A cikk szerzője:

Fonyó Sándor PL vezetőmérnök
MÁV Zrt.

Megszűnt főnökségek (5. rész)* – Veszprémi Pályafenntartási Főnökség

A Veszprémi Pályafenntartási Főnökség fennállása alatt folyamatos változásokon ment keresztül. Neve az idők folyamán többször is változott. Megalakulásakor az Osztálymérnökség, később Pályafenntartási Főnökség, Pályagazdálkodási Főnökség, majd ismét az Osztálymérnökség nevet kapta. A Szombathelyi Üzletvezetőség (később Igazgatóság) területén a Zalaegerszegi és a Veszprémi Főnökség működött egy székhellyel, azzal, hogy a veszprémi a megalakulásakor ideiglenesen Enyingen székelt. A veszpré­mi osztálymérnökség megalakulása 1896. augusztus 11-én történt, a Győr–Jutas (Veszprém)–Újdombóvár HÉV-vasútvonal–Győrszabadhegy–Bakonyszentlászló-vonalszakasz megnyitásakor.


A főnökség területén két térségben, Várpalotán és Ajkán volt kiterjedt iparvágány-hálózat: Várpalota állomáshoz kapcsolódva a péti nitrogénművek új és régi gyára, a várpalotai szénbányák S. I. akna és cseri rakodó, inotai hőerőmű, inotai timföldgyár. Az iparvágányok hossza elérte a 40 km-t. Ajka állomásból ágaztak ki az úgynevezett bányavasutak, itt a felsőcsingeri és alsócsingeri szénbányák a halimbai, nyirádi bauxitbányák. A timföldgyárból naponta két szerelvény timföldet szállítottak a Szovjetunióba. A két állomás nagy teherforgalmat bonyolított le.
Az osztálymérnökök, PFT-főnökök, vezetőmérnökök (a teljesség igénye nélkül) az 1–3. táblázatban olvashatók.


A pályagazdálkodási főnökség szakaszmérnökei az 1998. évi állapotnak megfelelően a 13. ábrán láthatók.
2003-ban két évre a pályagazdálkodási főnökségekből ismét osztálymérnökségek lettek. 2003 végén megszűnt a Pápai Osztálymérnökség, amely területének egy része a Veszprémi Osztálymérnökséghez került.
Osztálymérnökség vezetője: Károlyi János, vezetőmérnök: Zuggó Csaba.
A pályamesteri szakaszok vonalai és székhelyei több esetben változtak.

13. ábra. A Veszprém Pályagazdálkodási Főnökség szakaszmérnökei 1998-ban
Pályamesteri szakaszok:
Sárszentmihály (1960 márciusában meg­szűnt) pályamesterei voltak: Debreceni József, Németh Sándor, Farkas István, László Károly, Gergely József, Budai Gyula.
Várpalota: Gárdosi Gyula, Szűcs Miklós, Ekler József, Zsolnai Gyula, Horváth László.
Pétfürdő, 1947–1960: Pintér Sándor, Csuti István.
Hajmáskér, 1977.04.01-ig: Nagy Ele­mér, Finta Béla, Hargitai István, Firisz József, Sóvári János, Szeberényi János.
Veszprém, 1972-ig: Somos Pál, Király Sándor.
Veszprém-külső (Jutas): Virág József, Mészáros Dénes, Mai Ferenc, Borka Gyula, Kocsis József, Fazekas Gyula.
Veszprém, 1972-től: Király Sándor, Horváth László.
Városlőd-Kislőd, 1977.04.01-ig: Mikes Ernő, Zsolnai Gyula, Szabó Gyula, Szabó István.
Ajka: Tóth Lajos, Kecskés László, Heffler Jenő, Lendvai Ferenc.
Boba, 1977.04.01-ig: Bánkorsós Béla.
Balatonfőkajár, 1977.04.01-ig: Be­ne­dec­ki József.
Berhida, 1977.04.01-ig: Balogh Ernő.
1977.04.01-én megalakultak a főpályamesteri szakaszok:
Várpalotai főpályamester: Ekler József 1984.08.01.-ig, utána Cser Tibor. Pályamesterek: Cser Tibor 1984.08.01-ig, Szeberényi János, Balogh Ernő, Benedecki József, Gergely József, Zsolnai Gyula.
Veszprémben 1977.04.01.–1978.11.01-ig, utána Zirc főpályamestere: Horváth László, pályamesterek: Kovács Kálmán, Tátrai József, Hefler Jenő.
Zircen 1978.11.01-től 1988.12.31-ig főpályamester: Horváth László. Pályamesterek: Kovács Kálmán, Tátrai József, Hefler Jenő.
1989.01.01-től főpályamester: Hefler Jenő. Pályamesterek: Horváth László, Farsang Róbert.
Ajka főpályamestere Szabó István, Róth János, Kecskés László, Böröcz Sándor.
Veszprém GMPSZ: Polgár József, Sóvári János.
1993-ban a pályagazdálkodási főnökségek megalakulása után:
Várpalota főpályamestere: Cser Tibor. Pályamesterek: Szeberényi János, Sevinger István, Szabó Gyula, Rába Árpád.
Ajka főpályamestere: Böröcz Sándor. Pályamesterek: Tóth Tamás, Buzás Gábor, Németh Sándor.
Balatonfüred főpályamestere: Polgár József. Pályamesterek: Kuti Zoltán, Tóth Imre, Nagy Lajos, Budai Zoltán.
Tapolca főpályamestere: Szabó Sándor. Pályamesterek: Kanics István, Bartók László, Bujtor Ferenc, Simon Károly.
2000-ben Várpalota főpályamestere: Cser Tibor. Pályamesterek: Szeberényi János, Sevinger István, Verebélyi Antal.
Ajka főpályamestere: Böröcz Sándor. Pályamesterek: Buzás Gábor, Németh Sándor.
Balatonfüred főpályamestere 2001.12. 31.-ig: Polgár József, utána Budai Zoltán. Pályamesterek: Kuti Zoltán, Tóth Imre, Nagy Lajos.
Tapolca főpályamestere: Szabó Sándor. Pályamesterek: Simon Károly. Antal Zoltán, Bartók László.
2004-ben az osztálymérnökség főpályamesteri szakaszai:
Várpalota főpályamestere: Cser Tibor. Pályamesterek: Sevinger István, Verebélyi Antal.
Ajka főpályamestere: Böröcz Sándor. Pályamesterek: Buzás Gábor, Németh Sándor.
Balatonfüred főpályamestere: Budai Zoltán. Pályamesterek: Kuti Zoltán, Tóth Imre, Berta Attila.
Veszprémvarsány főpályamestere: Radányi Károly. Pályamesterek: Petröcz Sándor, Horváth László, Farsang Róbert.
Pápa főpályamestere: László István. Pályamesterek: Józsa Zoltán, Mészáros Géza, Kálé Szilárd, Károlyi János.
Csorna főpályamestere: Hanczmann Károly. Pályamesterek: Tóth Péter. Baranyai Péter.
Sárvár főpályamestere: Németh Péter. Pályamester: Pintér Istvánné.
A pályafenntartási főnökségen az országban másodikként 1961-ben alakult meg a gépesített mozgó pályamesteri szakasz (GMPSZ). A GMPSZ közel 30 évig „bocipullmanból” átalakított úgynevezett zöld kocsikkal járta a főnökség vonalait és végezte el a nagyobb karbantartási és felújítási munkákat. Az 1980-as évek közepétől költözött utolsó helyére, Veszp­rém felvételi épületétől a városközpont felé mintegy 200 méterre, ahol 1993-ban felszámolták. Ezt követően létszámát szervezetileg a várpalotai főpályamesteri szakaszhoz helyezték át. A GMPSZ várpalotai állomáshelye a 14. ábrán látható.
2005 tavaszán, Károlyi János osztálymérnökség-vezető nyugdíjba vonulásával egy időben véglegesen megszűnt Vesz­p­rémben az osztálymérnökség. Ezután a szombathelyi területen már csak egy „főnökség” maradt Szombathelyen. 2005-től különböző elnevezésű alosztály elnevezéssel, mára újra pályafenntartási főnökség elnevezéssel.
A Szombathelyi Pályafenntartási Főnökség munkatársai tisztelettel emlékeznek az egykori Veszprémi PFT minden dolgozójára, vezetőire. Napi munkánkat az ő tudásukat is hasznosítva igyekszünk úgy végezni, hogy méltók legyünk elődeink 1896–2005 közötti, 109 éves helytállásához.

14. ábra. A gépesített mozgó pályamesteri szakasz szerelvénye Várpalota állomáson az 1960-as évek végén

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

  • [1] Pammer László: A vasútépítés és fenntartás 150 éve Északnyugat-Magyarországon 1846-1996. MÁV Rt.,1996.
  • [2] Dr. Horváth Ferenc: A Magyar vasútépítési és fenntartási szervezetének története (1827-2004) II. kötet (1945-2004). MÁV Rt. Vezérigazgatóság, 2005.
  • [3] Rege Béla: Sentab csövek alkalmazása vasúti védőműtárgyként. Sínek Világa,1973/2,60.o.
  • [4] Rege Béla: Vasúti áteresz építése SENTAB csőelemekből. Mélyépítéstudományi szemle,1974/10.474-479.o.
  • [5] Vaszary Balázs: Dr. Vaszary Pál 90 éves. Balatonfüredi Napló,2014.3. szám.
  • [6] Dr. Nemeskéri Kiss Géza: A hazai beton és vasbeton vasúti hidak építése a kezdetektől 1985-ig. Vasbetonépítés 2005/2
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©