A cikk szerzője:

Dr. Lányi Péter ny. minisztériumi főosztályvezető-helyettes, projektvezető

A szintbeni vasúti átjárók fejlesztése (1. rész) – A projekt bemutatása

Az elmúlt évtizedekben a szintbeni vasúti átjárókban történt komolyabb baleseteket követően élénken foglalkozott a sajtó és a közvélemény a témával, ennek ellenére a jogi és műszaki szabályozások harminc éve változatlanok. 2013 és 2015 között lehetőség nyílt a szabályozások felülvizsgálatára, amit egy KÖZOP projekt keretében, a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (továbbiakban MAÚT) végzett el. A kiterjedt kutatáson alapuló javaslatokat széles körű szakmai egyeztetéseken vitatták meg, az eredményekről egy cikksorozatban, három témakörre bontva kívánunk beszámolni.

 

A projektmegvalósítás módszere, lépései

A vasúti átjárók jelenleg érvényes jogi és műszaki szabályozásainak elfogadása óta, az eltelt három évtizedben nagymértékben megnőtt a kerékpáros forgalom a közutakon és a vasúti átjárókban. A városi agglomerációs területek felértékelődtek, a hétvégi szabadidős közlekedési igények szintén jelentősen nőttek. A mozgáskorlátozottakkal (fogyatékkal élőkkel) kapcsolatos tervezési szempontok érvényesítését a társadalom követeli. Az új ismeretekre alapozva igény merült fel a vasúti átjárókra vonatkozó új biztonsági előírások megfogalmazására. Az eddig szabályozatlan kérdésekben hiányzó rendelkezések elkészítését a projekt eredeti szerződése határozta meg.
A projekt kezdő időpontja: 2013. április 1.
Alapszerződés szerinti határidő: 2015. március 31.
Szerződésmódosítás: 2015. február 26.
Módosított véghatáridő: 2015. szeptember 30. volt.

Egyeztetések, közmegegyezés

A jogi és műszaki szabályozás javaslata 2015. március 31-ére elkészült, amelyet – a közmegegyezési folyamat részeként – a MAÚT a vasúti átjáró témában érdekelt 12 szakmai szervezetnek és a MAÚT tíz szakbizottságának véleményezésre megküldött. A munkabizottságban tagsággal rendelkező (Nemzeti Közlekedési Hatóság, NKH; Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, KKK) szervezetek a bizottsági munka során, illetve a szakmai konzulenst delegáló megrendelői szervezet (NFM), továbbá a vasút-üzemeltetők (MÁV, GYSEV, HÉV) a munkaközi koordinációs értekezleteken véleményüket elmondhatták, ezek nagy részét az anyagban a munkabizottság figyelembe vette.
A megküldött dokumentumtervezetre vonatkozó, intézményi szinten összesített, beérkezett észrevételeket és módosítási javaslatokat az irányító bizottság értékelte, észrevételeit pedig átvezette a végleges javaslatokba. A MÁV Zrt. képviselőivel a bizottság az észrevételek ügyében még egyszer egyeztetett. A módosított jogi és műszaki szabályozási tervezeteket a zárójelentéshez csatolták. A módosított változatokat a megrendelőnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak átadták.

A szerződésmódosítás

A munka előrehaladtával, 2015 februárjában az eredeti szerződés módosítására került sor. A szerződésmódosítás alapján meghatározott négy önálló témát a MAÚT-bizottság maga dolgozta ki, és a zárójelentésben tette közzé az alábbiak szerint:

  • Előzárási idő vizsgálata biztosított szintbeni vasúti átjárók esetében (1. fejezet): A fénysorompóval biztosított vasúti átjárók helyszíni vizsgálata azt mutatja, hogy minél hosszabb az előzárási idő, annál nagyobb a tilos jelzés ellenére való be- és áthaladás. A vasúti átjárók biztonságának javításának lehetősége az előzárási idő „szórásának” csökkentése, azaz az előzárási idő maximalizálása. Erre elméleti szempontból több lehetőség is kínálkozik, leginkább a „homogén” vonatközlekedésű vasúti pályákon.
  • A fogyatékkal élők átvezetésére vonatkozó konkrét kialakítási javaslatok a legújabb nemzetközi megoldások, ajánlások alapján (2. fejezet): A fogyatékkal élők és az idős korosztály a jövőben az európai lakosságnak több mint egyharmadát teszik majd ki. A fogyatékkal élők számára a vasúti átjárók használatával kapcsolatos megoldandó feladatok: az átkelő felismerése, azonosítása; döntéshozatal az áthaladásról; tájékozódás és fizikai megközelítés.
  • Vasúti átjárók helyszíni azonosítása (3. fejezet): A vasúti átjárók helyszíni azonosításának és a veszélyhelyzetről történő gyors és pontos tájékoztatás rendszerének kidolgozását, megvalósítását Magyarországon is el kell kezdeni, és mielőbb be kell vezetni, amit csak megerősít a Közlekedésbiztonsági Szervezet 2014. évi ajánlása.
  • A tiltott helyen átjárásból fakadó vasúti balesetek jellemzőinek vizsgálata, javaslatok megfogalmazása (4. fejezet): A tiltott helyeken több mint kétszer annyi halálesetet történt, mint a vasúti átjárókban. Ezért indokolt a komplex megközelítésű, 12 különböző jellegű javaslat megfontolása a döntéshozók, a vasút-üzemeltetők és a települési önkormányzatok részéről.

További tanulmányok

Előkészítő kutatás keretében az alábbi öt részjelentés készült:

  1. részfeladat – Összefoglaló a hazai vasúti átjárók műszaki szabályozásának módosítását szükségessé tevő tényezőkről – Részjelentés, 2013. december
  2. részfeladat – Irodalomtanulmány a vasúti átjárók nemzetközi tapasztalatairól – Részjelentés, 2013. december
  3. részfeladat – A hazai vasúti átjárók műszaki értékelése és javaslat készítése továbbfejlesztésükre – Részjelentés, 2014. május
  4. részfeladat – A veszélyességi rangsor elkészítésének módszertana – Részjelentés, 2014. június
  5. részfeladat – Javaslat készítése a vasúti átjárókra vonatkozó jogszabályok és műszaki előírások korszerűsítésére – Rész­jelentés, 2014. augusztus

Vasúti átjárók mintaterveinek elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok elvégzése, 2014. november
Zárójelentés I., 2015. március 31.
Zárójelentés II., 2015. szeptember 30.
Gábor Miklós, dr. Koren Csaba, dr. Borsos Attila, Mester Márton, Miletics Dániel, Tigyi Szabolcs (2015): Vasúti átjárók biztonsága. Közlekedéstudományi Szemle, LXV. évfolyam 3. szám, 9–24.

A projekt szakmai eredményeit – azok széles körű hasznosítása érdekében – lapunk hasábjain többrészes cikksorozatban kívánjuk ismertetni.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©