A cikk szerzője:

Tóth Axel Roland osztályvezető
MÁV Zrt.

Nagyfolyami vasúti hidak alépítményei (1. rész) – Jellemző alépítményi hibák

Magyarország vasútvonalainak átjárhatósága szempontjából kiemelt stratégiai jelentőségűek a Duna- és a Tisza-­hidak. A nagyfolyami jelleg miatt általánosságban a 65–120 m támaszközű hidak koros alépítményei, eltakart alaptestei fokozott figyelmet és adott esetben megelőző beavatkozásokat igényelnek. A meghibásodás javításának tervezése, a megfelelő műszaki tartalom megválasztása céljából elengedhetetlen a jellemző hibák ismerete, illetve hasznos lehet a már elvégzett beavatkozások összefoglalása, értékelése. Ennek érdekében a Vasutak Együttműködési Szervezete, az OSZZSD V. Infrastruktúra és Jármű Bizottság 2015. évi, Alépítmény és műtárgyak című szakértői értekezletére készített információs anyag alapján összeállított cikksorozat első része a nagyfolyami hidak jellemző meghibásodásait, hibáit foglalja össze.


Összességében kijelenthető, hogy a XIX. század végén és a XX. század elején épült nagyfolyami hídjaink pillérei, hídfői a mai napig „szolgálatban vannak”. Különösen igaz ez a víz alatti részekre: az át- és újjáépítések során meglévő idő-, anyag- és forráshiány miatt igyekeztek minél jobban felhasználni a meglévő alépítményeket, illetve minimalizálni az azon végrehajtandó beavatkozásokat.

2. ábra. A keszonalapozási módszerEnnek eredménye egyebek között az, hogy a pillér- és nyíláskiosztások gyakorlatilag a mai napig változatlanok (2. táblázat). A rácsos szerkezetű mederszerkezetek nagyobb támaszközei 100 m körül alakulnak, míg az ártéri szerkezetek helyenként rácsos, máshol gerinclemezes kialakításúak, akár az 50 m támaszközt is meghaladva. A felszerkezetek statikai váza általában változott. A kéttámaszú tartókat az évtizedek során fokozatosan váltották fel a folytatólagos többtámaszú tartók, melyek a felszerkezetre nézve kedvezőbb erőjátékot eredményeztek, azonban az alépítményre legtöbb esetben nagyobb vízszintes erőket adtak át.

Alépítményi kérdések, problémák

Amint az a történeti áttekintésből kiderült, nagyfolyami hídjaink víz alatti részeinek kora jellemzően meghaladja a 100 évet.
Valamennyi ilyen híd esetében a századforduló körül épült keszonok alkotják a mederpillérek alapozását (2. ábra). Az alapozási módszer lényege, hogy a meder­fenékre egy alul nyitott süllyesztőszekrényt helyeznek, melyben egy aknacsövön keresztül túlnyomásos munkakamrát hoznak létre (felül lég- és anyagzsilippel elzárva a külvilágtól). A túlnyomás hatására a víz kiszorul a munkakamrából, ahol így a föld száraz körülmények között kitermelhető és – a zsilipeken át – üríthető. A kitermeléssel párhuzamosan a süllyesztőszekrény tetején fokozatosan építik a kőfalazatot. A föld kitermelésével és az önsúly növekedésével a szekrény fokozatosan süllyed a mederfenék alá. A terv szerinti alapozási szint elérésekor a munkakamrát és az aknacsövet kibetonozták.


A kor műszaki fejlettségének megfelelő módszerrel épült alapozásokat, illetve az arról induló felmenő falakat több behatás érte, illetve éri, és ez a meghibásodásukhoz vezethet:

  • A víz alatti részek közvetlenül és folyamatosan a folyami áramok (víz és hordalék) romboló hatásának vannak kitéve, ami a szerkezet kimosódását, üregesedését idézheti elő (fuga, magbeton).
  • A pillérek körül kialakuló örvények a mederfenéken kimosást, mederelfajulást okozhatnak, ennek következtében csökkenhet a támaszok befogási hossza.
  • A hordalék, a jégzajlás, az esetleges hajó­ütközés a felületi rétegeket (burkolat, őrfal, keszon acélköpenye) károsíthatja.
  • A felmenő falak javítása, helyreállítása során beépített anyagok jellege, minősége, valamint a beépítési technológia meglehetősen heterogén, de mindenképpen kontrollálatlan volt. Emiatt az inhomogén pillérek például hajóütközéssel szembeni ellenállása, a nyírási teherbírás, a csorbulással szembeni felületi szilárdság kérdéses.
  • A folytatólagos többtámaszú tartók elterjedésével a fix támaszoknál figyelembe veendő fékezőerő jelentősen megnőtt a hatásszakaszok növekedése, valamint a vonatkozó szabványelőírások változása miatt. Az eredetileg kéttámaszú tartók viselésére épített, koros pillérek alapozás-felmenő fal kapcsolata ezen erők (hajlításból eredő húzás) felvételére nem alkalmas.
A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©