A cikk szerzője:

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

Rugalmas ágyazású kiöntött csatornás vasúti felépítmény (4. rész) – Függőleges síkú stabilitás vizsgálata

A kiöntött síncsatornás felépítményeknél a rugalmas kiöntőanyaggal rögzített sínszál egy erre a célra kialakított acél- vagy vasbeton csatornában fut, a sínkeresztmetszet döntő része be van ágyazva, így a vízszintes síkban bekövetkező kivetődés nem lehetséges tönkremeneteli mód. Cikksorozatunk e részében a függőleges síkú stabilitást vizsgáljuk, és arra keressük a választ, hogy függőleges síkban hogyan határozható meg a kezdeti hibával terhelt sínszálak stabilitási ellenállása a rugalmas ellenállás figyelembevételével.


Az összefüggésben szereplő Δa hosszváltozást az ívhossz szerinti integrál Taylor-sorának első tagjával vettem számításba:


A kezdeti görbeséget leíró függvényt az alábbi képlet alapján vettem figyelembe:

ahol:
fo: a kezdeti hibaamplitúdó [m].
Elvégezve a (6)-ben kijelölt műveleteket, a π rugalmas potenciál az alábbi alakban áll elő:


Az egyenletben két szabad paraméter van, az a kihajlási félhullámhossz és az f húrmagasság. A korábban tett feltételek alapján az egyensúly feltétele, hogy:

és


Az f szerint a parciális deriválás a következő lépések szerint végezhető el:

Az f szerint a parciális deriválás eredményeképpen P értékére az alábbi összefüggés kapható:

Az a szerint a parciális deriválás a következő lépések szerint végezhető el:

Az a szerint a parciális deriválás eredményeképpen P értékére az alábbi összefüggés kapható:

A P értékére kapott két egyenlet alapján készítettem egy Excel-programot, ennek segítségével meghatározható a kritikus nyomóerő értéke a kezdeti görbület, valamint a rugalmas ellenállás figyelembevételével.

A javasolt vizsgálati eljárás egyszerűsítése

Megvizsgálva a pontos összefüggés alapján nyert eredményeket, arra a megállapításra jutottam, hogy a kialakuló kihajlási félhullámhosszra semmiféle hatása nincsen a kezdeti hibaamplitúdónak, tehát a korábban bemutatott (2) képlet használata korrekt eredményeket szolgáltat:

Az egyszerűbb számíthatóság érdekében bevezettem egy rendszertényezős átírást.


A cb stabilitási rendszertényező bevezetésével összevonható az állandónak tekinthető anyagjellemző (E), valamint sínrendszerenként az inercia (Ix) és a számításban szereplő konstans π.
A függvénykapcsolatot a 3. ábra szemlélteti.

3. ábra. cb tényező értéke az inercia függvényében

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Coenraad Esveld: Modern Railway Track. Second Edition, MRT-Productions, 2001, Zaltbommel.
  • [2] M. A. Van: Stability of continuous welded rail track, Delft, 1997.
  • [3] Dr. Horváth, dr. Kerkápoly, dr. Megyeri: Különleges vasutak. Műszaki Könyv­kiadó, Budapest, 1978, 96–124. o.
  • [4] Dr. Horváth Attila, dr. Kerkápoly Endre: Földalatti vasutak pályaszerkezetei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974, 177–178. o.
  • [5] Stefan Lehner: Kontinuierlich eingegossene Schiene. Temperaturverteilung-Verbundwirkung_Brücken, 2006, München.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©