A cikk szerzője:

Varga András műszaki igazgatóhe­lyettes
MÁV Zrt.

Gadó György osztályvezető
MÁV Zrt.

A területi igazgatóságok bemutatása (2. rész) – Pécs

A most bemutatkozó igazgatóság a Dunántúl déli részén, Baranya, Somogy és Tolna megyék teljes területén, Zala és Fejér megye jelentősebb területén, továbbá Veszprém megye délkeleti csücskén üzemelteti a vasútvonalakat. Murakeresztúr, Gyékényes és Magyarbóly állomásokon keresztül számottevő határforgalmat bonyolít le a Horvát Vasutak (HZ) irányába, és az adriai kikötőkkel biztosít kapcsolatot. Vonalai több dél-dunántúli nagyvárost kötnek össze. A legnagyobb települések: Pécs, Kaposvár és Szekszárd megyeszékhelyek. Kiemelt turisztikai jelentőségű az igazgatóságnak az átépítés alatt álló, a Balaton déli partján futó vonala.


Fizikai dolgozók, előmunkások és vonalgondozók esetében szintén gond a ma­gas átlagéletkor, szakmai végzettséggel rendelkező dolgozót találni pedig nem könnyű. Különösen igaz ez a hidász szakaszra. A vonalgondozói létszámhiány miatt előfordul, hogy egy munkavállaló két szakaszért is felel, ami 80 km/h enge­délyezett sebesség alatti vonalakon heti lebontásban akár a 40 km hosszú vasúti pálya bejárását is eredményezheti.
A két Pályafenntartási Főnökség járműparkját 1 db UFDJ, 2 db UFDJ-hez tartozó kiegészítő kocsi, 4 db UDJ, 5 db TVG és 15 db TVG-hez tartozó pályakocsi képezi. Ezenfelül egy rég nem használt VGK jármű is rendelkezésre áll, újbóli használatához a felújítására lenne szükség. A pécsi főnökség alkalmazásában mindössze öt, míg a dombóvári főnökségében hat vasúti járművezető dolgozik, ami kevés. A járművezető-hiány pótlása folyamatos feladat, de a hosszú és kifejezetten nehéz kiképzésben nem egyszerű a helytállás, nagy a lemorzsolódás.

Telephelyeink

A pályafenntartási szakaszok telephelyeit az utóbbi évtizedben többnyire felújítottuk. Jelenleg a dombóvári Pft. Főnökség udvarában történik telephely-kialakítás, ahová a dombóvári szakasz fog beköltözni.
Az utóbbi időben a közmunkaprogramnak köszönhetően több lehetőség nyílik a telephelyek rendben tartására, így az új és használt felépítményi anyagok rendezett tárolására, ami elősegíti a szakaszainkon a rend kialakítását és megtartását.

A közlekedésből kizárt vonalak problémája

Területünkön számos forgalomszüneteltetett vonal van. Bár nagyon kicsi az esély az újranyitásra, a rekultiváció végrehajtása nem egyszerű. Folyamatos az ügyintézés az egyes vonalakkal kapcsolatban, ami azonban igen lassan halad. Addig is meg kell birkóznunk a forgalomszüneteltetett vonalak okozta problémákkal, különösen igaz ez a műtárgyakra.
Egy ilyen eset volt a 64. sz. vasútvonal már felhagyott része, a Pécsvárad–Bátaszék szakasz közötti Nagypall település mellett elhelyezkedő töltésnél. Az 1911-ben épített, végül 2003-ban teljesen kizárt vasútvonalon az igen változatos domborzat megkövetelte a magas töltések építését. A töltésen keresztül átvezetett áteresz csaknem 50 éve beomlott, nyílásait a talajeróziók és feltöltések el is takarták. Végül a nagyobb csapadékos időszakok után a töltés víztározóként funkcionálva feltöltődött, és veszélyeztette a közeli falut. A veszélyelhárítás mintegy 60 M Ft-ba került. Több hasonló eset is előfordult, ezeknél olyan forrásokat kellett felhasználni, amelyeket működő vonalakon, akár a közlekedés biztonságának növelésére, akár avult felépítményi anyagok cseréjére használhattunk volna fel.

Vasúti műtárgyak és állapotuk

Igazgatóságunk területén összesen 2092 db vizsgálandó műtárgy van. Felosz­tás szerint 473 db híd, 1614 db áteresz és 4 db alagút. A műtárgyak szám szerinti eloszlása a 6. ábrán látható. Ebből a hidász szakasz 1625 műtárgyat, szakaszmérnökeink pedig 467 hidat vizsgálnak minden évben.

6. ábra. Műtárgyak típus szerinti eloszlása [db] [4]
Hídjaink zöme, 299 db vasbeton teknő- és kerethíd. A 79 db boltozott és 69 db acélhíd mellett 17 db hídprovizórium is van. Az átereszek nagy száma miatt hidász pályamestereink egész évben, szinte folyamatosan végzik a kötelező vizsgálatokat. A forgalomszüneteltetett vonalak további kihívást jelentenek számukra, hiszen az ott található műtárgyak megközelítése nem egyszerű. Acélhídjaink karbantartása is folyamatos feladat, különösen a korrózióvédelem és hídfőfelújítási munkák.

7. ábra. Műtárgyak kor szerinti eloszlása [db] [4]
A hídállag korát a 7. ábra szemlélteti. Megfigyelhető, hogy műtárgyaink nagy hányada 100 évesnél is korosabb, kétharmada pedig nem fiatalabb 50 évnél. Ez sok feladatot jelent, amit igyekszünk minél hatékonyabban megoldani. A jelenlegi nagyszabású felújításokkal az állapotok jelentősen javulnak. Az elmúlt években területünkön az alábbi, igen jelentős hídállagfelújítási munkák történtek:

 • 2013-ban a 154. sz. vasútvonal bajai ártéri acélhídjait újítottuk fel. Ez 3 db alsópályás gerinclemezes acélhidat jelent, ahol egy 3 × 15,0 m, egy 5 × 15,0 m és egy 10 × 15,0 m nyílású acél áthidaló szerkezet van. A korrózióvédelmi mázolás mellett az acélszerkezet felújítása is megtörtént.
 • 2013-ban a 40. sz. vasútvonal 1571+43 hm szelvényében a rácsos acélszerkezetű dombóvári Kapos-hidat újítottuk fel ortotróp pályalemez beépítésével. Emellett dilatációs szerkezetek és bordás kiegyenlítő lemezek épültek be, és a mozgó saruk cseréje is megtörtént. Végül a híd teljes korrózióvédelmi felújítása is megtörtént.
 • 2014-ben a gyenge, koros, sérült acélszerkezetű hidak felújítása projekt keretében a 46. sz. Szekszárd–Bátaszék vasútvonal 47+55 és 116+10 szelvényeiben lévő Szekszárd–Bátai-főcsatorna feletti két acélszerkezetű híd és a hídfők részleges elbontásával, valamint megerősítésével egy 6,0 m és egy 7,80 m nyílású tartóbetétes monolit vasbeton lemezhíd épült meg.
 • 2014-ben a Dombóvár alsó–Baté–Kaposvár vonalszakasz rekonstrukciójának I. ütemében 8 db műtárgy felújítása készült el. Ezek közé tartozott a 176+10 szel­vényben lévő 3,00/2,00 m nyílású vasbeton kerethíd, a 205+26 szelvényben lévő 5,00 m nyílású köracélbetétes vasbeton lemezhíd, a 212+38 szelvényben lévő 3,00/3,00 m nyílású vasbeton kerethíd, a 250+58 szelvényben lévő 2,50/2,00 m nyílású vasbeton kerethíd és a 263+90 szelvényben lévő 2,50/2,00 m vasbeton híd is. 
 • 2016-ban a Dombóvár alsó–Baté–Ka­posvár vonalszakasz rekonstrukciójának II. ütemében 22 db kerethíd épülhetett át.
 • Az átépítés során a Lepsény és Szántód-Kőröshegy állomások közötti szakaszon 20 db műtárgy felújítása, illetve átépítése történt. Megújult a balatonaligai szárító táró, és új műtárgyként megépült Siófokon a Vitorlás utcai közúti alul­járó, melyet az önkormányzattal közösen üzemeltetünk. Két nagyobb műtárgy is épült, az egyik az 1184+47 szelvényben egy 6,0 m nyílású híd a Cinege-patak felett, a másik az 1204+83 szelvényben egy 3,80 m nyílású híd az Endrédi-patak felett, monolit vasbeton lemezből. A műtárgyak megépítése mellett Balatonaligán és Balatonvilágoson elkészült két új gabion támfal is.
 • A dél-balatoni vonal átépítésének II. üteme folyamatban van, ahol többségében kerethidak épülnek, illetve 4 db lemezhíd. Megújulnak az állomási gyalogos-aluljárók is. Az 1717+10 szelvényben Balatonmáriafürdő övcsatorna híd egy 22,15 m nyílású alsópályás gerinclemezes, ágyazatátvezetéses acélhíddá épül át.
 • A Dél-Balaton átépítéshez kapcsolódóan a Kaposvár–Fonyód vonalszakasz elővárosi célú fejlesztése keretében 17 db kisműtárgy épül át kerethíddá.
A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Huszár Zoltán (2007): A 150 éves Mo­hács – Pécsi Vasút története alapításától a 19. szá­zad végéig. Tudásmenedzsment, 8. évf. 2. sz.
 • [2] Kubinszky Mihály (2013): Volt egyszer egy Déli Vasút. Magyar Szemle című folyóirat Új folyama, X. 7–8. sz.
 • [3] Mozaikok a Pécsi Vasútigazgatás 100 éves történetéből. Szerk.: Imre Lászlóné és Majdán János, MÁV Zrt., 2013.
 • [4] Vasúti Hidak a Pécsi Igazgatóság Területén. Szerk.: Hillier József, Vasúti Hidak Alapítvány, 2012.
 • [5] Bérdi Mária: Vonalkorszerűsítés Lepsény–Szántód-Kőröshegy között. Sínek Világa, 2016/4.
 • [6] Felújított vasútállomás fogadja az utazókat Pécsett (2015.10.21.), https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/felujitott-vasutallomas-fogadja-utazokat-pecsett
 • [7] Teljes egészében megújult a kaposvári vasútállomás (2017.04.09.), https://www.mavcsoport.hu/mav/teljes-egeszeben-megujult-kaposvari-vasutallomas
 • [8] A Balaton egyik legszebb vasútállomása lett a balatonszentgyörgyi (2016.09.15.) https://www.mavcsoport.hu/mav/balaton-egyik-legszebb-vasutallomasa-lett-balatonszentgyorgyi
 • [9] Pálinkás Ferenc: A XIX. századi indóház újjászületése. Sínek Világa, 2017/ 3. sz.
 • [10] Hamarosan Kaposváron is kezdődhet az intermodális csomópont kiépítése (2017.01.02.), http://magyarepitok.hu/mi-epul/2017/01/hamarosan-kaposvaron-is-kezdodhet-az-intermodialis-csomopont-kiepitese
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©