A cikk szerzője:

Tarján Ferenc műszaki ellenőr
mérnök szervezet

Az algyői vasúti Tisza-híd – A kezdetektől a TramTrain beruházásig

Az algyői vasúti Tisza-híd 150 éves történetében jelentős változásnak lehettünk tanúi az elmúlt években. A híd átépítését a Szeged–Hódmezővásárhely közötti TramTrain rendszerű vasúti/villamos közlekedés kiépítése tette szükségessé. Az eddig még hazánkban nem alkalmazott megoldás körültekintő, alapos előkészítést és kivitelezést tett szükségessé. Cikkünk a híd történetének bemutatása után az átépítés műszaki részleteit ismerteti. Az átépítést követő próbaterhelésről a későbbiekben tervezzük cikk közzétételét.

Az ártéri IV. és VIII. számú pillér alapozásának és falazatainak megerősítése

Az Eurocode előírásai szerinti mértékű indító- és fékezőerőkre való alkalmasság érdekében az ártéri szerkezetek fix saruit alátámasztó pillérek megerősítése is a kivitelezési munkák részét képezték. Ez a beavatkozás a kezdőponti négynyílású hídszerkezet esetében a IV. számú, míg a háromnyílású végponti szerkezet esetében, a saruáthelyezés következtében a VIII. számú pilléreket érintette. A megerősítés mind az alapozásokat, mind pedig a felmenő falazatokat is magában foglalta.
Az alaptestek esetében a pillérek meglévő keszonalapozása mellett, a pillérek négy „sarkából” induló, hídtengellyel párhuzamos résfalak kerültek lemélyítésre. A két-két elemből álló réstáblák 2,8 × 0,6 m alapterületűek és 22,5 méter mélyen nyúlnak a talajba. A pillérek körül kialakított, a résfaltáblákat összefogó gerenda H alakú és 19,20 × 16,10 méter befoglaló méretű. A VIII. számú pillér jobb oldalán a résfaltábla vasalásának elhelyezését a 3. ábrán láthatjuk.

3. ábra. Résfaltábla armatúrájának elhelyezése
Az alapozást követően az érintett két pillér falazatát vasbeton köpennyel erősítették meg. A meglévő pilléreket körbeölelő kéreg a szerkezeti gerendánál a IV. pillér esetében 30,5 cm, a VIII. falazatnál 28,0 cm vastag, míg az összefogó gerendánál 76 és 55 cm. Az új vasbeton kéreg és a meglévő falazatok együttdolgozását bekötő tüskék biztosítják. A közelítőleg 1:20-as hajlású külső látszó köpenyfelületet a kivitelező egyedi acélmerevítésű zsaluállvány összeállításával alakította ki. A IV. pillér vasbeton köpenyezése és az ehhez készült egyedi zsaluzatot a 4. ábra mutatja.
A befejezéséhez közeledő felújítás, megerősítési munkák másik nagy csoportjába a hosszú távon kedvezőbb üzemeltetési, fenntartási igények érdekében elvégzett beavatkozások sorolhatók.

4. ábra. A IV. pillér köpenyezési munkái
Az ártéri hídszerkezetek vasúti felépítményének átépítése Edilon rendszerűre

A hídon végzett munkák egyik legmeghatározóbb része a két, 1976-ban átadott ártéri szerkezet korábbi közvetlen, egyedi acéllemezes sínleerősítésének kiváltása 54 rendszerű Edilon felépítménnyel. Az átalakítással a teljes hídon egységes, homogén vasúti felépítmény jött létre. Az új rugalmas ágyazású, kiöntött felépítmény kialakításához első lépésben a korábbi 48 rendszerű felépítményt el kellett bontani, az egyedi kialakítású alátétlemezekkel együtt. Ezt követően kerülhetett sor az üzemi előregyártással készült acél Edilon vályúk elhelyezésére az ortotróp pályalemezen. Az Edilon vályúk felfúrásánál több esetben nehézséget okozott a meglévő korábbi leerősítéshez kapcsolódó furatok, illetve a kereszttartók, valamint a merevítőbordák elhelyezkedése is. Ezekben az esetekben a szerkesztési szabályok betartása érdekében – a tervező bevonásával – az új furatok áthelyezése, illetve a meglévő furatok befoltozása (feltöltése) is szükségessé vált. A kezdőpont felőli ártéri szerkezet átalakított pályalemezét az 5. ábrán láthatjuk az Edilon vályúkkal.

5. ábra. Edilon vályúk a híd pályalemezén 

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén. Főszerkesztő: Kiss Józsefné. Vasúti Hidak Alapítvány; 2009.
  • [2] Szeges-Rókus elágazás (bez.). Hódmezővásárhely Népkert (bez.) vonalszakasz nagyvasúti munkáinak projektspecifikus műszaki kötete. NIF Zrt.; 2017.
  • [3] „1672+54 – 1668+12 hm szelvényben lévő algyői Tisza-híd felújítása” megnevezésű kiviteli tervdokumentáció műszaki leírása. Felelős tervező: Jaczó Zoltán. Jaczó Mérnöki Kft.; 2018.
  • [4] Technológiai Utasítás: 1672+54 - 1668+12 hm szelvényben lévő algyői Tisza-híd részleges korrózióvédelmi felújítási munkái. Készítette: Buzás Györgyi. Swietelsky Vasúttechnika Kft.; 2018.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©