A cikk szerzője:

Tóth Axel Roland osztályvezető
MÁV Zrt.

Nagyfolyami vasúti hidak alépítményei (3. rész) – A Tisza-hidak alépítményi hibáinak helyreállítása

Az első részben a nagyfolyami hidak jellemző alépítményi hibáit, illetve meghibásodásait ismertette a szerző. A meghibásodások vizsgálata, javításuk tervezése, illetve a megfelelő műszaki tartalom megválasztása szempontjából elengedhetetlen a már eddig elvégzett beavatkozások összefoglalása, értékelése és közreadása. Ebből a célból az OSZZSD V. Infrastruktúra és Jármű Bizottság 2015. évi, Alépítmény és műtárgyak témájú szakértői értekezletére készített információs anyag alapján összeállított cikksoro­zat második része a Duna-hidak 110–140 éves, míg ez a harmadik rész a Tisza-hidak 110–130 éves alépítményi szerkezetein a közelmúltban elvégzett beavatkozások leírását, a tapasztalatok összefoglalását tartalmazza.

A kivitelező Antikorr Kft. a vasszerelést – a szűk munkatér miatt – előregyártva, egyben emelte be (6. ábra). A betonozás, a kent szigetelés felvitele (7. ábra), a földvisszatöltés, majd a tömörítés után a szádpallókat kihúzták, míg a feszítőelemek feszítése (8. és 9. ábra) után a kábelcsatornákat cementhabarccsal kiinjektálták.

8. ábra. A keresztirányú Dywidag-rudak feszítése9. ábra. Az elkészült megerősítés

A IV. számú pilléren végzett erősítésen felül – még 2006-ban – elkészült a fix sarukat alátámasztó pillérek befogási hosszának RENO matrac terítéssel és vízépítési kőszórással történő növelése.

Szolnoki Tisza-híd, 2014–2015

Előzmények

Az 1857-ben forgalomba helyezett, fajármokon nyugvó híd kiváltására épített második híd pillérkiosztása már a mai hídszerkezetével azonos volt, 4 × 38,90 + 2 × 95,50 + 38,90 m támaszközökkel. A medret két szerkezettel hidalták át. Ezek kéttámaszú, kétvágányú, félparabola-alakú, egyszeres rácsozású főtartók voltak.
Az alapozási munkák során pneumatikus módszerrel építették a mederközépen lévő és a bal parti mederpilléreket. A jobb parti mederpillért facölöpökkel alapozták, míg az ártéri pillérek alapjait kútalapozással készítették. A hídfők facölöpökre támaszkodnak. A rendkívül hi­deg időjárás, valamint a tavaszi árvíz nehezítette alépítményi munkákat 1888. június 26-án fejezték be. Az alapozásba összesen 6400 m3, a falazatokba 2800 m3 anyag épült be.
A hidat 1939-ben átépítették, mert olyan károsodásokat észleltek rajta, amelyek miatt jelentős forgalomkorlátozást kellett bevezetni: 1939-től csak egyirányú forgalmat engedélyeztek a hídon. A mederszerkezetek helyére – a falazatok változtatása nélkül – folytatólagos, háromtámaszú, egyvágányú rácsos hídszerkezetet építettek 2 × 95,50 m támaszközzel. A mederhidat 1944 októberében felrobbantották, ennek következtében a híd valamennyi alátámasztása elpusztult. A középső mederpillér oldalra dőlt, a szélső mederpillérek alapjukig, az ártéri pillérek a terepszintig megsemmisültek.
1945 telén az acélszerkezetek roncsai­nak kiemelésével és a falazatok romjai­nak elbontásával megkezdődött a híd újjáépítése. A mederhíd középső pillérét – az épen maradt rész felhasználásával – a falazat alapjára támaszkodó, 70 cm vastagságú vasbeton köpennyel vették körbe, azaz abroncsként fogták össze a kőburkolású pillért. A falazat és a köpeny együttdolgoztatása érdekében a régi pillértestet 4,0 m mélységig visszabontották, és két merevítőbordát betonoztak a pillér hossztengelyébe épített vasbetonszerkezeti kövek alá. Az ártéri nyílások felmenőfalazatát magasabbra kellett építeni, mert a korábbitól eltérő kialakítású – a támaszok közelében csökkenő magasságú gerinc­lemezes – főtartók épültek be. Az újjáépített hidat 1947-ben helyezték forgalomba (10. és 11. ábra). A híd teherbírása 2 × (7 × 25 t) + 8 t/m terhelés volt.

10. ábra. A szolnoki Tisza-híd vázlata11. ábra. A szolnoki Tisza-híd 2014–15-ben átépített szerkezetei
A 2014-ben megkezdett átépítés eredetileg a meglévő hídszerkezetek megtartásával és új, ortotróp pályalemezek beépítésével számolt, nyílt pályás helyett rugalmas kiöntésű hosszvályús pályaátvezetéssel. E megoldásnál a kivitelezési technológiát alapvetően meghatározta volna, hogy a mederhíd kétvágányú szerkezetén a vágánytengelyek tengelytávolsága 4,00 m, azaz az átépítés csak teljes forgalomkizárás vagy komoly sebességkorlátozás és elhúzódó munkavégzés mellett lett volna biztonságosan megvalósítható.
Fentiek miatt végül a mederhíd áthidaló felszerkezete teljesen átépült, két önálló, egymástól 6,60 m tengelytávolságra levő egyvágányú felszerkezet létesítésével (a csatlakozó ártéri felszerkezeteket 6,60 m-es tengelytávolságra széthúzták, és – az eredeti elképzelés szerint – ortotróp pályalemezeket építettek be a gerinclemezes főtartókra támasztva) (12–14. ábra).

12. ábra. Az új meder­szerkezet keresztmetszete13. ábra. Az átalakított ártéri szerkezetek keresztmetszete – (támaszközben)

14. ábra. Az új, jobbvágányos meder­szerkezet, jobbra az oldalra kitolt régi szerkezettel 15. ábra. A jobb parti pillér az átépítés előtt

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©