A cikk szerzője:

Dr. Zsákai Tibor okl. építőmérnök, c. főiskolai tanár, ny. MÁV főigazgató

A vasúti pályákra vonatkozó műszaki szabályozási rendszer megújítása – Az EU 4. vasúti csomag bevezetése

Az elmúlt 30 évben sok kísérlet volt a vasúti szabályozások megújítására. Ez az a terület, amelyik kimaradt a nagy változások sodrásából, és a MÁV szabályozási monopóliuma fennmaradt, miközben a vasúti közlekedés piacosodott. Az országos közforgalmú vasutak pályatervezési szabályzatát már 1990-ben átdolgoztuk, a szabályozásokat az európai normákhoz igazítottuk. Később korszerűségi felülvizsgálatok történtek, azonban jóváhagyását nem sikerült elérni. Az Országos vasúti szabályzat (OVSZ) korszerűsítése, átdolgozása is több menetben, sok munkával 2004-ben, 2008-ban, 2016-ban megtörtént. Jóváhagyására nem került sor.

EU 4. vasúti csomag szerepe

Az EU-tagság nyomán elindult a vasúti közlekedés liberalizációja. Önálló entitássá vált a pályaüzemeltetés, a személyszállítás, árufuvarozás. A vasútépítés és pályafenntartás nagyrészt piaci alapokra került. A változások megkövetelték a MÁV szabályozási monopóliumának megszüntetését. Ennek a folyamatnak adott nagy lökést az EU 4. vasúti csomag [1].
A reform emellett fokozza a pályahálózat-működtetők függetlenségét és pártatlanságát. Cél annak biztosítása, hogy valamennyi vasúti társaság egyenlő hozzáféréssel rendelkezzen a vasúthálózathoz és az állomásokhoz. A tagállamok megőrizhetik a jelenlegi szervezeti struktúráikat, de a rendszer biztosítékokat tartalmaz azzal a céllal, hogy nagyobb legyen a pénzügyi átláthatóság és elkerülhető legyen az összeférhetetlenség.
A 4. vasúti csomag két pillért tartalmaz (1. ábra).

1. ábra. A 4. vasúti csomag politikai pillérei
Ebben a témakörben az implementációs határidő: 2018. december 25-e volt.
Feladatok:

 • A vasúti infrastruktúra irányítása (pályahálózat-működtető függetlensége).
 • Belföldi vasúti személyszállítási piac megnyitásának szabályozása.
 • Személyszállítási szolgáltatások közvetlen odaítélési lehetőségek csökkentése, hosszabbítási tilalom, a gördülőállományhoz való hozzáférés megkülönböztetéstől való mentessége.

A vasúti csomag műszaki pilléreit képező EU-irányelvek és rendeletek a 2. ábrán láthatók.

2. ábra. A 4. vasúti csomag műszaki pillérei
Módosított implementációs határidő 2020. június 16-a volt.
Feladatok:

 • Egységes vasúti biztonsági tanúsítvány eljárásrendjének bevezetése (single safety certificate – SSC).
 • Egységes forgalomba hozatali járműengedély és járműtípus-engedélyezési el­já­rás bevezetése (vehicle authorisation – VA).
 • ERTMS-rendszerek jóváhagyása (ERT­MS Approval – ERTMS).
 • One Stop Shop (IT alapú iktatórendszer; OSS)
 • Nemzeti biztonsági hatóságok (NSA) szerepének átalakulása.
 • A nemzeti (technikai és biztonsági) szabályok szerepének redukálása.

A vasúti szabályozási rendszer megújítását a nemzeti szabályok szerepének redukálása jelenti.

Nemzeti szabályok

Az EU a szabályozási rendszerben elsősorban az ÁME szerepét kívánja erősíteni. Nemzeti hatáskörben csak olyan szabályok alkothatók, amelyek valamely tagállamban elfogadott, kötelező erejű szabályok összessége, függetlenül attól, hogy azokat mely szerv bocsátotta ki, amely szabályok az adott tagállamban a vasúti társaságokra, pályahálózat-működtetőkre vagy harmadik felekre vonatkozó uniós vagy nemzetközi szabályoktól eltérő vasútbiztonsági vagy műszaki követelményeket tartalmazzák.
A nemzeti szabályok kétfélék lehetnek:

 • EU felé bejelentésre kötelezett szabályok, ezek a jogszabályok, vagy egyes, az EU által kijelölt vasúti műszaki előírások.
 • EU felé bejelentésre nem kötelezett, általános használatra bevezetett műszaki szabályok, ezek a vasúti műszaki előírások.

A nemzeti szabályokat állami szervek vagy az állam által felhatalmazott szakmai testület alkothat.
Új nemzeti jogszabály csak akkor készülhet:

 • ha az ÁME nem tér ki valamely alapvető körülményre vagy nyitott a kérdés;
 • ha megtörtént az ÁME alóli felmentés bejelentése;
 • ha meglévő rendszerekre alkalmazott olyan nemzeti szabályokról van szó, amelyek a járműhálózattal való műszaki összeegyeztethetőségét értékelik;
 • ha a vonatkozó, ÁME által nem tárgyalt különleges esetről van szó;
 • ha ideiglenes (baleset)megelőző intézkedésről van szó.

Megváltozik a hatósági hatáskörök megosztása az ERA (Európai Unió Vasúti Ügynöksége) és a nemzeti biztonsági hatóságok között, ami által átalakul a nemzeti biztonsági hatósági szerep.
A nemzeti biztonsági hatósági szerep az alábbi területen maradhat meg:

A cikk folytatódik, lapozás:123Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Alscher T. 4. vasúti csomag. Feladatok és újdonságok. Közlekedéstudományi Egyesület XXIII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban. Siófok, 2019. február 21
 • [2] Dr. Horvát F. Az EU IV. vasúti csomag műszaki pillére, változások a vasúti műszaki szabályozásban. MAÚT 2019. május 29.
 • [3] 1/2021. (I. 7.) ITM rendelete A Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról. Magyar Közlöny 3. szám
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2021 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©