A cikk szerzője:

Kulcsár Nárcisz egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem, Győr

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

Rugalmas ágyazású kiöntött csatornás vasúti felépítmény (2. rész) – Rugalmas síncsatorna-kiöntések numerikus modellezése

A vasúti közlekedéssel szemben támasztott fokozódó követelményeknek köszönhetően (zaj- és vibrációs terhelés, élettartam költségek) hazánkban is egyre nagyobb tért hódítanak a kiöntött síncsatornás felépítmények. Ezeket itthon elsősorban hidakon, útátjárókban, alagútban, valamint közúti vasúti pályákban alkalmazzák. Gyakorlati tervezésük jelenleg költséges laborvizsgálatok alapján történik, egy-egy variáns vizsgálatával. Optimalizálásukkal általában nem foglalkoznak, pedig a helyesen megválasztott paraméterek jelentős költségmegtakarításhoz, a környezeti terhelési követelmények pontosabb teljesítéséhez vezethetnek.

 

A modellt 96,18 [kN] nagyságú hosszirányú erővel terheltük, és vizsgáltuk a kialakuló elmozdulás nagyságát. A futtatás eredményeit a 4. ábra szemlélteti.

A dr. Kazinczy László és az általunk kapott eredményeket a 3. és a 4. táblázat foglalja össze.

 

A fenti eredmények tükrében beláthatjuk, hogy a VEM modellezés által szolgáltatott eredmények megfelelően közelítik a va­lós labormérések eredményét (8%-nál nagyobb eltérés nem volt tapasztalható a vizsgált esetben), így az optimalizálás elvégzéséhez megfelelő kiindulási alapot jelentenek. További kutatást igényel a mo­dell méretének helyes megválasztása, va­la­mint a kiöntőanyagok pontos viselkedésének feltárása különböző feszültségszintek mellett. 

35GPB r. sínnel kialakított szerkezet vizsgálata

Dr. Horvát Ferenc és dr. Németh György 2004. április 26-án kelt hazai megfelelőségi igazolásukban [4] hivatkozzák meg az Edilon cég R3830 számú vizsgálati jelentését. A vizsgálatok során 35GPB sínnel és VA–60 N anyaggal kialakított próbatestet alkalmaztak. 

A síncsatorna szélessége 170 mm, magassága 97 mm volt. A síntalp alatt az aláöntés vastagsága 15 mm. A próbatest hossza 300 mm. Az elkészült modell az 5. ábrán látható.

5. ábra. A modellezett síncsatorna (35 GPB)

A függőleges statikus rugóállandó vizsgálatánál 300 mm hosszú síkbeli alak­vál­tozási állapotban lévő tárcsát model­lez­tünk, melyet 22,5 [kN] nagyságú füg­gő­leges erővel terheltünk le. A tárcsa el­moz­dulásait a 6. ábra szemlélteti.

A kapott eredményeket az 5. táblázat foglalja össze.

Az eredmények alapján meghatároztuk a függőleges statikus rugóállandó értékét egy 300 mm-es próbatestre. A kapott eredményeket a 6. táblázat foglalja össze.

A vizsgált esetben az eltérés a mért eredménytől 15,1%. A Ts52 r. sínnel folytatott vizsgálatok rámutattak arra, hogy két mérés átlagtól való eltérése valós esetben is 12,4% és 13,4%. Ezek alapján megállapítható, hogy az alkalmazott modell viselkedése jól közelíti a valós szerkezet vi­selkedését.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] V. L. Markine, A. P. de Man, S. Jova­novic, C. Esveld: Optimum design of em­bedded rail structure of high-speed lines.
  • [2] Dr. Kazinczy László: Sínszálak ágyazásának és rögzítésének körülményei a burkolt közúti vasúti vágányoknál. Előadás. Szeged, 2013. április 10.
  • [3] Major Zoltán: Rugalmas ágyazású kiöntött csatornás vasúti felépítmény (1. rész) – A síncsatorna kiöntőanyag jellemzőinek meghatározása. Sínek Világa, 2013/6.
  • [4] Dr. Horvát Ferenc, dr. Németh György: Hazai megfelelőségigazolás – 35GPB (35LPG) sínekkel kialakított, Edilon tí­pu­sú kiöntött síncsatornás közúti vasúti vágány kísérleti szakaszának építésére. Győr, 2004. április 26.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©