokos kavics védőréteggel. A pályasebesség a káresemény idején 80 km/h volt. A pályarész elbontása 2020. október 26-án történt meg, 27 m vágány Kirow daruval kiemelve és beszállítva Beleg állomásra, ahol a kézi kisgépes bontást végezték el. A helyszínen további 13,25-13,25 m vágányrészt bontottak a medermunkákhoz, illetve 13,5-13,5 m-t a próbacölöp helyének előkészítéséhez. Az ágyazatot a helyszíni munkaterületen deponálták (2. ábra).

2. ábra. Elbontott műtárgy és pálya 2021 februárjában.  (Fotó: Giczi Katalin)

Kiviteli terv

Felépítmény

A vasúti pályára készült tervek a beavatkozási határt a 649+41,10–650+85,10 hm szelvényekben határozták meg, összesen 144 m hosszban (3. ábra).
A helyreállítás szakaszai a felépítményre vonatkozóan:
1. Teljes felépítménycsere 650+08,25–650+23,25 hm és 650+46,74–650+61,74 hm szelvények között 2×15 m hosszban.
2. Részleges felépítménycsere 649+ 41,10–650+08,25 hm és 650+61,74–650+85,10 hm szelvények között 67,15+ 23,26=90,51 m hosszban. A teljes felépítménycserés részen 35 cm hatékony ágyazatvastagságú zúzott kő, LM-S jelű vasbeton aljak 60 cm aljtávolsággal, 54-es rendszerű 120 mh sínnel, hézagnélküli kivitelben, a részleges felépítménycserés részen a régi alsó ágyazatra fektetve LX jelű használt vasbeton aljakra, 60 cm aljtávolsággal, 54-es rendszerű 120 m sínekkel, hézagnélküli kivitelben, új felső ágyazattal készültek a tervek. A jóváhagyó elzárkózott az LX jelű vasbeton aljaktól, így erre a szakaszra is új LM-S aljak beépítését írta elő. A régi, meglévő pályához való csatlakozás 6+6 m hosszú 54/48 rendszerű átmeneti sínek beépítésével valósult meg. A beépítendő provizórium hossza 20,40 m, ezért az előírások alapján a csatlakozó pályaszakaszon a hídfőkön túl 15-15 m hosszban 54-es rendszerű terelősínes pályarészt kellett kialakítani LT, LT1, LT2, LT3 vasbeton aljakkal. A beépítendő provizóriumon az ikertartók felső övei töltik be a terelőberendezés szerepét, így ott külön terelősín elhelyezésére nem volt szükség. Az áthidaló szerkezet hossza 20,90 m, így a hézagnélküli pályát megszakítás nélkül át lehetett vezetni a hídszerkezeten. A provizóriumon az 54-es rendszerű síneket 72×23×24 cm-es telített tölgy magán­aljakra geoleerősítéssel kötötték le.

3. ábra. Vasúti pálya kiviteli terve, helyszínrajz. (Forrás: MÁV BLI Műszaki Lebonyolító Iroda, Pécs)

Alépítményi tervek

A tervezés előtt talajfeltárás történt a rétegek és majdani alapozás meghatározása céljából. A jövőbeni esetleges károsodás elkerülése érdekében cölöpalapozást terveztek mindkét hídfő alá. A cölöpalapozás földműhöz képesti merevségének feloldására rugalmas pályaszerkezetű szakasz ajánlott a tervező v=100 km/h sebesség figyelembevételével 15-15 m hosszban a provizórium előtt és után, változó, 20-40-60 cm vastagságban, 5-5 m-es hosszakkal. A rugalmas-átmeneti zónát CKT-ből olyan módon kellett készíteni, hogy 28 napos korban 12,5 N/mm2 szilárdsági állapotú legyen. A CKT fölé SZK1 kiegészítő réteget írtak elő 30 cm vastagságban. A teherbírási modulust E2=80 MPA-ban, a tömörséget Trɤ=96%-ban határozták meg. Az alépítményi koronát 5% eséssel kellett elkészíteni.

A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Dombóvár-Gyékényes vv. 650+35 hm szelvényben lévő Segesdi-Rinya-ág hídjának helyreállítása. Provizórium beépítése. Kiviteli Terv Vasúti pálya MÁV BLI Műszaki Tervezési Osztály.
  • [2] PFT Főnökség Dombóvár fényképgyűjteménye.
  • [3] Ferenczi Zoltán. MÁV FKG Kft. fényképgyűjteménye.
  • [4] MÁV FKG Kft. Pécsi Divízió. Kiss Lajos tervezőmérnök hídfamegmunkálási terve.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2022 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©