A cikk szerzője:

Gönczi Emese építőmérnök ügyvezető igazgató
Geosynthetic Kft.

Szatmári Tamás alkalmazásmérnök
Low and Bonar Hungary Kft.

Geoműanyagok alkalmazása a vasúti alépítményi földműben (1. rész) – A nem szőtt geotextíliák funkciói

Cikksorozatunkkal az a célunk, hogy a mindennapokban hasznosítható segédletet állítsunk össze az alépítményi munkáknál használt geoműanyagok alkalmazásához. Szeretnénk megismertetni a geoműanyagok alkalmazási feltételeit, megkönnyíteni kiválasztásukat a megjelent D.11-es Utasítást követve tervezői, kivitelezői és üzemeltetői oldalról. Sorozatunk bemutatja a leggyakrabban használt geoműanyagokat a nem szőtt geotextíliáktól kezdve az erősítő feladatot ellátó geoműanyagokon át egészen a speciális területeken alkalmazottakig. Az első részben a nem szőtt geotextíliák vasúti alépítményben betöltött funkcióit követjük végig a D.11-es Utasítás alapján, a funkció szerinti megfelelő minőségű termék kiválasztási menetének, befolyásoló tényezőinek és elő­írásainak bemutatásával.

A vasúti felépítmény hosszú távon fenntartható megfelelő minőségének egyik legfontosabb alapfeltétele az alépítmény geotechnikai szempontból műszakilag kifogástalan állapota. Ennek teljesüléséhez a tervezők, kivitelezők és üzemeltetők egyik legfőbb eszköze az újonnan kiadott D.11-es Utasítás ismerete és alkalmazása.
Az új D.11-es utasítás egyik legfőbb célja a geotechnikai minőség emelése mind a tervezési, a kivitelezési, mind pedig a karbantartási tevékenységben, amelynek legfontosabb sajátosságai az alábbiak:

  • az új és bevált európai műszaki szabályozások beillesztése az utasításba;
  • a legújabb technológiák beépítése, azok feltételrendszerének szabályozása;
  • az útügyi műszaki előírás-sorozat ide vonatkozó elemeinek beépítése, tehát a közúti és a vasúti földmunka építési gyakorlatának közelítése;
  • valamint a geoműanyagok korszerű funkcióin, alkalmazási körein, jellemzőin és követelményein alapulva az azoknak megfelelő tervezési részletek definiá­lása az utasításban.

A fentiek alapján a szakmában legismertebb és minden bizonnyal a leggyakrabban alkalmazott geoműanyag, a nem szőtt geo­textília (1. ábra) tervezési alapelveit is valamelyest átdolgozták, követve ezzel a nemzetközi tendenciát, továbbá figyelembe véve a sebesség és tengelyterhelés emelésével együtt járó szigorúbb követelményeket.

1. ábra. Nem szőtt geo­textíliák

Funkciók a vasútépítésben

A nem szőtt geotextíliáknak több fontos funkciójuk is lehet a vasúti alépítményben, amely funkciót (vagy funkciókat) azok betervezése során az első lépésként kell megállapítani, hogy ezek alapján a számszerűsített követelményeket és releváns paramétereket ki tudjuk választani. A leggyakoribb ilyen funkciók a vasútépítésben az elválasztás, a szűrés, a drénezés, valamint a védelem. Ezek tervezésével kapcsolatban a D.11-es Utasítás 8.6.2-es pontja ad részletes útmutatást. A felsorolt funkciókat kiterjesztve az adott beépítési környezetben egyszerre több funkció (alkalmazási kör) is szerephez juthat.
A nem szőtt geotextíliák „egyszerűségéből” adódóan az esetek többségében a feladat és a beépítési körülmények ismerete elegendő ahhoz, hogy megadjuk a kívánt követelményeket és minimális paramétereket, ezért cikkünkben azokat a funkciókhoz kapcsolva tárgyaljuk. A D.11. Utasítás megfogalmaz egy fontos követelményt a geoműanyagokkal kapcsolatban, és ez a geotechnikai megfelelőség, tehát az alkalmazási körből eredő funkciók teljesítése, amelyet a méretezés és konstruk­ciós kialakítás, illetve a megfelelő beépítési módszer biztosít.

Elválasztás és szűrés

Általánosan bevett javítási módszer az ágyazati rétegek feliszapolódására, rétegvastagságuk nemkívánatos csökkenésére a rendszeres karbantartás, ami elsősorban a sínek megemelését és a zúzottkő ágyazat rostálását, utánpótlását igényli. A megfelelő minőségben beépített nem szőtt geotextíliák az elválasztó és szűrési funkciójuk segítségével meggátolják a szerelvények kerekei okozta dinamikus függőleges terhek hatására történő finom talajszemcsék ún. felúszását, ezzel segítik, hogy a zúzottkő ágyazat megtartsa teherbírását és szabad vízelvezető képességét (2. ábra).

2.  ábra. Feliszapolódott ágyazat, az elválasztás és szűrés hiánya (Fotó: Dr. Fischer Szabolcs)
A nem szőtt geotextília az elválasztás funkciót akkor teljesíti, ha a beépítés során (valamint természetesen annak tervezési élettartalma során) működő hatások nem szakítják el vagy nem lyukasztják át. E célból a nem szőtt geotextíliákat robusztussági (GRK) kategóriákba sorolhatjuk, méghozzá azok átszakítási ellenállása és területi sűrűsége alapján.

A cikk folytatódik, lapozás:123Következő »

Irodalomjegyzék

  • A D.11. Utasítás. Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása, I. kötet, 2014, MÁV Zrt.
  • Dr. Horvát Ferenc (2016): A vasúti alépítmény legfontosabb minőségi követelményei a D.11. Utasítás alapján. Minnotech 2016 Konferencia.
  • Dr. Fischer Szabolcs, Eller Balázs, Kada Zoltán, Németh Attila: Vasútépítés. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2015, 331 p., ISBN: 978-615-5298-68-4.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©