A cikk szerzője:

Kulcsár Nárcisz egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem, Győr

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

Rugalmas ágyazású kiöntött csatornás vasúti felépítmény (2. rész) – Rugalmas síncsatorna-kiöntések numerikus modellezése

A vasúti közlekedéssel szemben támasztott fokozódó követelményeknek köszönhetően (zaj- és vibrációs terhelés, élettartam költségek) hazánkban is egyre nagyobb tért hódítanak a kiöntött síncsatornás felépítmények. Ezeket itthon elsősorban hidakon, útátjárókban, alagútban, valamint közúti vasúti pályákban alkalmazzák. Gyakorlati tervezésük jelenleg költséges laborvizsgálatok alapján történik, egy-egy variáns vizsgálatával. Optimalizálásukkal általában nem foglalkoznak, pedig a helyesen megválasztott paraméterek jelentős költségmegtakarításhoz, a környezeti terhelési követelmények pontosabb teljesítéséhez vezethetnek.

 

Végül 300 mm vastag lemezmodellen megvizsgáltuk a hosszirányú erőhatással szembeni ellenállás mértékét. A kialakult elmozdulást a 7. ábra szemlélteti. A kapott eredményeket a 7. és a 8. táblázat foglalja össze.

A fenti eredmények tükrében belátható, hogy a VEM modellezés által szolgáltatott eredmények jól közelítik a valós labormérések eredményét (~15% körüli legnagyobb eltérés volt tapasztalható a vizsgált esetben), így az optimalizálás elvégzéséhez megfelelő kiindulási alapot jelentenek. További kutatást igényel a modell méretének helyes megválasztása, valamint a kiöntőanyagok pontos viselkedésének feltárása különböző feszültségszintek mellett.

6. ábra. Függőleges alakváltozás a tárcsamodellen (35GPB)

7. ábra. Hosszirányú alakváltozás a lemezmodellen (35GPB)

Összefoglalás

Cikkünkben olyan módszert mutattunk be, melynek alkalmazásával kiöntött síncsatornás vágányszerkezetek rugalmas vi­selkedését megfelelő pontossággal lehet modellezni. A modellezés eredményességének szemléltetésére két laborvizsgálat eredményeit hasonlítottuk össze a VEM modell eredményeivel. Bebizonyosodott, hogy a modellek által szolgáltatott adatok jó kiindulási alapot nyújtanak a kiöntött síncsatornás szerkezetek optimalizálásához. Az optimalizáláshoz szükséges adatok egy része áll csak rendelkezésünkre, ezért, kivitelezői és üzemeltetői adatok alapján, további kutatást igényel az optimalizá­lási tényezők megállapításához szükséges megfelelő súlyszámok meghatározása.

 

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

  • [1] V. L. Markine, A. P. de Man, S. Jova­novic, C. Esveld: Optimum design of em­bedded rail structure of high-speed lines.
  • [2] Dr. Kazinczy László: Sínszálak ágyazásának és rögzítésének körülményei a burkolt közúti vasúti vágányoknál. Előadás. Szeged, 2013. április 10.
  • [3] Major Zoltán: Rugalmas ágyazású kiöntött csatornás vasúti felépítmény (1. rész) – A síncsatorna kiöntőanyag jellemzőinek meghatározása. Sínek Világa, 2013/6.
  • [4] Dr. Horvát Ferenc, dr. Németh György: Hazai megfelelőségigazolás – 35GPB (35LPG) sínekkel kialakított, Edilon tí­pu­sú kiöntött síncsatornás közúti vasúti vágány kísérleti szakaszának építésére. Győr, 2004. április 26.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©