A cikk szerzője:

Nyulasi Erik okl. építőmérnök
Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft.

Rétlaki László szakmai főtanácsadó
Nemzeti Közlekedési Hatóság

Dr. Zsákai Tibor okl. építőmérnök, c. főiskolai tanár, ny. MÁV főigazgató

A szintbeni vasúti átjárók fejlesztése (7. rész) – A műszaki szabályozás felülvizsgálata, módosítási javaslatok

A szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakításának szabályait tartalma­zó előírások* kiadása óta közel tíz év telt el. Több kis forgalmú vasútvonal megszűnt, vagy forgalmuk szünetel, ami magával vonta az érintett vasúti átjárók megszüntetését. Megindult a vasúti fővonalak fejlesztése, egyre több vonal lesz alkalmas a 120 km/h feletti sebességű közlekedésre. A magasabb sebességet biztosító pályá­kon hatékonyabb biztonsági eszközök működnek, amelyek képesek a vonatok közlekedésének befolyásolására.MÁV Zrt. szabályozások

A MÁV Zrt. különböző utasításai tartalmaznak előírásokat – összhangban az érvényes jogszabállyal – a vasúti átjárókra vonatkozóan.
a) D 54. Építési és pályafenntartási műszaki adatok I. kötet (1986)
A szabályozás tartalmazza a rálátási terület, a vasúti átjárók biztosítása és egyes útátjáró szerkezeti kialakítások szabályozását.
b) D 56. Építési és pályafenntartási műszaki adatok; Nyomtávolság 760 mm (1962)
A szabályozás tartalmazza az útátjáró kialakításának, a közúti burkolat készítésének szabályait, valamint az útátjáró vasúti és közúti biztosítását.
A szabályozások elavultak. Új szabályozás megjelenéséig az Utasítások érintett fejezeteit hatályon kívül kell helyezni. Az új szabályozásoknak összhangban kell lenniük a jogszabály-módosításokkal.
c) D 11. sz. utasítás Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása II. kötet (2013) 4. Szintbeni vasúti átjárók kialakítása
Az utasítás részletes szabályozást tartalmaz a vasúti átjárók, kerékpáros vasúti átjárók és vasúti gyalogos-átkelőhelyek tervezésének, létesítésének, üzemeltetésének feltételeiről. A 4. fejezetet a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása hatályba lépését követően módosítani szükséges, és át kell vezetni a jogszabályi változásokat.
d) 102676/1983. 9.A. Vonat által vezérelt sorompóberendezések előzárási idejének meghatározása
Az OVSZ 3.1.2.2.3. pontja az előzárási idő meghatározásának szabályozását szabványban, illetve feltétfüzetben írja elő. Ugyanakkor az OVSZ a fogalmak között nem tisztázza a feltétfüzet mibenlétét. A szabályozás elavult, korszerűsítése indokolt. Új szabályozás megjelenése után hatályon kívül kell helyezni. Az új szabályozás nem lehet egy vasúti pályaüzemeltető szabályozása, ezért vagy jogszabályként, illetve jogszabály mellékleteként vagy Vasúti Műszaki Előírásként szükséges kiadni.
Az új szabályozásban felül kell vizsgálni a számítási paramétereket, és a számítás módszertanát a megváltozott paraméterekhez kell igazítani.
A 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása megköveteli a vasúti szabályozások átalakítását is. Néhány területen a módosítás jelentős változást eredményez, ezért szükségesnek tartjuk a szakemberek figyelmét felhívni arra, hogy a módosított rendelet hatályba lépését követően a vasúti szabályozások ide vonatkozó részeit hatályon kívül helyezzék, és azok módosításáig a módosított jogszabály és kapcsolódó szabályozásai szövegét használják.

6. Mintatervek készítése

A projekt részeként elkészült a vasúti átjárók tervezését és hatósági engedélyezését elősegítő mintatervek rendszere (vázlattervi és engedélyezési tervi szinten) és szakmai tartalma. 

A KÖZOP-os projekt keretén belül széles körű előkészítő munka eredményeként a közlekedési hatóságok, a közútkezelők, a vasúti pályahálózat-működtetők, valamint a tervezők együttműködésének köszönhetően a szintbeni vasúti átjárók mintaterveire elrendezési szintű vázlattervek és engedélyezési szintű tervek készültek.
A mintatervek készítésének főbb irányai, céljai
a) Részletszabályozások aktualizálásához, pontosításához a mintatervek, magyarázatok elkészítése;
b) Tervezők, fejlesztők és a hatóság számára a szabványos lehetőségek bemutatása;
c) Iránymutatás kezelőknek és üzemeltetőknek.

6.1. Elrendezési vázlattervek

A szakmai egyeztetések során részletesen megvizsgálták az úgynevezett alaptípusokat és a kiegészítő tervek elkészítéséhez a jogszabályokban, műszaki előírásokban rögzítetteket, valamint a Tervezői, Hatósági és Üzemeltetői gyakorlatban jelentkező kérdéseket.
A fentiek alapján a Tervező javaslatot tett az alaptervek és a kiegészítő tervek elnevezéseinek pontosítására, valamint a rajzi megjelenítésre, továbbá a 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben lévő bekezdések módosítására is.

Elkészült vázlattervek

Alapesetek:
  A1 Vasúti átjáró főúton, teljes sorompóval
  A2 Vasúti átjáró főúton, úttest teljes szélességét lezáró, két csapórudas sorompóval
  A3 Vasúti átjáró mellékúton, úttest teljes szélességét lezáró, két csapórudas  sorompóval
  A4 Vasúti átjáró főúton, fél- és fénysorompóval           
  A5 Vasúti átjáró mellékúton, fél- és fénysorompóval           
  A6 Vasúti átjáró földúton, fél- és fénysorompóval           
  A7 Vasúti átjáró önálló kerékpárúton, a kerékpárút teljes szélességét lezáró  sorompóval
  A8 Vasúti gyalogos-átkelőhely önálló, akadálymentesített gyalogúton, teljes  szélességet lezáró sorompóval
  A9 Vasúti átjáró főúton, fénysorompóval           
A10 Vasúti átjáró mellékúton, fénysorompóval, sebességkorlátozással   
A11 Vasúti átjáró földúton, fénysorompóval           
A12 Vasúti átjáró önálló kerékpárúton, fénysorompóval       
A13 Vasúti gyalogos-átkelőhely önálló, akadálymentesített gyalogúton, fénysorompóval
A14 Vasúti átjáró mellékúton, biztosítás nélkül           
A15 Vasúti átjáró földúton, biztosítás nélkül           
A16 Vasúti átjáró önálló kerékpárúton, biztosítás nélkül       
A17 Vasúti gyalogos-átkelőhely önálló, akadálymentesített gyalogúton, biztosítás nélkül
A18 Vasúti átjáró önálló kerékpárúton, biztosítás nélkül, gyalogosként való átvezetéssel

Speciális esetek:
  K1 Vasúti átjáró főúton, középszigettel, fél- és fénysorompóval
  K2 Vasúti átjáró kerékpárúton, közép­szigettel, fél- és fénysorompóval
  K3 Vasúti átjáró és vasúti gyalogos-átkelőhely emelt sebességű vasúti pálya esetén
  K4 Közeli – fél- és fénysorompóval biztosított – vasúti átjáró jelzése a párhuzamos,  alárendelt közúton
  K5 Közeli – fél- és fénysorompóval biztosított – vasúti átjáró jelzése a párhuzamos, fölérendelt közúton, menekítősávval
  K6 Jelzőlámpás csomóponttal kombi­nált vasúti átjáró fél- és fénysorompóval (3. ábra)
  K7 Vasúti átjáró főúton, mellette vezetett kerékpárúttal, fél- és fénysorompóval
  K8 Vasúti átjáró főúton, mellette vezetett gyalogúttal, fél- és fénysorompóval
  K9 Ferde szögű keresztezés (>60°) főúton, kerékpárúttal, fél- és fénysorompóval
K10 Ferde szögű keresztezés (60°>) útkorrekcióval, mellékúton, kerékpárúttal,  fénysorompóval
K11 Vasúti átjáró mellékúton, fél- és fény­sorompóval, út- és vasúti pálya közötti  szintkülönbség esetén
K12 Vasúti átjáró kerékpárúton, fél- és fénysorompóval, kerékpárút- és vasúti pálya közötti szintkülönbség esetén
K13 Vasúti átjáró gyalogúton, fél- és fénysorompóval, gyalogút- és vasúti pálya közötti szintkülönbség esetén
K14 Vasúti átjáró párhuzamos közlekedésre alkalmas főúton, középszigettel és a forgalmi irány teljes szélességét lezáró sorompóval

3. ábra. Vasúti átjáró főúton, az út mellett vezetett gyalogúttal, fél- és fénysorompóval6.2. Engedélyezési szintű tervek

Az elrendezési vázlatok készítését követően a MAÚT által delegált szakmai stáb és a Tervező közös álláspontja volt, hogy az engedélyezési szinten kidolgozandó típusok segítik és irányt mutatnak önkormányzatoknak, kezelőknek, tervezőknek a hatóság részére benyújtandó dokumentációk főbb szabványos kialakítási lehetőségeiről és az elvárt és szükséges megjelenítéséről.
A szakmai bizottsággal közösen kidolgozott mintatervek a jogszabály-módosítási javaslatokkal együtt hatályba lépésü­ket követően a jogalkalmazók – hatóságok, közútkezelők, vasútipálya-üzemeltetők és tervezők – munkáját jelentősen megkönnyítik, segítik. 

*e-UT 03.06.11 (ÚT 2-1.225.) számú útügyi műszaki előírás (továbbiakban: UME)

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©