A cikk szerzője:

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

Rugalmas ágyazású kiöntött csatornás vasúti felépítmény (4. rész) – Függőleges síkú stabilitás vizsgálata

A kiöntött síncsatornás felépítményeknél a rugalmas kiöntőanyaggal rögzített sínszál egy erre a célra kialakított acél- vagy vasbeton csatornában fut, a sínkeresztmetszet döntő része be van ágyazva, így a vízszintes síkban bekövetkező kivetődés nem lehetséges tönkremeneteli mód. Cikksorozatunk e részében a függőleges síkú stabilitást vizsgáljuk, és arra keressük a választ, hogy függőleges síkban hogyan határozható meg a kezdeti hibával terhelt sínszálak stabilitási ellenállása a rugalmas ellenállás figyelembevételével.

 

Ez az elmélet bármely sínrendszerre kiterjeszthető. A cb tényező értéke legegyszerűbben az alábbi összefüggés alapján határozható meg:

Az a képletében Kup N/mm/mm-ben helyettesítendő be, így az a értéke m-ben áll elő. Sínrendszerenként a cb stabilitási rendszertényezők értékeit az 1. táblázat foglalja össze.


Az ebben az alakban történt felírásban az összefüggés egyszerűbb, valamint a számítási igény is lényegesen kisebb. A bevezetett összefüggés áttekinthetővé és átváltási nehézségektől mentessé teszi a kihajlási félhullámhossz számítását.
Felhasználva az itt levezetett összefüggést és visszaírva a helyére a pontos összefüggésbe (11), az ottani két ismeretlen helyett már csak egy marad.

Mérnöki szemléletű módszer megalkotása

Annak érdekében, hogy a mindennapi gyakorlat számára egy egyszerű, jól használható, minden paramétert figyelembe vevő módszer legyen alkalmazható, felhasználtam az általam levezetett összefüggések által kapott eredményeket, majd azok alapján módosítottam a korábban már közölt

összefüggést.
Bevezettem a cp kritikus erő rendszertényezőt, és az alábbi alakra írtam át az eredeti összefüggést:

A cp tényező értékeit sínrendszerenként a 2. táblázat foglalja össze.


Megjegyzés: A képletben Kup N/mm/mm-ben helyettesítendő be, így Pcrit értéke kN-ban áll elő.
Ezután megvizsgáltam az általam készített Excel-program alapján a kezdeti hiba­amplitúdó (f0), a megengedhető hibanagyság (f), a sínrendszer és a rugóállandó kritikus erőre gyakorolt hatását.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Coenraad Esveld: Modern Railway Track. Second Edition, MRT-Productions, 2001, Zaltbommel.
  • [2] M. A. Van: Stability of continuous welded rail track, Delft, 1997.
  • [3] Dr. Horváth, dr. Kerkápoly, dr. Megyeri: Különleges vasutak. Műszaki Könyv­kiadó, Budapest, 1978, 96–124. o.
  • [4] Dr. Horváth Attila, dr. Kerkápoly Endre: Földalatti vasutak pályaszerkezetei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974, 177–178. o.
  • [5] Stefan Lehner: Kontinuierlich eingegossene Schiene. Temperaturverteilung-Verbundwirkung_Brücken, 2006, München.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©