A cikk szerzője:

Dr. Horvát Ferenc ny. főiskolai tanár

Sínfej-hajszálrepedésekkel terhelt vágányok állapotának statisztikai alapú jellemzése

A cikk a gépi örvényáramos mérés által szolgáltatott károsodási mélység adatainak statisztikai feldolgozására mutat módszereket. Az eredményekkel számszakilag jellemezhető a HC-hibákkal terhelt vágányszakasz pillanatnyi állapota és az állapot változása. Megállapítható a végrehajtott munkáltatás (sínköszörülés, sínmarás) hatékonysága.

Az ábrából az is leolvasható, hogy az 571+00–581+70 szakaszon a beavatkozás eredményesebb volt, mint az 595+00–604+00 hosszon. Utóbbi szakaszon a 3 mm-es károsodási érték hosszabb szakaszokra van berajzolva (2015. március 1-jei állapot). Mivel a mérővonat mérési határa 3 mm, ezért itt csak az jelenthető ki, hogy a károsodásimélység-értékek legalább 3 mm-esek, de valódi nagyságuk nem számszerűsíthető. Ezért tűnik a beavatkozás ezen a szakaszon sikertelenebbnek.

8. ábra. A károsodási mélység értékei öt mérésnél a jobb vágány jobb sínszálában
A 8. ábrából az is kitűnik, hogy nincsen egyszerű helyzetben az, akinek a sínfej megmunkálását meg kell terveznie, összeegyeztetve a hatékony, illetve gazdaságos beavatkozás egymásnak bizonyos fokig ellentmondó szempontjait.

Jellemzés eloszlásgörbékkel

Az azonos szakaszon végrehajtott mérések számának növekedésével egyre több állapot ábrázolható együttesen, azonban, amint azt a 9. ábra mutatja, az állapot változásának szemmel követése egyre nehezebbé válik. Az ábra az 1. számú vasútvonal 722–732 szelvényei közötti szakaszon fekvő két ívre készült, ahol 54-es rendszerű sínek fekszenek.
Az egyes mérési adathalmazokra szerkesztett eloszlásgörbékkel az állapot változása jól szemléltethető. A görbe megmutatja, hogy az abszcisszatengelyen ábrázolt károsodási mélység valamely kiválasztott értékénél hány százalékban van a halmazban kisebb, illetve nagyobb érték. Minél inkább a nagyobb károsodási mélységek felé tolódik el egy görbe helyzete, annál rosszabb állapotot mutat. A 9. ábra ada­taira szerkesztett eloszlásgörbék a 10. ábrán láthatók.

9. ábra. A károsodási mélység értékeinek alakulása öt mérés szerint10. ábra. A károsodási mélység értékeinek eloszlásgörbéi öt mérés szerint
Az első–negyedik mérések két év alatt az állapot jelentős romlását bizonyítják. Míg 2014. április 7-én a legnagyobb károsodási érték 1,9 mm, addig két év múlva a hibáknak már 36%-a 3 mm vagy annál nagyobb értékű volt. A negyedik és ötödik mérés között elvégzett sínfejmegmunkálás nagyon jelentősen javított az állapoton.
Az eloszlásgörbék elkészítésénél arra kell ügyelni, hogy a mérési értékek feldolgozása csak a HC-hibákkal terhelt ív/ívpár (esetleg egyenes szakasz) hosszára terjedjen ki. A hibamentes csatlakozó szakaszok értékeinek feldolgozásba történő bekapcsolása erősen torzítja a görbéket, így azok a valóságot nem kellő pontossággal fogják jellemezni. Az is fontos szempont, hogy adott szakasz állapotváltozásának vizsgálatánál a különböző időpontban végrehajtott mérések mindig ugyanazon tól-ig szelvények közötti adataival dolgozzunk.

Jellemzés az alakszámmal

Az állapot változását az úgynevezett alakszám (A) bevezetésével számszakilag is jellemezhetjük. Az alakszám az eloszlásgörbe függőleges tengelyre vett másodrendű nyomatéka. Egy adott eloszlásgörbéhez csak egyetlen alakszám tartozik. A 11. ábrán adott eloszlásgörbe alakszámának számítási elve látható.

11. ábra. Az alakszám számításának elve

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Marosi Ákos: Roncsolásmentes vizsgálatokon alapuló síndiagnosztikai szolgáltatások. Sínek Világa 2020;6.
  • [2] Dr. Csizmazia Ferencné–Dr. Horvát Ferenc: A sínfej-hajszálrepedések műszaki és gazdasági alapú kezelése. Sínek Világa 2014;5.
  • [3] Sínfejkárosodási hibák kezelése, karbantartási technológiájuk kidolgozása. Műszaki követelmények meghatározása a gazdaságossági szempontok figyelembevételével. Zárójelentés. Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014.
  • [4] D.10. utasítás. Vasúti sínek diagnosztikája. MÁV Zrt., 2019.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2021 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©