A cikk szerzője:

Török Gergely műszaki igazgató­helyettes
MÁV Zrt.

Gregovszki Ágnes osztályvezető
MÁV Zrt.

A területi igazgatóságok bemutatása (6. rész) – Budapest

A területi igazgatóságokat bemutató sorozatunk utolsó állomásához érkeztünk. Hazánk történelmének utolsó száz éve számunkra súlyosan hátrányos eseményekben bővelkedett. Az elszenvedett területveszteségek okán úgy alakult a MÁV igazgatóságainak területe, hogy az eddig bemutatott igazgatóságok vonalhálózatának összessége alig haladja meg a budapesti igazgatóság területét, mivel ezek vonalhálózatának jelentős része idegen kézbe került. Ennek következménye, hogy a MÁV személy- és áruszállítási teljesítményein túl az infrastruktúra bármely mutatója is negyven százalék feletti értéket képvisel a budapesti (kisebb veszteséget szenvedett) igazgatóság tekintetében.

A nagyfokú területi és vágányhálózati aránytalanság az oka annak, hogy az eddig bemutatott területek és a budapesti igazgatóság szervezetében, irányításában, működésében jelentős eltérés van.
Kelet–nyugati irányban a Hegyeshalom-országhatár–Szajol, észak–déli irányban a Somoskőújfalu–Paks irány jellemzi a földrajzi kiterjedést. Határforgalom Ausztria és Szlovákia felé bonyolódik, összesen 5 helyszínen.
Az igazgatóság hálózatán kiemelkedő jelentőségű az elővárosi személyforgalom. A fővárosba befutó 7 országos fővonal átlagosan 50-100 km hosszon szeli át a Budapestet körülvevő több százezer fős lakosságú agglomerációs övezetet, további 6 vonal pedig teljes hosszában ezt a térséget tárja fel. Budapest területére 11 vasút­vonal fut be.
Meghatározó a távolsági és nemzetközi személyforgalom is, a belföldi IC- és a nemzetközi viszonylatok (Railjet, EC, EN és egyéb) túlnyomó része Budapestről indul, és ide érkezik.
Teherforgalomra az átmenő irány (RFC korridorok Nyugat- és Dél-, illetve Kelet-Európa között) a meghatározó, emellett számos jelentős ipari üzem működik az igazgatóság területén, melyek komoly célforgalmat generálnak. Ezek a teljesség igénye nélkül: Győr (Audi), Esztergom (Suzuki), Székesfehérvár (Arconic-Köfém), Százhalombatta (Mol finomító), Dunaújváros (Dunaferr), Paks (atomerőmű), Budapest (BILK), Szolnok (MÁV-Start Járműjavító, Stadler Szolnok Vasúti járműgyártó).

Az igazgatóság története

Budapesten 1880-ban alakult meg az első üzletvezetőség, mely 1892-ig működött [1]. 1889-ben már Budapest Duna-jobbparti Üzletvezetőség néven hozták létre a következő Budapest székhelyű üzletvezetőséget. Ez sem volt azonban hosszú életű. A következő évtizedekben különböző néven alakultak, majd szűntek meg Budapesten üzletvezetőségek. Az I. és a II. világháborút követő területveszteségek, a Déli Vasút államosítása, az 1938-at követő terület-visszacsatolások mind-mind azzal jártak, hogy országosan változtatni kellett az üzletvezetőségek számát és határait.
A II. világháború befejezése után először kiadott hivatalos adat szerint a MÁV vonalait a szombathelyi, a pécsi, a szegedi, a debreceni, a miskolci és a budapesti üzletvezetőség működteti, tartja fent. Később az üzletvezetőség elnevezést felváltotta az igazgatóság, majd a területi központ. Jelenleg érvényes elnevezés a „pályavasúti területi igazgatóság”. Az 1945 utáni időszakban az igazgatóságok határai többször változtak kisebb vagy nagyobb mértékben.
A budapesti igazgatóság egyik jelentősebb területi változása 2004-ben volt, amikor a korábbi évtizedekben a pécsi igazgatósághoz tartozó 42-es vonalat igazgatóságunkhoz csatolták. Pályás szempontból ez a dunaújvárosi főpályamesteri szakasz területét jelentette.
Az 1889–1912 között működő Buda­pest Duna-jobbparti Üzletvezetőség szék­helye a Kerepesi út 3. szám alatti „nyolc­házban” volt. A hat U alakú és a két I alakú épület építtetője a MÁV Nyugdíjintézete volt. Az épületek tervezőjét és az építés pontos időpontját nem ismerjük. Mivel építése a Keleti pályaudvar építéséhez kapcsolódott, feltehetőleg a pályaudvarral egy, illetve közeli időben, az 1880-as években épült.
Az üzletvezetőségnek a Kerepesi útra néző három épület adott otthont, melyek eredetileg háromemeletesek voltak. Az 1940-es, majd az 1950-es években ráépítéssel ötemeletesre bővítették őket.
A Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest jelenleg is ebben az épületben működik (1. ábra).

1. ábra. A budapesti igazgatóság épületegyüttese (Fotó: Almási Zoltán)
A Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest három nagy fejpályaudvara már régóta felújításra szorul. Bízunk benne, hogy belátható időn belül megindulhat mindhárom rekonstrukciója. A hátsó borítón látható Keleti pályaudvarral kapcsolatban szükségesnek tartjuk itt is rögzíteni, hogy Rochlitz Gyula építészen kívül kimagasló munkát végzett Feketeházy János is, aki a csarnok acélszerkezetének tervezője volt [2].

Az igazgatóság vonalhálózata

Az igazgatóság által kezelt vonalhálózat fontosabb mennyiségi paramétereit az 1. és a 2. táblázat ismerteti.

Az igazgatóság fontosabb vasút­vonalainak bemutatása

1. Budapest–Hegyeshalom

A vonal eredeti funkciója a helyi utazási igények, később a mai Tatabánya, Oroszlány térségében működő szénbányák kiszolgálása volt. Több ütemben 1884-re épült ki [2], [3], mellékvonali paraméterekkel, teljes hosszának mintegy egyharmadán, a Budai-hegységen és a Vértesen átvezető szakaszon hegyvidéki jelleggel, kis sugarú ívekkel, nagy emelkedőkkel.

A nemzetközi forgalom 1920 előtt a Budapest–Szob–Érsekújvár–Pozsony irányt vette igénybe, az 1. vonalra csak a trianoni határváltozások után hárult ez a szerep. Napjainkra már hazánk legfontosabb nyugat-európai vasúti kapcsolatát jelenti.
Az országban a fővonalak közül 1932-ben elsőként villamosították Komáromig, 1933-ra teljes hosszában. Az 1945 utáni nehézipari fellendülés nyomán forgalma folyamatosan növekedett, és ennek már nem tudott megfelelni, az állapotromlás felgyorsult, kapacitása az egyre nagyobb hosszon bevezetett lassúmenetek miatt elégtelenné vált, ami a vonal első átfogó rekonstrukciójához vezetett.
Budaörs és Tatabánya állomások között 1973–1989-ig több ütemben átépítették a pályát a 120 km/h sebesség biztosítása érdekében [4]. Ezen a szakaszon a megfelelő ívviszonyok megteremtése érdekében szinte teljes hosszon új nyomvonal építésére is szükség volt, melynek elkészültével kikerültek a vasútüzemből az 1931-es merénylet miatt híressé lett biatorbágyi viaduktok [5]. Azóta a város üzemelteti, felújítva Biatorbágy jelképévé váltak. Ebben az időszakban történt meg Győr állomás (1988–1989), illetve a Győr–Hegyeshalom vonalrész átépítése is (1979–1983).
A rendszerváltás után a hirtelen fellendülő nyugat-európai irányú utazási igények tették szükségessé a pályasebesség további emelését, az eljutási idők csökkentését. Ennek érdekében újabb pálya­rekonstrukciók valósultak meg:

 • 1993–1997: Tatabánya–Tata, Tata állomás
 • 2003: Budaörs–Biatorbágy, felépítmény­csere
 • 2004–2005: Ács állomás, Ács–Győrszentiván nyílt vonal átépítése
 • 2006–2008: Győr állomás átépítése [6]
 • 2010–2011: Budaörs–Biatorbágy alépítményi rehabilitáció
A cikk folytatódik, lapozás:12345678Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Dr. Horváth Ferenc: A magyar vasút építési és fenntartási szervezetének története I–II. MÁV Rt. Vezérigazgatóság, 2004–2005.
 • [2] Hortobágyi Frigyes: 125 éves a Bécs–Budapest vasútvonal. Sínek Világa, 2009/4.
 • [3] Dr. Ruzitska Lajos: A magyar vasútépítések története 1914-ig. KÖZDOK, 1964.
 • [4] Ács András: Felépítménycsere Budaörs és Törökbálint mh között.
 • Sínek Világa, 1973/3.
 • [5] Dr. Nemeskéri Kiss Géza: A biatorbágyi völgyhidak története. Sínek Világa, 1985/3.
 • [6] Kiss Sándor: Győr állomás átépítése 2005-2008 között. Sínek Világa, 2008/1–2.
 • [7] Virág István: Az emelt sebesség karbantartási tapasztalatai a hegyeshalmi vonalon. Sínek Világa, 2001/4.
 • [8] Boda Tamás, dr. Joó Ervin, Sándor Ferenc: Sínmarás és -csiszolás a Budapest–Hegyeshalom vasútvonalon. Sínek Világa, 2013/1.
 • [9] Vörös József, Legeza István, Kis Sándor: Vasúti hidak a budapesti igazgatóság területén. Vasúti Hidak Alapítvány, 2006.
 • [10] Tóth István: Budapest-Ferencváros Keleti rendezőpályaudvar korszerűsítése. Sínek Világa, 1988/3.
 • [11] Vörös József: Az újpesti vasúti híd története. Sínek Világa, 2007/1–2.
 • [12] Dávid Géza: Megújul az esztergomi vasútvonal. Sínek Világa, 2013/2.
 • [13] Vörös József: Magyarországi kisvasutak (6. rész) MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasút. Sínek Világa, 2014/2.
 • [14] Hortobágyi Frigyes: 150 éve megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára. Sínek Világa, 2011/2.
 • [15] Szőke Ferenc: Pályafelújítás előtt a Budapest–Székesfehérvári vasútvonal. Sínek Világa, 2006/1.
 • [16] Muskovics György: A Tárnok–Székesfehérvár vonalszakasz rekonstrukciója. Sínek Világa, 2010/2.
 • [17] Muskovics György: Kivitelezési tapasztalatok a Tárnok–Székesfehérvár vonalszakasz átépítéséről. Sínek Világa, 2013/3.
 • [18] Nyiszter Tamás, Bata András: Székesfehérvár vasútállomás átépítése. Sínek Világa, 2017/3.
 • [19] Brautigam András: Icosit műgyantával ragasztott kitérők fenntartási tapasztalatai. Sínek Világa, 2017/1.
 • [20] Rozsnyay Károly: A budapest–szobi vasútvonal villamosított pályájának üzembehelyezése. Sínek Világa, 1971/4.
 • [21] Muskovics György: Vác állomás korszerűsítése. Sínek Világa, 2015/3.
 • [22] Dr. Gáll Imre: A ceglédi vasútvonal halálsorompóinak története. Közlekedéstudományi Szemle, 2003/10.
 • [23] Vastagh János: A Rákos–újszászi vonal korszerűsítése. Sínek Világa, 1959/3.
 • [24] Németh Gyula: A piliscsabai alagút felépítménycseréje. Sínek Világa, 1982/4.
 • [25] Cs. Nagy Lajos: A becskei alagút megerősítése új eljárással. Sínek Világa, 1981/1.
 • [26] Vörös József: A szolnoki Tisza-híd. Sínek Világa, 2007/3–4.
 • [27] Vörös József: Új vasúti híd épül a Tiszán. Sínek Világa, 2014/5.
 • [28] Vörös József: Új vasúti híd épül a Tiszán (2. rész). Sínek Világa, 2015/1.
 • [29] Sánta Zsófia: A Déli pályaudvari alagút bejáratának ideiglenes helyre­állítása. Sínek Világa, 2015/4–5.
 • [30] Virág István: Dunai árvíz 2013. Sínek Világa, 2013/5.
 • [31] Pokorny Bence: Töltéskárosodás helyreállítása a Dunakanyarban. Sínek Világa, 2013/6.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©