A cikk szerzője:

Varga András műszaki igazgatóhe­lyettes
MÁV Zrt.

Gadó György osztályvezető
MÁV Zrt.

A területi igazgatóságok bemutatása (2. rész) – Pécs

A most bemutatkozó igazgatóság a Dunántúl déli részén, Baranya, Somogy és Tolna megyék teljes területén, Zala és Fejér megye jelentősebb területén, továbbá Veszprém megye délkeleti csücskén üzemelteti a vasútvonalakat. Murakeresztúr, Gyékényes és Magyarbóly állomásokon keresztül számottevő határforgalmat bonyolít le a Horvát Vasutak (HZ) irányába, és az adriai kikötőkkel biztosít kapcsolatot. Vonalai több dél-dunántúli nagyvárost kötnek össze. A legnagyobb települések: Pécs, Kaposvár és Szekszárd megyeszékhelyek. Kiemelt turisztikai jelentőségű az igazgatóságnak az átépítés alatt álló, a Balaton déli partján futó vonala.


Kigyűjtöttük a 2014 és 2016 közötti menetrendszerűségi adatokat az összes személyszállító vonat és a belföldi IC vonatok esetében, ezek a 4. és 5. ábrán láthatók. Az országos adatokat figyelembe véve, a területen közlekedő vonatok a teljes hálózati forgalom 12-16%-át tették ki. Az adatok összehasonlításakor megfigyelhető, hogy – az országos hálózati adatokhoz mérten – igazgatóságunk területén folyamatosan jobb eredményekkel büszkélkedhetünk. Itt is látható a javuló tendencia, 2016-ban értük el a legjobb eredményt.

4. ábra. Személyszállító vonatok menetrendszerűsége

5. ábra. Belföldi IC vonatok menetrendszerűsége

A Pályafenntartási Főnökségek és a pályamesteri szakaszok székhelyei

A Pécsi Pályavasúti Területi Igazgatóság vonalhálózatán 2009 után az egykori nagykanizsai mérnöki szakasz megszűnésével kettő, a pécsi és a dombóvári Pályafenntartási alosztály (mai megnevezéssel Főnökség) alakult. A pécsi székhelyű Pft. Főnökséghez öt, a dombóvárihoz hat pályafenntartási szakasz és egy hidász szakasz tartozik. A pályafenntartási szakaszok elhelyezkedése a vonalhálózatot bemutató 1. áb­rán látható. A korábbi szakaszösszevonások eredményeként a szakaszok vágánykilométerre való felosztása eltérő, azonban a kitérők, valamint az állomási vágányok hossza ilyen szempontból egyensúlyt teremtenek. A pályafenntartási szakaszok vágányállag-elosztását a 4. táblázat tartalmazza.

Létszám és utánpótlás

A Területi Pályalétesítményi Osztály jelenlegi létszáma 17 fő, közülük öten pályavasúti diszpécserek. Tapasztalt szakembereink megfelelő szaktudással látják el feladataikat, ami a Dél-Balaton átépítés II. üteme miatt jelentős többletleterheltséget okoz. Osztályunkon megkezdődött a fiatalítás. Jó látni, hogy a fiatalok és a tapasztalt idősebb kollégák milyen jól tudnak együttműködni, így a munka gördülékeny és eredményes.
A Pályafenntartási Főnökség Pécs központja 18 fős, a szakaszokon dolgozók összlétszáma pedig 133 fő.
A főnökség vezetője Dénes Csaba, vezetőmérnöke Kovács Miklós. A Pályafenn­­tar­tási Főnökség Dombóváron 18 fő dolgozik az operatív irányításban, a végrehajtásban dolgozók összlétszáma a több szakasz miatt 160 fő. A főnökség vezetője Spráger Csaba, vezetőmérnöke Bérdi Mária.
A pécsi Pft. Főnökség életét jelentősen megkönnyíti az osztály közeli elhelyezkedése. A Pécs–Dombóvár viszonylat sem távoli, hiszen 47 perc IC menetidő és ütemes menetrend mellett az igazgatóság könnyen és gyorsan elérhető.
A fiatalítás a főnökségeken szintén megkezdődött. A gyakornoki program kezdete óta számos, azóta már szakaszmérnökként vagy más mérnöki beosztásban dolgozó fiatal dolgozik területen. Az új kollégák nagy része a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karáról érkezett; az ottani építőmérnök-képzés jelentősen hozzájárul igazgatóságunk szakember-ellá­tottsági helyzetének javításához.
A szakaszok helyzete már kevésbé fényes, hiszen a pályamesteri hiányt szinte minden végrehajtási egységünk megérzi. Már most is többnyire helyettesítések vannak. A nyugállományba vonulások további fejtörést okoznak majd a következő években. Erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy minél több, a munkakörre alkalmas személyt vegyünk fel. A gyakran túlságosan is nehéznek bizonyuló forgalmi képzés ugyanis előfeltétele a Baross Gábor Oktatási Központ által nyújtott szakmai képzéseknek, így oda már csak a munkavállalók szűkített csoportja kerülhet.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Huszár Zoltán (2007): A 150 éves Mo­hács – Pécsi Vasút története alapításától a 19. szá­zad végéig. Tudásmenedzsment, 8. évf. 2. sz.
  • [2] Kubinszky Mihály (2013): Volt egyszer egy Déli Vasút. Magyar Szemle című folyóirat Új folyama, X. 7–8. sz.
  • [3] Mozaikok a Pécsi Vasútigazgatás 100 éves történetéből. Szerk.: Imre Lászlóné és Majdán János, MÁV Zrt., 2013.
  • [4] Vasúti Hidak a Pécsi Igazgatóság Területén. Szerk.: Hillier József, Vasúti Hidak Alapítvány, 2012.
  • [5] Bérdi Mária: Vonalkorszerűsítés Lepsény–Szántód-Kőröshegy között. Sínek Világa, 2016/4.
  • [6] Felújított vasútállomás fogadja az utazókat Pécsett (2015.10.21.), https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/felujitott-vasutallomas-fogadja-utazokat-pecsett
  • [7] Teljes egészében megújult a kaposvári vasútállomás (2017.04.09.), https://www.mavcsoport.hu/mav/teljes-egeszeben-megujult-kaposvari-vasutallomas
  • [8] A Balaton egyik legszebb vasútállomása lett a balatonszentgyörgyi (2016.09.15.) https://www.mavcsoport.hu/mav/balaton-egyik-legszebb-vasutallomasa-lett-balatonszentgyorgyi
  • [9] Pálinkás Ferenc: A XIX. századi indóház újjászületése. Sínek Világa, 2017/ 3. sz.
  • [10] Hamarosan Kaposváron is kezdődhet az intermodális csomópont kiépítése (2017.01.02.), http://magyarepitok.hu/mi-epul/2017/01/hamarosan-kaposvaron-is-kezdodhet-az-intermodialis-csomopont-kiepitese
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©