A cikk szerzője:

Dr. Horváth Csaba Sándor történész, adjunktus
Széchenyi István Egyetem

A XX. század legnagyobb magyar vasúti katasztrófái (2. rész) – Herceghalom, Torbágy

A XX. század legnagyobb magyar vasúti katasztrófái cikksorozat első részének témája az 1916-os, rengeteg emberéletet követelő herceghalmi katasztrófa volt. Ennek folytatásaként e tanulmány a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonal Bia-Torbágy–Herceghalom „halálszakaszának” titulált részéhez kapcsolódóan két szerencsétlenséget mutat be. Mindkettőnek voltak halálos áldozatai, azonban eltérő okok miatt következtek be: az 1922-es kisiklás, míg az 1931-es merénylet miatt. Ezek az esetek gyakran járhatnak együtt halálos áldozatokkal, akár tömegszerencsétlenséggel is. A tragikus eseményeket a szerző – az első részhez hasonlóan – tényszerűen, primer források és eddig megírt szakirodalmak alapján dolgozta fel.

Valójában két egymás mellett álló völgyhíd épült ebben a szelvényben. Az első 1884-re készült el, míg a második – a robbantásnál érintett – híd 1898-ban, a kétvágányúsítás idején épült meg. A baleset után közvetlenül megtartott részletes hídvizsgálat alkalmával megállapították, hogy a völgyhídnak két hídszerkezete csak kisebb mértékben sérült, ezek helyreállítását haladéktala­nul megkezdték (3. kép). A helyreállítással egy időben a híd előtt és után mintegy 200 m-rel, a pályába ideiglenesen beépített két kitérő segítségével, a bal vágány forgalmát a jobb vágányra terelték. Így hétfő reggelre a másik vágány viaduktján már újraindult a forgalom [11].

3. kép. Nézelődők a katasztrófa helyszínén
Az is hamar kiderült, hogy mi okozta ezt a mérhetetlen katasztrófát. Egy 2 m mély, valóságos gránáttölcsér keletkezett a robbanás helyszínén, amelyet a mozdonyról lerobbant gőzkúp okozott. Egyértelművé vált, hogy merénylet okozta mindezt. A rendőrség megtalálta a pokolgép maradványait: két darab koszos villanydrótot, egy sárga mérőlécet, egy zseblámpa elemeit, vulkanizált (gumírozott) papírdarabokat, csövet és sárgaréz huzalt. A detonáció helyétől mintegy 65 lépésre egy levelet is találtak (4. kép), melyben ez állt: „Munkások! Nincs jogotok, hát mi majd kierőszakoljuk a kapitalistákkal szemben. Minden hónapban hallani fogtok rólunk, a mi társaink mindenütt ott vannak. Nincs munkaalkalom, hát majd mi csinálunk. Mindent a kapitalisták fizetnek meg! Ne féljetek, a benzin nem fogy el! (A fordító.)” [12]. Ebből minden kétséget kizárhatóan azt a következtetést lehetett akkor levonni, hogy a vonat ellen merényletet követtek el. Ugyanakkor a tettes kiléte egyelőre ismeretlen volt. Az aláírás is valószínűleg a félrevezetést szolgálta.

4. kép. A helyszínen talált levél fotókópiája (Forrás: Dr. Nemeskéri-Kiss Géza hagyatéka)
A közvélemény és a sajtó is a kommunisták művének tulajdonította az egészet. A robbantáshoz használt eszköz egy úgynevezett csőbomba volt, amely 1,5–2 kg-nyi, Salgótarjánból származó ekrazitot és két darab – bányákban használt – nitroglicerines gyutacsot tartalmazott. Ezeket egy berlini üzletben vásárolt 2 m-es csőben helyezték el. A vásárló erős akcentussal beszélte a németet, így a nyomozók szerint „az illető magyar kommunista szökevény”. Ennek tisztázása után a hatóságok azonnal nekiláttak a felelősök felkutatásának. A rendőrség előzetes véleménye alapján nem egy embert kellett keresni, hanem egy bűnszervezetet, hiszen az eset bonyolultsága és jól szervezettsége erre utalt: „a tettesek a robbantás végrehajtásánál nemcsak robbantás-technikai, hanem vasutüzemi szempontból is rendkivül nagy szakértelemről tettek tanubizonyságot”. Arra is fény derült, hogy a szerkezetet 22 óra 45 perc és 0 óra között helyezhették el, hiszen ekkorra már elment a grazi gyors, és ez volt a következő vonat. A külföldi elkövetőket sem zárták ki, vagy azt, hogy a merénylő azonnal elhagyta az országot. Ekkortájt Németországban, Romániában és Svédországban is előfordult hasonló terrorcselekmény [13].
A magyar politikai elitet is megrázta a merénylet. Károlyi Gyula miniszterelnök, Zsitvay Tibor, Keresztes-Fischer Ferenc és Gömbös Gyula miniszterek hétfőn tájékoztatták Horthy Miklós kormányzót a részletekről. Ennek következtében fokozott ellenőrzés kezdődött az országban, a kormány a nyomozás sikere érdekében 50 000 pengő pénzjutalmat is felajánlott, és kihirdette a statáriumot. Az áldozatok temetésére először Torbágyon (3 fő), majd 1931. december 17-én, a Vérmezőn (19 fő) került sor nemzeti gyász közepette, Horthy és az országos méltóságok rész­vételével. A MÁV külön megemlékezett saját halottjairól.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Nagy vasúti katasztrófa Herceghalom előtt. Uj Barázda, 1922. június 15., 134. szám, 1. o.
 • [2] A gráci gyorsvonat katasztrófája Herceghalom előtt. Budapesti Hirlap, 1922. június 15., 135. szám, 5. o.
 • [3] Kisiklott a budapest–gráci gyors­vonat. Ellenzék, 1922. június 17., 133. szám, 2. o.
 • [4], [11] Bencsik László: Száz éve következett be Herceghalomban a MÁV legtragikusabb balesete. In: Vasútgépészet, 2016, 2. szám, 45. o.
 • [5], [8] Nagy Tamás: Egy tragikus és egy ünnepélyes vasúti utazás 1916 telén. Belvedere Meridionale, 2015, 4. szám, 91–92. o.
 • [6], [9] Buskó András: Vasútépítés, vasúti katasztrófák Biatorbágyon és Herceghalmon. In: Horváth Imre – Palovics Lajos (szerk.): Biatorbágy „ezer” éve. Biatorbágy, Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, 2002, 110., 112. o.
 • [7], [12] Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylet, és ami mögötte van…. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1981, 10–11, 240–253. o.
 • [8], [13] Nemeskéri-Kiss Géza: A biator­bágyi vasúti völgyhidak története. In: Mélyépítéstudományi Szemle, 1983, 5. szám, 192. o.
 • [9] Ötvenezer pengő jutalmat kap, aki a torbágyi gaztett elkövetőinek nyomára vezet. Budapesti Hirlap, 1931. szeptember 15., 208. szám, 1. o.
 • [10], [2] Horváth Ferenc: Hazai és külföldi vasúti balesetek (1846–1975). Budapest, Közlekedési Dokumentációs Rt., 1995, 12–21, 25, 28, 93, 95–96, 394–396. o.
 • [11] Eredménnyel kecsegtet a nyomozás a biatorbágyi merénylet ügyében. Ujsag, 1931. szeptember 15., 208. szám, 1–2. o.
 • [12] Statárium vár a biatorbágyi aljas gyilkosra. 8 Órai Ujsag, 1931. szeptember 15., 208. szám, 2. o.
 • [13] Ötvenezer pengő jutalmat kap, aki a torbágyi gaztett elkövetőinek nyomára vezet. Budapesti Hirlap, 1931. szeptember 15., 208. szám, 3. o.
 • [14] Leipnik Márton technikust gyanu­sitják a torbágyi merénylettel. Budapesti Hirlap, 1931. szeptember 16., 209. szám, 1–2. o.
 • [15] Egyre több bizonyiték jut a rendőrség kezébe a biatorbágyi merénylők személyéről. Ujsag, 1931. szeptember 16., 209. szám, 2. o.
 • [16] Leipnik Mártont a robbanás előtt egy nappal Budapesten látták. Dunántúl, 1931. szeptember 17., 209. szám 1–3. o.
 • [17] Matuska Szilveszter bevallotta, hogy két társával együtt ő követte el a biatorbágyi és a jüterbogi merényletet. Budapesti Hirlap, 1931. október 13., 232. szám, 3–4. o.
 • [18] Matuskát hazahozzák. 8 Órai Ujság, 1931. október 15., 234. szám, 1. o.
 • [19] Matuska Szilveszter vasúti kataszt­rófák elhárítására találmányt küldött a szabadalmi hivatalhoz. Szentesi Napló, 1939. június 13., 132. szám, 5. o.
 • [20], [14] Bozsik Péter: Az attentátor. Matuska Szilveszter regénye. Pozsony, Kalligram, 2005, 167–180. o.
 • [21], [15] Vargyai Gyula: A biatorbágyi me­rénylet. Merénylet a merénylet ellen. Budapest, Hadtörténeti Levéltár, 2002. http://mek.oszk.hu/04900/04964/html/#d1e1924 (letöltési idő: 2018.04.29. 10:11)
 • [22] Wiesner Sándor: Hídrobbantás I. In: Biatorbágyi Krónika 2005, 3. szám, 24–25. o.; Wiesner Sándor: Hídrobban­­tás II. In: Biatorbágyi Krónika 2005, 4. szám, 28–29. o.
 • [23] Tótpál Judit: Javaslat a Viadukt (a biatorbágyi völgyhidak) felvételére a Biatorbágyi Értéktárba. Biatorbágy, Biatorbágy Város Önkormányzata, 2015, 2–3. o.
 • [24] http://www.pestmegye.hu/ertektar (letöltés ideje: 2019.03.11. 10:27)
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©