A cikk szerzője:

Dr. Lányi Péter ny. minisztériumi főosztályvezető-helyettes, projektvezető

A szintbeni vasúti átjárók fejlesztése (1. rész) – A projekt bemutatása

Az elmúlt évtizedekben a szintbeni vasúti átjárókban történt komolyabb baleseteket követően élénken foglalkozott a sajtó és a közvélemény a témával, ennek ellenére a jogi és műszaki szabályozások harminc éve változatlanok. 2013 és 2015 között lehetőség nyílt a szabályozások felülvizsgálatára, amit egy KÖZOP projekt keretében, a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (továbbiakban MAÚT) végzett el. A kiterjedt kutatáson alapuló javaslatokat széles körű szakmai egyeztetéseken vitatták meg, az eredményekről egy cikksorozatban, három témakörre bontva kívánunk beszámolni.

Az első témakör a szintbeni vasúti átjárók fejlesztésének indokai. Ezen belül négy cikkben mutatjuk be az útátjáróban bekövetkezett balesetekkel kapcsolatban megjelent híreket, a nemzetközi szervezetekben folyó munkát, a baleseteket hivatalból vizsgáló Közlekedésbiztonsági Szervezet tapasztalatait és egy magyar–osztrák együttműködés következtetéseit.
A második témakör a szintbeni vasúti átjárók jogi és műszaki szabályozásának korszerűsítése, és itt is több cikkből álló sorozat megjelentetését – várhatóan a jövő évi 1. számunkban – tervezzük.
A harmadik témakör javaslatok a szint­beni vasúti átjárók biztonságának fokozására. Az e témakörbe tartozó írások a tervek szerint a 2016/2. számban jelennek meg.

A projekt bemutatása

A projekt célja a vasúti átjárók biztonságának fokozása, a mozgáskorlátozottak, kerekes székkel közlekedők, a kerékpárosok áthaladásának egyaránt megfelelő műszaki (geometriai, biztonságtechnikai, forgalomszabályozási) megoldások előírása és bemutatása, az egységes tervezési, engedélyezési és kivitelezési gyakorlat érdekében. A vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások egységességének összeállítása, megfogalmazása.
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0009 pro­­jekt­számon nyilvántartott munka kedvezményezettje a MAÚT.

A projekt szakmai eseményei

 • Előkészítő kutatás, nemzetközi szakirodalom és a hazai gyakorlat feltárása
 • Mintatervek készítése az átjárók tervezési és hatósági engedélyezési eljárásának egyszerűsítése érdekében
 • Jogszabály-módosítási javaslatok készíté­se, a jogalkotási folyamat számára. Az út­ügyi műszaki előírás teljes szövegének korszerűsítése, bővítése
 • Javaslatok a vasúti szabályozási anyagok felülvizsgálatára
 • Egyeztetési folyamat lebonyolítása, véleményeztetés. A javaslatok szakmai megalapozottságát és elfogadtatását széles körű szakmai konzultációk, továbbképzés, publikációk biztosítják
 • Javaslatok jogalkotási és harmonizációs felülvizsgálata
 • Négy új, a tématervet bővítő szakmai témában vizsgálat, helyszíni mérések alapján részletes fejlesztési javaslatok kidolgozása
 • Közös publikáció összeállítása a projekt eredményeinek bemutatására

A projekt főbb eredményei

Az elvégzett feladatok olyan szellemi termékek, amelyek elkészítésének folyamata és eredménye emlékeztetőkben, tanulmányokban, rajzokban szoftveralapú adatkezelőkben stb. jelenik meg. A doku­mentumok összegyűjtése és tárolása a MAÚT központi számítógépén történt. A munkabizottság javaslatai egyrészt jogszabály-módosítási tervezetként normatív megfogalmazásban, valamint a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás átdolgozott formájában jelentek meg. Másrészt a vasúti átjárók témájával összefüggő, ahhoz kapcsolódó, a projekt értékét növelő négy témában műszaki és intézkedési javaslatot is kidolgoztunk.

Erőforrások

A projektet szakértői bizottság irányította, amelynek tagjai saját munkaként a szerződésmódosítás szerinti négy témát kidolgozták. A bizottság tagjai: dr. Döbrentei Mar­git, Érsek László, Gábor Miklós, dr. Ko­ren Csaba, dr. Lányi Péter, Fodor István, Litkei Bálint, Mihályka Péter, dr. Mocsári Tibor, Pásti Imre, Rétlaki László, dr. Zsákai Tibor. A további humánerőforrások biztosítása szakértők alkalmazását jelentette a projektvezetés által meghatározott időszakokra és feladatkörökre.
Egyes jól meghatározható részfeladatok elvégzésében alvállalkozók vettek részt:
Universitas-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft. (szakmai tájékoztatás),
KTI Közlekedéstudományi Intézet és Széchenyi István Egyetem (előkészítő kutatások, elemzések),
Utiber Kft. (az átjárók kialakításának mintatervei: vázlattervek, engedélyezési ter­vek, kiegészítő tervek), továbbá
Up To Date Kft. (könyvelési munkák),
Szabó&Szomor Ügyvédi Iroda (közbeszerzési és egyéb jogi munkák).
A Támogatási Szerződés értelmében a teljes pályázati, támogatási összeg 200 M Ft.

Figyelmet igénylő témakörök és javasolt intézkedések

 • A bizottsági javaslatok nagy szakmai érdeklődést váltottak ki. Egyes költséges, a közlekedés biztonságát szolgáló javaslatok gyakorlatba való bevezetése ellen nyomós érvek nem hangzottak el, de a vita során olyan javaslat született, hogy azok előterjesztését csak átmeneti idővel javasolják.
 • A projekt eredményeként elkészült, részletesen kidolgozott jogszabály-módosítási, műszaki szabályozási javaslatokat, valamint négy önálló műszaki témájú vizsgálat eredményeit és javaslatait a záró­jelentésben összefoglalva a megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) rendelkezésére bocsátottuk, amelynek lehetősége nyílik, döntése szerint, azokat hatályba helyezni, jogalkotási tervébe illeszteni és alkalmazásukról intézkedni.
 • A négy önálló műszaki témájú javaslat a közlekedés biztonságát, a vasútüzem korszerűsítését, a mozgásukban korlátozottak helyváltoztatási lehetőségének javítását szolgálja. A javaslatok megvalósítása további széles körű társadalmi egyeztetést igényel az érdekeltek bevonásával.
A cikk folytatódik, lapozás:12Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©